Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 105/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu

Datum vyhlášení 08.12.2011
Uzavření smlouvy 06.01.2009
Platnost od 01.12.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 6. ledna 2009 a 16. února 2011 byla sjednána Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu1).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Na základě ustanovení uvedených v nótách vstoupila Dohoda v platnost dne 1. prosince 2011.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění irské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


Č.: 2/2009

Velvyslanectví České republiky v Dublinu projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Irska a, s ohledem na doporučení obsažená ve Výroční zprávě Rady ECOFIN za rok 2006 a s přáním zajistit, aby všem investorům všech členských zemí Evropské unie bylo na základě legislativy EU poskytováno rovné zacházení, má tu čest přednést váženému Ministerstvu následující:

Česká republika navrhuje ukončit platnost Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu. Nadto Česká republika navrhuje, aby ustanovení článku 13 odstavce 3 této dohody nebylo nadále použitelné.

Za předpokladu, že irská strana bude souhlasit s tímto návrhem, česká strana navrhuje, aby tato nóta a odpovědní nóta irské strany vytvořily Dohodu mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu.

Tato dohoda je na obou stranách předmětem vnitrostátního schvalovacího procesu a Česká republika a Irsko si navzájem oznámí splnění příslušných vnitrostátních právních procedur nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost 30tým dnem následujícím po datu pozdější notifikace.

Velvyslanectví České republiky v Dublinu využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Irska o své hluboké úctě.

V Dublinu 6. ledna 2009

Razítko

Ministerstvo zahraničních věcí Irska
Odbor protokolu
Dublin

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu byla vyhlášena pod č. 226/1997 Sb.


AN ROINN GNOTHAIEACHTRACHA

Ministerstvo zahraničních věcí

BAILE ÁTHA CLIATH 2
Dublin 2

Čj.: 55/11

Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má tu čest odkázat na verbální nótu velvyslanectví č. 2/2009, navrhující ukončení Dohody mezi Irskem a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která vstoupila v platnost dne 1. srpna 1997, a navrhující, aby ustanovení článku 13 odst. 3 této Dohody nebyla nadále použitelná.

Ministerstvo by rádo informovalo Velvyslanectví, že Irsko souhlasí s návrhem, tudíž Nóta velvyslanectví č. 2/2009 a tato Nota tvoří Dohodu mezi Irskem a Českou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Irskem a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996.

Irsko oznamuje, že článek 13 odst. 3 původní Dohody nebude na základě nové Dohody mezi Irskem a Českou republikou o změnách a ukončení platností Dohody mezi Irskem a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, nadále použitelný.

Ministerstvo tímto informuje Velvyslanectví, že Irsko dokončilo své vnitrostátní právní procedury nezbytné pro vstup nové Dohody v platnost a oznamuje, že v souladu s podmínkami uvedené Dohody, tato vstoupí v platnost 30tým dnem následujícím po dni, kdy bude Irsku notifikováno dokončení vnitrostátních právních procedur České republiky nezbytných pro vstup Dohody v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.

Ministerstvo zahraničních věcí
Dublin

16. února 2011

Razítko

Ambasáda České republiky
57 Northumberland Road,
Ballsbridge,
Dublin 4

Přesunout nahoru