Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 13/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Sedmém protokolu o opravě Smlouvy o přistoupení (Lucemburk, 25. dubna 2005)

Datum vyhlášení 31.01.2012
Uzavření smlouvy 08.11.2011
Platnost od 31.01.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2011 zaslal právní poradce Rady Evropské unie členským státům Evropské unie Sedmý protokol o opravě Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii1), podepsané v Lucemburku dne 25. dubna 2005.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


SEDMÝ PROTOKOL O OPRAVĚ

SMLOUVY

MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, ČESKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, POLSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

BULHARSKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKEM

O PŘISTOUPENÍ

BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII,

PODEPSANÉ V LUCEMBURKU DNE 25. DUBNA 2005

Vzhledem k tomu, že vyšlo najevo, že původní znění bulharské, české, francouzské, maltské, německé, nizozemské, rumunské a řecké jazykové verze smlouvy o přistoupení k Evropské unii podepsané v Lucemburku dne 25. dubna 2005, jejímž depozitářem je vláda Italské republiky, obsahuje chyby,

vzhledem k tomu, že signatářské státy uvedené smlouvy byly na tyto chyby upozorněny dopisem ze dne 8. listopadu 2011, který zaslal právní poradce Rady Evropské unie stálým zástupcům členských států,

vzhledem k tomu, že signatářské státy nevznesly k opravám navrženým v uvedeném dopise před uplynutím lhůty v něm stanovené žádné námitky,

byly uvedené chyby dnes opraveny Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky tak, jak je uvedeno v příloze.

Na důkaz toho byl vypracován tento sedmý protokol s tím, že vláda každého signatářského státu uvedené smlouvy obdrží jeho kopii.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii podepsaná v Lucemburku dne 25. dubna 2005 byla vyhlášena pod č. 61/2007 Sb. m. s.


PŘÍLOHA

ZÁPIS O OPRAVĚ SMLOUVA

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, ČESKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVOĎSTVÍM, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, POLSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A BULHARSKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKEM

O PŘISTOUPENÍ BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII,

podepsaná v Lucembursku dne 25. dubna 2005

(7411/05 a 7411/05 ADD 1, 29. dubna 2005)

(Úřední věstník Evropské unie L 157, 21. června 2005)

Akt o přistoupení, příloha V „Seznam uvedeny v článku 21 aktu o přistoupení“, kapitola 4 „Celní unie“, bod 1 písm. b)

(dokument 7411/05 ADD 1, 29.4.2005, strana AA2005/AKT/Příloha V/cs 13)

(Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 272)

Místo:

b) některý z dokladů o statusu zboží Společenství uvedených v čl. 314 písm. c) a článku 315 nařízení (EHS) č. 2454/93;“

má být:

b) některý z dokladů o statusu zboží Společenství uvedených v článcích 314c a 315 nařízení (EHS) č. 2454/93;“.

Přesunout nahoru