Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují opravy Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 01.02.2010
Platnost od 01.02.2010
Profil dokumentu
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašují opravy Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravy textu Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu přijaté dne 9. prosince 1999 v New Yorku a vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s.

Na základě sdělení generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, ze dne 30. května 2000 se vyhlašují následující opravy, které se týkají pouze anglického znění:


Článek 1 odst. 1 má správně znít:

“Funds” means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letters of credit.

Článek 1 odst. 2 má správně znít:

“State or government facility” means any permanent or temporary facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, members of Government, the legislature or the judiciary or by officials or employees of a State or any other public authority or entity or by employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official duties.

Článek 5 odst. 2 má správně znít:

Such liability is incurred without prejudice to the criminal liability of individuals who have committed the offences.

Článek 12 odst. 3 má správně znít:

The requesting Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.

Článek 18 odst. 1 (b) (iv) má správně znít:

(iv) Requiring financial institutions to maintain, for at least five years, all necessary records on transactions, both domestic and international.

Na základě sdělení generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, ze dne 1. února 2002 má článek 9 odstavec 5 Úmluvy správně znít:

„The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 7, paragraph 1, subparagraph (c), or paragraph 2, subparagraph (d), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.“

V českém překladu:

„Ustanoveními odstavců 3 a 4 nebude dotčeno právo kteréhokoli státu - smluvní strany uplatňujícího jurisdikci v souladu s článkem 7, odstavcem 1 písmenem (c), nebo odstavcem 2, písmenem (d) vyzvat Mezinárodní výbor Červeného kříže k tomu, aby navázal spojení s údajným pachatelem a navštívil jej.“

Přesunout nahoru