Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Přílohy D Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Datum vyhlášení 15.03.2010
Uzavření smlouvy 21.06.1991
Platnost od 27.05.1992
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 19. – 21. června 1991 byla v Nairobi na 3. zasedání stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijata Příloha D Montrealského protokolu.

Příloha D Montrealského protokolu vstoupila v platnost na základě článku 10 odst. 2 písm. c) Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy2) dne 27. května 1992 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Přílohy D Montrealského protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


C.N.227.1991.TREATIES-7 (Annex)

PŘEKLAD

C.N.227.1991.SMLOUVY-7 (příloha)

Příloha V

Nová příloha k Montrealskému protokolu

Příloha D*

Seznam výrobků** obsahujících regulované látky uvedené v Příloze A

(přijato v souladu s odstavcem 3 článku 4)

1. Klimatizace vozidel a nákladních aut (bez ohledu zda je nebo není jejich součástí)

2. Domácí a komerční chladící a větrací/ohřevná zařízení***,

např.lednice,

mrazáky,

odvlhčovače vzduchu,

chladiče vody,

stroje na výrobu ledu,

větráky a tepelná čerpadla

3. Aerosolové výrobky kromě lékařských aerosolů

4. Přenosné hasicí přístroje

5. Izolační desky, panely a obaly potrubí

6. Prepolymery

Poznámky pod čarou

1) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne 3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, byly vyhlášeny pod č. 17–22/2009 Sb. m. s.

2) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.

* Tato příloha byla přijata třetím zasedáním stran v Nairobi, 19. - 21. června 1991, jak vyžaduje ustanovení odstavce 3 článku 4 Protokolu.

** Neplatí, pokud jsou přepravovány jako zásilky pro potřeby osobní či domácnosti nebo v podobných nekomerčních situacích, které jsou obvykle vyloučeny z celní kontroly.

*** Pokud obsahují regulované látky v Příloze A jako je chladivo a/nebo izolační materiál výrobku.

Přesunout nahoru