Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 68/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy ze dne 23. března 2010 (Čtvrtý protokol o opravách)

Datum vyhlášení 09.08.2010
Uzavření smlouvy 23.03.2010
Platnost od 09.08.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. března 2010 byl v Římě podepsán Čtvrtý protokol o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství1), podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, jehož součástí je Zápis o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství.

České znění Zápisu o opravě ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


OPRAVY

ZÁPIS O OPRAVĚ

Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007

(Úřední věstník Evropské unie C 306 z dne 17. prosince 2007)

(2010/C 81/01)

Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Římě dne 23. března 2010, uloženým u vlády Italské republiky.

1. Změny Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství Strana 71, čl. 2 bod 84 - nový čl. 97a první pododstavec

Místo:

„V rámci vytvoření nebo fungování vnitřního trhu přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření o vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.“

má být:

„V rámci vytvoření nebo fungování vnitřního trhu přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření o vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, a o zavedení centralizovaného režimu pro udělování oprávnění, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.“

2. Protokoly, jež mají být připojeny k Lisabonské smlouvě

Protokol č. 1

Strana 180, čl. 1 bod 14

Za písmeno f) se vkládá nové písmeno, které zní:

„f a) v dosavadním článku 20, nově označeném jako článek 19, se mezi slova „se vztahují“ a slova „na členy Komise“ vkládají slova „na předsedu Evropské rady. Vztahují se rovněž“.“

Poznámky pod čarou

1) Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná dne 13. prosince 2007 v Lisabonu, včetně Druhého protokolu o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaného dne 30. dubna 2008 v Římě, byla vyhlášena pod č. 111/2009 Sb. m. s.
Třetí protokol o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaný v Římě dne 27. listopadu 2009, byl vyhlášen pod č. 40/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru