Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 101/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 51bis, 53 a 90bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Datum vyhlášení 17.12.2012
Uzavření smlouvy 09.10.2012
Platnost od 01.01.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s., č. 60/2011 Sb. m. s. a č. 63/2012 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu ke Smlouvě

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 9. října 2012 v Ženevě přijaty změny pravidel 4, 51bis, 53 a 90bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. ledna 2013 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn pravidel prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


Amendments to the Regulations under the PCT

PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

přijaté dne 9. října 2012

Pravidlo 4

Žádost (obsah)

4.1 až 4.14bis [Beze změny]

4.15 Podpis

Žádost musí být podepsána přihlašovatelem nebo všemi přihlašovateli, je-li jich více.

4.16 až 4.19 [Beze změny]

Pravidlo 51bis

Některé národní požadavky přípustné podle článku 27

51bis.1 Některé přípustné národní požadavky

(a) S výhradou pravidla 51bis.2 mohou vnitrostátní předpisy uplatňované určeným úřadem v souladu s článkem 27 požadovat, aby přihlašovatel dodal zejména:

(i) až (iii) [Beze změny]

(iv) jestliže je v mezinárodní přihlášce určen stát, jehož vnitrostátní právní předpisy k 9. říjnu 2012 vyžadují dodání přísahy nebo prohlášení o autorství k vynálezu, jakýkoli dokument obsahující přísahu nebo prohlášení o autorství k vynálezu,

(v) až (vii) [Beze změny]

(b) až (f) [Beze změny]

51bis.2 Určité okolnosti, kdy se dokumenty nebo důkaz nemusí vyžadovat

Určený úřad nebude vyžadovat, s výjimkou případu, kdy má důvodné pochybnosti o věrohodnosti příslušných údajů nebo prohlášení, žádný dokument nebo důkaz:

(i) týkající se totožnosti vynálezce (pravidlo 51bis.1(a)(i) (jiný než dokument obsahující přísahu nebo prohlášení o autorství k vynálezu (pravidlo 51bis.1(a)(iv), jestliže jsou údaje týkající se vynálezce podle pravidla 4.6 obsaženy v žádosti nebo jestliže prohlášení týkající se totožnosti vynálezce podle pravidla 4.17(i) je obsaženo v žádosti nebo předloženo přímo určenému úřadu;

(ii) [Beze změny]

(iii) týkající se práva přihlašovatele k datu mezinárodního podání uplatňovat prioritu dřívější přihlášky (pravidlo 5Ibis. 1(a) (iii), jestliže je prohlášení o této skutečnosti podle pravidla 4.17 (iii) obsaženo v žádosti neboje předloženo přímo určenému úřadu;

(iv) obsahující přísahu nebo prohlášení o autorství k vynálezu (pravidlo 5Ibis. 1 (a)(iv), jestliže je prohlášení o autorství k vynálezu podle pravidla 4.17 (iv) obsaženo v žádosti nebo je předloženo přímo určenému úřadu.

51bis.3 [Beze změny]

Pravidlo 53

Návrh

53.1 až 53.7 [Beze změny]

53.8 Podpis

Návrh musí být podepsán přihlašovatelem nebo jestliže je více než jeden přihlašovatel, všemi přihlašovateli, kteří návrh vypracovali.

53.9 [Beze změny]

Pravidlo 90bis

Vzetí zpět

90bis.1 až 90bis.4 [Beze změny]

90bis.5 Podpis

Každé oznámení o vzetí zpět podle pravidel 90bis.l až 90bis.4 musí být podepsáno přihlašovatelem nebo, jsou-li dva nebo více přihlašovatelů,všemi přihlašovateli. Přihlašovatel, který je považován za společného zmocněnce podle pravidla 90.2(b) není oprávněn podepsat takové oznámení jménem ostatních přihlašovatelů.

90bis.6 až 90bis.7 [Beze změny]

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

Přesunout nahoru