Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Rámcové Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu

Datum vyhlášení 14.02.2011
Uzavření smlouvy 18.12.2009
Platnost od 27.10.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Obsah dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 18.–19. prosince 2009 byla v Kodani přijata změna Přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu1).

Změna Přílohy I vstoupila v platnost na základě článku 16 odst. 4 Rámcové úmluvy dne 27. října 2010 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Decision 3/CP.15
Amendment to Annex I to the Convention

Rozhodnutí 3/CP.15

Změna přílohy I úmluvy

Konference smluvních stran,

Připomínajíce články 15 a 16 úmluvy,

Berouce na vědomí návrhy Malty na změnu přílohy I úmluvy doplněním jména Malta,1

1. Rozhodla změnit přílohu I úmluvy vložením jména Malta;

2. Poznamenala, že v souladu s odstavcem 4 článku 16 vstup změny přílohy I úmluvy v platnost podléhá stejnému postupu jako vstup v platnost příloh úmluvy, který je stanoven v odstavci 3 článku 16 úmluvy.

9. plenární zasedání
18.-19. prosince 2009

Poznámky pod čarou

1) Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, přijatá dne 9. května 1992 v New Yorku, byla vyhlášena pod č. 80/2005 Sb. m. s.

Přesunout nahoru