Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu

Datum vyhlášení 18.02.2011
Uzavření smlouvy 07.01.2009
Platnost od 20.02.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 7. ledna 2009 a 30. září 2009 byla sjednána Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu1).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost dne 20. února 2011.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění estonské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č. 9/2009

Velvyslanectví České republiky v Tallinnu projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Estonské republiky a, s ohledem na doporučení obsažená ve Výroční zprávě Rady ECOFIN za rok 2006 a s přáním zajistit, aby všem investorům všech členských zemí Evropské unie bylo na základě legislativy Evropské unie poskytováno rovné zacházení, má tu čest přednést váženému Ministerstvu následující:

Česká republika navrhuje ukončit platnost Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu. Nadto Česká republika navrhuje, aby ustanovení článku 12 odstavce 3 této dohody nebylo nadále použitelné.

Za předpokladu, že estonská strana bude souhlasit s tímto návrhem, česká strana navrhuje, aby tato nóta a odpovědní nóta estonské strany vytvořily Dohodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu.

Tato dohoda je na obou stranách předmětem vnitrostátního schvalovacího procesu a Česká republika a Estonská republika si navzájem oznámí splnění příslušných vnitrostátních právních procedur nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost 30tým dnem následujícím po datu pozdější notifikace.

Velvyslanectví České republiky v Tallinnu využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky o své hluboké úctě.

V Tallinnu 7. ledna 2009

Razítko

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky
Tallinn

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Tallinnu dne 24. října 1994, byla vyhlášena pod č. 203/1995 Sb.


PŘEKLAD

Ministerstvo zahraničních věcí
Estonská republika

Č. 08.2-1/1071

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má tu čest odkázat na verbální nótu velvyslanectví č. 9/2009 ze dne 7. ledna 2009 následujícího znění:

„Velvyslanectví České republiky v Tallinnu projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Estonské republiky a, s ohledem na doporučení obsažená ve Výroční zprávě Rady ECOFIN za rok 2006 a s přáním zajistit, aby všem investorům všech členských zemí Evropské unie bylo na základě legislativy Evropské unie poskytováno rovné zacházení, má tu čest přednést váženému Ministerstvu následující:

Česká republika navrhuje ukončit platnost Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu. Nadto Česká republika navrhuje, aby ustanovení článku 12 odstavce 3 této dohody nebylo nadále použitelné.

Za předpokladu, že estonská strana bude souhlasit s tímto návrhem, česká strana navrhuje, aby tato nóta a odpovědní nóta estonské strany vytvořily Dohodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu.

Tato dohoda je na obou stranách předmětem vnitrostátního schvalovacího procesu a Česká republika a Estonská republika si navzájem oznámí splnění příslušných vnitrostátních právních procedur nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost 30tým dnem následujícím po datu pozdější notifikace.

Velvyslanectví České republiky v Tallinnu využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky o své hluboké úctě.“

Ministerstvo potvrzuje, že uvedené je pro Estonskou republiku přijatelné. V souladu s tím nóta velvyslanectví a tato odpovědní nóta vytvářejí Dohodu mezi Estonskou republikou a Českou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Estonskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která vstoupí v platnost 30tým dnem následujícím po datu pozdější notifikace o splnění vnitrostátních právních procedur pro vstup uvedené dohody v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.

V Tallinnu 30. září 2009

Razítko

Přesunout nahoru