Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 99/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování

Datum vyhlášení 22.12.2010
Uzavření smlouvy 24.09.2010
Platnost od 01.11.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. září 2010 a 15. října 2010 bylo sjednáno Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 1. listopadu 2010.

České znění české nóty a francouzské znění francouzské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně. Do textu Zásad výkonu zastupování, jež tvoří přílohu Ujednání, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Konzulární oddělení
18, rue Bonaparte 75006 Paris
Tel.: 01 44 32 02 00
Fax: 01 44 32 02 12
E-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz

Č.J.23758/2010-KO

Velvyslanectví České republiky ve Francouzské republice projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Francouzské republiky a v odpovědi na jeho nótu č. 2713 z 18. února 2010 týkající se dohody mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz má čest navrhnout toto dvojstranné ujednání:

1. Francouzská republika bude zastupovat Českou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz v těchto zemích: Anguilla (Castries), Benin (Cotonou), Britské Panenské ostrovy (Castries), Brunej (Bandar Seri Begawan), Burkina Faso (Ouagadougou), Dominika (Castries), Džibuti (Džibuti), Fidži (Suva), Gabon (Libreville), Grenada (Castries), Haiti (Port au Prince), Kamerun (Yaounde, Douala), Komory (Moroni), Kongo (Brazzaville, Pointe Noire), Laos (Vientiane), Mauretánie (Nouakchott), Montserrat (Castries), Papua Nová Guinea (Port Moresby), Středoafrická republika (Bangui), Sv. Lucie (Castries), Sv. Vincent a Grenadiny (Castries), Togo (Lome), Vanuatu (Port Vila).

2. Česká republika bude zastupovat Francouzskou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz v Ukrajinské republice (Donětsk).

3. Vzájemné zastupování se řídí ustanoveními Vízového kodexu Evropské unie a probíhá v plné míře dle čl. 8, odst. 4, písm. d), Vízového kodexu.

4. Toto ujednání může být pozastaveno či definitivně vypovězeno na základě písemného oznámení druhé straně, a to v případě jeho ukončení s účinností třiceti kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení druhé straně.

5. Pro účely stanovení detailnějších pravidel zastupování v těch oblastech, které nejsou definovány Vízovým kodexem EU, byl oběma smluvními stranami odsouhlasen text praktických Zásad výkonu zastupování, jejichž obsah může být měněn ministerstvy zahraničních věcí smluvních stran na základě vzájemné písemné dohody.

Velvyslanectví České republiky ve Francouzské republice navrhuje, aby v případě schválení tohoto textu francouzskou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky tvořily dvojstranné ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, které vstoupí v platnost čtrnáct dnů po dnu doručení odpovědní nóty na tuto nótu.

Velvyslanectví České republiky ve Francouzské republice využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Francouzské republiky svou nejhlubší úctou.

Paříž, dne 24. září 2010

Ministerstvo zahraničních věcí Francouzské republiky
Paříž


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH A EVROPSKÝCH VĚCÍ

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA

Paříž, 15. října 2010

č. 16188/FAE/MPV

Ministerstvo zahraničních a evropských věcí, odbor Francouzů v zahraničí a konzulární správy, oddělení vízové politiky, projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Paříži a má čest mu oznámit ve shodě s Ministerstvem imigrace, integrace, národní identity a solidárního rozvoje, že schvaluje obsah verbální nóty č. 23758 z 24. září 2010 týkající se dvoustranné dohody mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o vzájemném zastupování při vydávání schengenských víz.

Tato dohoda vstoupí v platnost 1. listopadu 2010.

Ministerstvo zahraničních a evropských věcí, odbor Francouzů v zahraničí a konzulární správy, oddělení vízové politiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky v Paříži svou hlubokou úctou .

(razítko)

Velvyslanectví České republiky ve Francii
Konzulární oddělení
18 rue Bonaparte
75006 Paříž

Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 44/2013 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest sdělit společně s Ministerstvem vnitra následující:

Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 Vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francií a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č.j. 002713 z 18.2.2010 a č.j.16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č.j. 24863/2009-KO ze 07.12.2009 a č.j. 23758 z 24.09.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č.j. 22165/11-KO a francouzské nóty č.j. 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011 se upravuje takto:

1. Rozšíření rozsahu zastupování

Francie zastupuje Českou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz na tomto úřadě:

- Bamako (Mali)

Česká republika zastupuje Francii při udělování krátkodobých schengenských víz na tomto úřadě:

- Lvov (Ukrajina),

pro žádosti o víza podané v konzulárním obvodě podle článku 5.4. Vízového kodexu. Žadatelé pobývající v konzulárním obvodě Lvov, kteří chtějí cestovat do Francie na základě schengenského víza, mají nadále možnost, pokud si to přejí, podat svou žádost na konzulárním oddělení Velvyslanectví Francie v Kyjevě.

