Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Datum vyhlášení 24.03.2010
Uzavření smlouvy 31.10.2008
Ratifikace Smlouvy 07.10.2009
Platnost od 01.02.2009
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2008 byla v Římě na 4. zasedání Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu1) přijata změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy.

Se změnou Přílohy III vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 7. října 2009 listinu o přijetí změny Přílohy III Českou republikou.

Změna Přílohy III vstoupila v platnost na základě článku 22 odst. 5c) Rotterdamské úmluvy dne 1. února 2009 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny Přílohy III a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


RC-4/5: Inclusion of tribultyltin compounds in Annex III of the Convention

PŘEKLAD

RC-4/5: Zařazení sloučenin tributylcínu do přílohy III Úmluvy

Konference smluvních stran,

bere na vědomí a oceňuje práci Výboru pro přezkum chemických látek,

zvážila doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby sloučeniny tributylcínu byly podřízeny postupu předchozího souhlasu a zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

vyjádřila uspokojení nad tím, že byly splněny všechny požadavky pro zářazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do tří sloupců za zápis „toxafen“ následující chemické látky:

Chemická látkaPříslušné/á číslo/a CASKategorie
Všechny sloučeniny tributylcínu, včetně:pesticidy
tributylcín oxidCAS 56-35-9
tributylcín fluoridCAS 1983-10-4
tributylcín metakrylátCAS 2155-70-6
tributylcín benzoátCAS 4342-36-3
tributylcín chloridCAS 1461 -22-9
tributylcín linoleátCAS 24124-25-2
tributylcín naftenátCAS 85409-17-2

2. Rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany 1. února 2009.

Poznámky pod čarou

1) Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Rotterdamu dne 10. září 1998 byla vyhlášena pod č. 94/2005 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy a Příloha VI Rotterdamské úmluvy přijaté v Ženevě dne 24. září 2004 byly vyhlášeny pod č. 35/2006 Sb. m. s.

Přesunout nahoru