Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 23. března 2010 (Šestý protokol o opravách)

Datum vyhlášení 09.08.2010
Uzavření smlouvy 23.03.2010
Platnost od 09.08.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. března 2010 byl v Římě podepsán Šestý protokol o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen „Smlouva o přistoupení k Evropské unii“), která byla podepsána v Athénách dne 16. dubna 20031), jehož součástí je Zápis o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii.

České znění Zápisu o opravě ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


OPRAVY

ZÁPIS O OPRAVĚ SMLOUVY MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE) A ČESKOU REPUBLIKOU, ESTONSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, POLSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII PODEPSANÉ V ATÉNÁCH DNE 16. DUBNA 2003

(Úřední věstník Evropské unie L 236 ze dne 23. září 2003)

(Zvláštní vydání Úř. věst. v češtině, zvláštní číslo ze dne 23. září 2003)

Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Římě dne 23. března 2010, uloženým u vlády Italské republiky.

Původní smlouvy, znění připojené ke smlouvě o přistoupení (nezveřejněné v Úředním věstníku)

a) Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (1957)

Článek 181

Místo: „Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve veřejnoprávní nebo v soukromoprávní smlouvě uzavřené Společenstvím nebo jeho jménem.“

má být: „Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve veřejnoprávní nebo v soukromoprávní smlouvě uzavřené Společenstvím nebo na jeho účet.“

b) Smlouva o Evropské unii (1992)

Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, článek 35.4

Místo: „35.4. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat podle jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě veřejnoprávní nebo soukromoprávní uzavřené ECB nebo jejím jménem.“

má být: „35.4. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve veřejnoprávní nebo v soukromoprávní smlouvě uzavřené ECB nebo na její účet.“

c) Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství, připojené k Amsterodamské smlouvě (1997)

Článek 238 (bývalý článek 181)

Místo: „Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve veřejnoprávní nebo v soukromoprávní smlouvě uzavřené Společenstvím nebo jeho jménem.“

má být: „Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve veřejnoprávní nebo v soukromoprávní smlouvě uzavřené Společenstvím nebo na jeho účet.“

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o přistoupení k Evropské unii, podepsaná v Athénách dne 16. dubna 2003, byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, podepsaný v Římě dne 29. března 2004, byl vyhlášen pod č. 72/2004 Sb. m. s.
Třetí protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, podepsaný v Římě dne 22. ledna 2007, byl vyhlášen pod č. 26/2007 Sb. m. s.
Čtvrtý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, podepsaný v Římě dne 30. dubna 2008, byl vyhlášen pod č. 64/2009 Sb. m. s.
Pátý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, podepsaný v Římě dne 8. března 2010, byl vyhlášen pod č. 66/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru