Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 70/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o nótě Ministerstva zahraničních věcí Albánské republiky, kterou byly české straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Částka 38/2012
Platnost od 03.08.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 4 Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti1) sdělila albánská strana nótou ze dne 15. července 2011 české straně kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody.

Albánské znění albánské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

ALBÁNSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Č. 8001

Ministerstvo zahraničních věcí Albánské republiky vyjadřuje svoji úctu Velvyslanectví České republiky v Tiraně a má ve vztahu k článku 4 „Dohody mezi radou ministrů Albánské republiky a vládou České republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti“, podepsané v Praze dne 27. dubna 2009, tu čest předložit podle této dohody kontaktní údaje příslušných orgánů pro spolupráci, a to takto:

a) Ministerstvo vnitra

1. Pan Pëllumb Seferi, vedoucí centrálního národního úřadu Interpolu v Tiraně
Ředitelství analýzy informací trestné činnosti
Generální ředitelství státní policie
Bulvár „Bajram Curri“, Tirana, Albánie
Tel: +355 4 2362086
Fax: +355 4 2362086
E-mail: seferip@mrp.qov.al

2. Pan Armando Mandro, asistent na sekretariátu odboru pro vyšetřování trestné činnosti
Bulvár „Bajram Curri“, Tirana, Albánie
Tel: +355 4 2279308
Fax: +355 4 2279308
E-mail: mandroa@mrp.qov.al

Ministerstvo zahraničních věcí Albánské republiky využívá ještě jednou příležitost, aby zopakovalo Velvyslanectví České republiky v Tiraně ujištění o své nejhlubší úctě.

V Tiraně dne 15. července 2011

VELVYSLANECTVÍ ALBÁNSKÉ REPUBLIKY
TIRANA

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná v Praze dne 27. dubna 2009, byla vyhlášena pod č. 119/2009 Sb. m. s.
Nóta ze dne 5. února 2010, kterou česká strana sdělila albánské straně kontaktní údaje v souladu s čl. 4 Dohody, byla vyhlášena pod č. 70/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru