Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 76/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli ohledně splátkového kalendáře České republiky na E-ELT

Datum vyhlášení 29.07.2011
Uzavření smlouvy 03.06.2011
Platnost od 03.06.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. června 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli ohledně splátkového kalendáře České republiky na E-ELT.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Agreement Between The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and The European Organization for Astronomical Research In the Southern Hemisphere Concerning The Payment Schedule of the Czech Republic for the European Extremely Large Telescope

Dohoda MEZI Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli OHLEDNĚ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY NA E-ELT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) za Českou republiku

a

Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli (dále jen „Evropská jižní observatoř“)

Se zřetelem na skutečnost, že Evropská jižní observatoř považuje vybudování Evropského extrémně velkého teleskopu (E-ELT) za svoji vědeckou a strategickou prioritu,

Přejíce si shromáždit prostředky, které umožní konstrukci E-ELT, včetně speciálních příspěvků členských zemí Evropské jižní observatoře,

Připomínajíce že, členské země Evropské jižní observatoře budou požádány, aby na konstrukci E-ELT přispěly pomocí speciálního příspěvku ve výši 250 mil. € rozpočteným mezi členské země na základě jejich čistého národního produktu,

Se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Vyjadřujíc svůj zájem na konstrukci a efektivním využití E-ELT, Česká republika rozděluje svůj podíl na speciálním příspěvku 250 mil. €, který byl stanoven na základě průměrné škály příspěvku ČR za období 2008-2010, v celkové výši 3 mil. € na dvě stejné splátky (1,5 mil. €) splatné v roce 2012 a 2014.

ČLÁNEK 2

Rozumí se, že splátky v příslušných letech do Evropské jižní observatoře budou převedeny na běžný účet, který bude na své náklady spravovat Evropská jižní observatoř. Také se rozumí, že veškerý úrok a další možné příjmy a/nebo výnosy se stanou českou investicí do projektu.

ČLÁNEK 3

Pokud rozhodnutí konstruovat E-ELT nebude přijato před 31. 12. 2012, Evropská jižní observatoř s prostředky naloží podle přání české strany.

ČLÁNEK 4

Evropská jižní observatoř nadále povede diskuzi se členskými zeměmi o způsobu, jak v rámci schválených podmínek pro zadávání zakázek, vyjít vstříc členským zemím v jejich snaze o dosažení spravedlivé návratnosti vložených prostředků.

ČLÁNEK 5

Jakýkoliv spor ohledně interpretace nebo aplikace této dohody, který může mezi MŠMT a Evropskou jižní observatoří vzniknout, bude řešen mezi signatáři dohodou.

ČLÁNEK 6

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.


Podepsáno v Praze dne 3. června 2011 ve dvou originálech.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Jan Marek, CSc, v. r.
ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Za Evropskou organizaci pro astronomický výzkum na jižní polokouli
Tim de Zeeuw v. r.
generální ředitel Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli

Přesunout nahoru