Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení nového znění Přípojku C – Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Datum vyhlášení 03.03.2010
Platnost od 01.01.2009
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení nového znění Přípojku C – Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)1)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 19. – 23. listopadu 2007 v Záhřebu na 44. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí a dne 16. května 2008 v Bernu na 45. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí byly přijaty změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2009 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn Řádu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


OTIF INTERGOVERNMENTAL ORGANISATION FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL

PŘEKLAD

OTIF

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FÜR DEN INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR

INTERGOVERNMENTAL ORGANISATION FOR INTERNATIONAL CARRIAGE

OTIF/RID/NOT/2009

30. červen 2008

Originál: anglicky/německy/francouzsky

Sdělení

platné od 1. ledna 2009 pro RID

Text přijatý 44. (Záhřeb, 19. až 23. listopad 2007) a 45. zasedáním komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (16. květen 2008, Bern) s nabytím platnosti od 1. ledna 2009.

OBSAH

OBSAH

PŘEDMLUVA

Mezi členské státy za „Dánsko,“ vložit: „Estonsko,“.

Mezi členskými státy namísto „Makedonie (FYR)“ uvést: „bývalá Jugoslávská republika Makedonie“.

ČÁST 1

ČÁST 1

ČÁST 2

ČÁST 2

ČÁST 3

ČÁST 3

ČÁST 4

ČÁST 4

ČÁST 5

ČÁST 5

ČÁST 6

ČÁST 6

ČÁST 7

ČÁST 7

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) přijatá dne 9. května 1980 v Bernu byla vyhlášena pod č. 8/1985 Sb., změny Úmluvy přijaté v roce 1989 a 1990 byly vyhlášeny pod č. 61/1991 Sb. a č. 251/1991 Sb. Dne 20. prosince 1990 byl v Bernu přijat Protokol o změnách Úmluvy COTIF vyhlášený pod č. 274/1996 Sb. Dne 3. června 1999 byl ve Vilniusu přijat Protokol o změně Úmluvy COTIF, vyhlášený pod č. 49/2006 Sb. m. s., jehož součástí je nové znění Úmluvy COTIF ve znění pozměňovacího Protokolu z r. 1999.

Přesunout nahoru