Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 93/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (doplnění nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR)

Datum vyhlášení 12.10.2011
Uzavření smlouvy 09.10.2008
Platnost od 01.10.2009
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 61/2008 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. října 2008 byla Správním výborem Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise – Organizace spojených národů přijata změna – doplnění nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR.

Změna Úmluvy TIR vstoupila v platnost pro všechny smluvní strany dne 1. října 2009.

Anglické znění změny Úmluvy TIR a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Amendment to the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) of 14 November 1975

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975

Změna platná od 1. října 2009

Dne 9.10. 2008 schválil Správní výbor Úmluvy TIR (1975) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů (EHK OSN) představení nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) přílohy 6 Úmluvy TIR.

Podle oznámení depozitáře OSN C.N.387.2009.TREATIES-3 vstupují v platnost ode dne 1. října 2009 pro všechny smluvní strany tyto změny

V příloze 6 se doplňuje se nová vysvětlivka, která zní:

0.3 Článek 3

0.3 a) iii) Ustanovení čl. 3 písm. a) bodu iii) se nevztahují na osobní automobily (kód HS 8703), které se přepravují pro vlastní ose. Osobní automobily však mohou být přepravovány v rámci režimu TIR, jsou-li přepravovány jinými vozidly uvedenými v čl. 3 písm. a) bodu i) a písm. a) bodu ii).“

Poznámky pod čarou

1) Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ přijatá v Ženevě dne 14. listopadu 1975 byla vyhlášena pod č. 61/2008 Sb. m. s. Změny Úmluvy TIR přijaté dne 1. února 2008 byly vyhlášeny pod č. 92/2011 Sb. m. s.

Přesunout nahoru