Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982, tvořícího její nedílnou součást, Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Ulánbátaru a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Praze ze dne 1. března 1984

Datum vyhlášení 25.01.2011
Uzavření smlouvy 27.12.2010
Platnost od 27.12.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 27. prosince 2010 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982, tvořícího její nedílnou součást, Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Ulánbátaru a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Praze ze dne 1. března 1984.

Dohoda vstoupila v platnost dne 27. prosince 2010.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a mongolské znění mongolské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č. j. 2377/2010

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru vyjadřuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu Mongolská a má čest, s odvoláním na svoji nótu č. j. 980/2010-Ubaat ze dne 13. května 2010 obsahující předběžný návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolská o ukončení platnosti dohod týkajících se nemovitostí velvyslanectví obou států, sdělit následující:

Česká strana navrhuje, aby s ohledem na splnění závazků byla ve vztazích mezi Českou republikou a Mongolském ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982 tvořícího její nedílnou součást.

Současně česká strana navrhuje, aby s ohledem na změnu poměrů a na neexistenci vzájemnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Mongolském při užívání nemovitostí na území druhé strany byla ve vzájemných vztazích ukončena platnost Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví Československé socialistické v Ulánbátaru a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Praze ze dne 1. března 1984.

V případě, že výše uvedený návrh je pro mongolskou stranu přijatelný, česká strana navrhuje, aby tato nóta a odpovědní nóta mongolské strany tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Mongolská o ukončení platnosti výše uvedených dohod ze dne 4. června 1976, Doplňku ze dne 29. června 1982 a Ujednání ze dne 1. března 1984. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení souhlasné odpovědní nóty.

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru využívá této příležitosti, aby opětovně ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Mongolská svou hlubokou úctou.

V Ulánbátaru dne 27. prosince 2010

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu
Mongolská
Ulánbátar


PŘEKLAD

Č.j. A/10-1956

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Mongolská projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru a s odvoláním na nótu Velvyslanectví České republiky č. j. 2377/2010 ze dne 27. prosince 2010 má čest sdělit následující:

S ohledem na skutečnost, že příslušné závazky byly splněny, mongolská strana přijímá návrh české strany ukončit platnost Dohody mezi vládou Mongolské lidové republiky a vládou Československé socialistické republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice a Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982 tvořícího její nedílnou součást, Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice a Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky a Ministerstvem financí Československé socialistické republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Praze a Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Ulánbátaru ze dne 1. března 1984.

Tato souhlasná nóta a nóta Velvyslanectví České republiky č. j. 2377/2010 ze dne 27. prosince 2010 tvoří Dohodu mezi vládou Mongolská a vládou České republiky o ukončení platnosti výše uvedených dohod a tato dohoda vstupuje v platnost dne 27. prosince 2010 dnem výměny těchto nót.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Mongolská využívá této příležitosti, aby opětovně ujistilo Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru svou hlubokou úctou.

V Ulánbátaru dne 27. prosince 2010

Velvyslanectví České republiky
Ulánbátar

Přesunout nahoru