Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky z 27. dubna 2007

Datum vyhlášení 16.05.2012
Uzavření smlouvy 08.12.2011
Platnost od 04.04.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2011 byl v Praze podepsán Protokol o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky1) z 27. dubna 2007.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dne 4. dubna 2012.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky
z 27. dubna 2007

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen „smluvní strany“,

v souladu s článkem 8 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky z 27. dubna 2007, dále jen „Dohoda“,

usilujíce o další rozvoj vojensko-technické spolupráce,

se dohodly takto:

Článek 1

Do článku 2 Dohody doplnit odstavce následujícího obsahu:

„Zmocněnými organizacemi smluvních stran k provádění ustanovení článků 3, 4 á 5 této Dohody jsou:

za ruskou stranu - akciová společnost otevřeného typu „Rosoboronexport“ a akciová společnost otevřeného typu „SPOJENÁ PRŮMYSLOVÁ KORPORACE „OBORONPROM“;

za českou stranu - státní podnik „LOM PRAHA“.“

Článek 2

Do článku 3 Dohody doplnit odstavce následujícího obsahu:

„Zmocněné orgány smluvních stran napomáhají spolupráci zmocněných organizací v zájmu třetích stran v následujících oblastech:

opravy a modernizace vrtulníků;

školení technického personálu pro provoz a opravy vrtulníků;

dodávky náhradních dílů, kompletujících součástí, technické dokumentace, vybavení a materiálů nezbytných pro modernizaci, opravy a provoz vrtulníků a jejich systémů;

dodávky výcvikového a pomocného vybavení pro vrtulníky.

V případě potřeby zmocněné organizace smluvních stran vytvoří řídící společnost k realizaci uvedených oblastí, která bude zaregistrována v Ruské federaci nebo v České republice.“

Článek 3

Do článku 4 Dohody doplnit odstavec s následujícím obsahem:

„Prodloužení resursu a doby služby opravených vrtulníků provádí podnik-původce vrtulníků - akciová společnost otevřeného typu „Moskevský vrtulníkový závod M.L. Milja“ v souladu s požadavkem české zmocněné organizace.“

Článek 4

Do bodu 1 článku 5 Dohody doplnit předposlední odstavec s následujícím obsahem:

„Česká strana použije dodané náhradní díly, kompletující součásti, technickou dokumentaci, vybavení a materiály nezbytné pro modernizaci, opravy a provoz vrtulníků a jejich systémů, a též výcvikové a pomocné vybavení pro vrtulníky pouze v souladu s podmínkami uvedenými v certifikátu konečného uživatele nebo podle písemné dohody zmocněných orgánů smluvních stran.“

Článek 5

Do Dohody doplnit nový článek 6.1 následujícího znění:

„Tato Dohoda se nedotýká práv a povinností smluvních stran z jiných mezinárodních smluv, jejichž účastníky jsou jejich státy.“

Článek 6

Tento Protokol vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího písemného oznámení o ukončení vnitrostátních procedur smluvními stranami, nezbytných pro jeho vstup v platnost, a jeho platnost skončí současně s Dohodou.


Dáno v Praze dne 8. prosince 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě zněm mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Jiří Šedivý, PhD, v. r.
1. náměstek ministra obrany

Za vládu Ruské federace
Michail Arkaďjevič Dmitrijev v. r.
ředitel Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky podepsaná v Moskvě dne 27. dubna 2007 byla vyhlášena pod č. 40/2008 Sb. m. s.

Přesunout nahoru