2. Podmínky zastupování

Podmínky stanovené v dohodě zůstávají v platnosti a jsou doplněny v tom smyslu, že zastupující stát:

- je oprávněn vyznačit víza pouze do těch cestovních dokladů, které jsou uznávány oběma zeměmi. Státní orgány zastupujícího státu se zavazují informovat zastupovaný stát o nových cestovních dokladech vydávaných zeměmi, pro které platí zastupování, a zasílat mu vzory uvedených nových cestovních dokladů.

K této verbální nótě je přiložena aktualizovaná kopie dodatku upřesňujícího podmínky zastupování s Českou republikou (v angličtině).

3. Zastupování na úřadech ve Lvově a Bamaku vstoupí v platnost 1. května 2013.

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 11/2014 Sb. m. s.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francouzskou republikou a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č.j. 002713 z 18.2.2010 a č.j. 16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č.j. 24863/2009-KO ze 7.12.2009 a č.j. 23758 z 24.9.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č.j. 22165/11-KO a francouzské nóty č.j. 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011, doplněna výměnou francouzské verbální nóty č.j. 4583 FAE/MPV z 8.4.2013 a české verbální nóty 21551/2013-KO z 24.4.2013, a dále doplněna výměnou české verbální nóty č.j. 307488/2013-KKM z 21.10.2013 a francouzské verbální nóty č.j. NV 1076 z 14.11.2013 se doplňuje takto:

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující země:

Botswanská republika (Gaborone)

- Turkmenistán (Ašgabat)

- Tanzanská sjednocená republika (Dar es Salaam)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu francouzskou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Velvyslanectví Francouzské republiky tvořily Dodatek č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 1. března 2014. Kopie zvláštního dodatku (Pokyny pro zastupování ve vydávání víz mezi Francií a Českou republikou / Guidelines for the Visa Issuance Representation between France and the Czech Republic) s aktualizovanými údaji o zastupování je přiložena k této verbální nótě.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 22/2016 Sb. m. s.

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující zemi:

- Bangladéšská lidová republika (Dháka)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu francouzskou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky tvořily Dodatek č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 1. dubna 2016. Kopie zvláštního dodatku (Pokyny pro zastupování ve vydávání víz mezi Francií a Českou republikou / Guidelines for the Visa Issuance Representation between France and the Czech Republic) s aktualizovanými údaji o zastupování je přiložena k této verbální nótě.

Kontaktní údaje uvedeného francouzského konzulárního úřadu jsou následující:

Velvyslanectví Francie v Dháce

Road 108, House 18 - Gulshan - Dacca

tel: (880)2 5881 38 11-14

E-mail: admin-etrangers.dacca-amba@diplomatie.gouv.fr

Poznámky pod čarou

Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 100/2013 Sb. m. s.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francouzskou republikou a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č.j. 002713 z 18.2.2010 a č.j. 16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č.j. 24863/2009-KO ze 7.12.2009 a č.j. 23758 z 24.9.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č.j. 22165/11-KO a francouzské nóty č.j. 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011, doplněna výměnou francouzské verbální nóty č.j. 4583 FAE/MPV z 8.4.2013 a české verbální nóty 21551/2013-KO z 24.4.2013 se doplňuje takto:

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující země:

- Republika Myanmarský svaz (Rangún)

- Kolumbijská republika (Bogotá)

- Srílanská demokratická socialistická republika (Kolombo)


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 54/2016 Sb. m. s.

Ministersko zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Francouzské republiky a má čest sdělit následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francouzskou republikou a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č. j.: 002713 z 18.2.2010 a č. j.: 16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č. j.: 24863/2009-KO ze 7.12.2009 a č. j.: 23758/2010-KO z 24.9.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č. j.: 22165/2011-KO a francouzské nóty č. j.: 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011, doplněna výměnou francouzské verbální nóty č. j.: 4583 FAE/MPV z 8.4.2013 a české verbální nóty 21551/2013-KO z 24.4.2013, a dále doplněna výměnou české verbální nóty č. j.: 307488/2013-KKM z 21.10.2013 a francouzské verbální nóty č. j.: NV 1076 z 14.11.2013 (Dodatek č. 2) a následně doplněna výměnou české verbální nóty č. j.: 300787/2014-KKM ze 4.2.2014 a francouzské odpovědní nóty č. j.: 130/RT-2014 z 17.2.2014 Velvyslanectví Francie v Praze (Dodatek č. 3) a dále doplněna nótou MZV ČR č. j.: 301077/2016-KKM ze 4.3.2016 a odpovědní nótou MZV Francie č. j.: FAE/MPV 2016-216962 z 21.3.2016 (Dodatek č. 4), se doplňuje takto:

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující země:

- Kambodžské království (Phnompenh)

- Ugandská republika (Kampala)

- Madagaskarská republika (Antananarivo)

Přesunout nahoru