Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 101/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Španělského království

Datum vyhlášení 22.12.2010
Uzavření smlouvy 27.09.2010
Platnost od 25.10.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 27. září 2010 a 4. října 2010 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Španělského království o vzájemném zastupování při vydávání schengenských víz.

Dohoda vstoupila v platnost dne 25. října 2010.

Španělské znění české nóty a její překlad do českého jazyka a španělské znění španělské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně. Do textu Zásad výkonu zastupování, jež tvoří přílohu Dohody, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


PŘEKLAD

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

č. 1801/2010

Příloha: Zásady

Verbální nóta

Velvyslanectví České republiky ve Španělském království projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce a děkuje španělským úřadům, že schválily zastupování České republiky v La Pazu (Bolívie), Santo Domingu (Dominikánská republika), Quitu (Ekvádor), Malabu (Rovníková Guinea) a Kingstonu (Jamajka) při posuzování žádostí a udělování schengenských víz v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze 13. července 2009 o zavedení Kodexu Společenství o vízech (Vízový kodex).

Velvyslanectví České republiky ve Španělském království má čest sdělit Ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce, že české úřady schválily zastupování Španělska v Kišiněvě (Moldavsko) při posuzování žádostí a udělování schengenských víz v souladu s ustanoveními Vízového kodexu.

České úřady vyhověly požadavku španělských úřadů, aby se vzájemné zastupování plně řídilo článkem 8.4 písmeno d) Vízového kodexu, který připouští možnost, aby zastupující stát jménem zastupovaného státu po posouzení žádosti vízum zamítnul.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby vzájemné zastupování bylo zahájeno 25. října 2010 a aby pokračovalo po dobu neurčitou, pokud úřady Španělska či České republiky neoznámí verbální nótou své přání ukončit zastupování v určitém místě třicet dní po doručení uvedené nóty.

Za účelem stanovení podrobných pravidel zastupování v těch oblastech, které nejsou Vízovým kodexem definovány, navrhuje velvyslanectví České republiky použít Zásady provádění vzájemného zastupování Španělska a České republiky, které jsou přiloženy k této nótě. Jejich obsah může být změněn příslušnými ministerstvy zahraničních věcí na základě vzájemné písemné dohody.

Pokud španělské úřady souhlasí s výše uvedeným, navrhuje Velvyslanectví České republiky ve Španělském království, aby tato nóta společně s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce tvořily dohodu o vzájemném zastupování (v angličtině „representation arrangement") podle Vízového kodexu.

Velvyslanectví České republiky ve Španělském království využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce Španělského království svou nejhlubší úctou.

Madrid, 27. září 2010

Váženému
Ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce
Španělského království
Madrid


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A SPOLUPRÁCE

Generální ředitelství konzulárních a migračních záležitostí

Ref.: 15

ILM/CCR

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Španělském království a má čest odkázat na jeho verbální nótu z 27. září 2010 s následujícím obsahem:

„Velvyslanectví České republiky ve Španělském království projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce a děkuje španělským úřadům, že schválily zastupování České republiky v La Pazu (Bolívie), Santo Domingu (Dominikánská republika), Quitu (Ekvádor), Malabu (Rovníková Guinea) a Kingstonu (Jamajka) při posuzování žádostí a udělování schengenských víz v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze 13. července 2009 o zavedení Kodexu Společenství o vízech (Vízový kodex).

Velvyslanectví České republiky ve Španělském království má čest sdělit Ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce, že české úřady schválily zastupování Španělska v Kišiněvě (Moldavsko) při posuzování žádostí a udělování schengenských víz v souladu s ustanoveními Vízového kodexu.

České úřady vyhověly požadavku španělských úřadů, aby se vzájemné zastupování plně řídilo článkem 8.4 písmeno d) Vízového kodexu, který připouští možnost, aby zastupující stát jménem zastupovaného státu po posouzení žádosti vízum zamítnul.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby vzájemné zastupování bylo zahájeno 25. října 2010 a aby pokračovalo po dobu neurčitou, pokud úřady Španělska či České republiky neoznámí verbální nótou své přání ukončit zastupování v určitém místě třicet dní po doručení uvedené nóty.

Za účelem stanovení podrobných pravidel zastupování v těch oblastech, které nejsou Vízovým kodexem definovány, navrhuje velvyslanectví České republiky použít Zásady provádění vzájemného zastupování Španělska a České republiky, které jsou přiloženy k této nótě. Jejich obsah může být změněn příslušnými ministerstvy zahraničních věcí na základě vzájemné písemné dohody.

Pokud španělské úřady souhlasí s výše uvedeným, navrhuje Velvyslanectví České republiky ve Španělském království, aby tato nóta společně s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce tvořily dohodu o vzájemném zastupování (v angličtině „representation arrangement") podle Vízového kodexu.

Velvyslanectví České republiky ve Španělském království využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce Španělského království svou nejhlubší úctou.

Madrid, 27. září 2010

Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce
Španělského království
Madrid“

V této souvislosti ministerstvo oznamuje, že návrh obsažený ve výše uvedené nótě velvyslanectví a tato odpověď tvoří dohodu o vzájemném zastupování podle Vízového kodexu, která bude prováděna od 25. října 2010.

Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky ve Španělském království svou nejhlubší úctou.

Madrid, 4. října 2010

Velvyslanectví České republiky
v Madridu

Přesunout nahoru