Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 100/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky

Datum vyhlášení 22.12.2010
Uzavření smlouvy 25.05.2010
Platnost od 01.07.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 25. května 2010 a 15. června 2010 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o zastupování při udělování schengenských víz.

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 2010.

Portugalské znění české nóty a její překlad do českého jazyka a portugalské znění portugalské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně. Do textu Zásad výkonu zastupování, jež tvoří přílohu Dohody, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


PŘEKLAD

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j. 588/2010

Příloha: 1

Velvyslanectví České republiky v Portugalské republice projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Portugalské republiky a má čest navrhnout sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o zastupování při udělování schengenských víz v následujícím znění:

„Vláda České republiky a vláda Portugalské republiky (dále jen „smluvní strany“) se dohodly, že Portugalská republika bude zastupovat Českou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz v Angole (Luanda), Mosambiku (Maputo), na Kapverdách (Praia), ve Východním Timoru (Dili), Guinei-Bissau (Bissau) a na Svatém Tomáši a Princově ostrově (Sao Tome), a to ode dne vstupu v platnost této Dohody.

Zastupování se řídí ustanoveními Vízového kodexu a probíhá v plné míře dle čl. 8 odst. 4 písm. d) Vízového kodexu ve vždy aktuálně platném znění.

Tato Dohoda může být pozastavena či ukončena na základě písemného oznámení druhé straně, a to v případě jejího ukončení s účinností třiceti kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení druhé straně.

Pro účely stanovení detailnějších pravidel zastupování v těch oblastech, které nejsou definovány Vízovým kodexem, byl oběma smluvními stranami odsouhlasen text praktických Zásad výkonu zastupování, který tvoří přílohu této nóty. Jejich obsah může být modifikován ministerstvy zahraničních věcí smluvních stran na základě vzájemné písemné dohody.“

Velvyslanectví České republiky v Portugalské republice navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Portugalské republiky s tímto návrhem tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Portugalské republiky tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o zastupování při udělování schengenských víz, které vstoupí v platnost uplynutím čtrnácti dnů od data doručení odpovědní nóty na tuto nótu.

Česká republika je rovněž připravena zvážit žádosti portugalské strany o zastupování při udělování krátkodobých schengenských víz.

Velvyslanectví České republiky v Portugalské republice využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Portugalské republiky svou nejhlubší úctou.

Lisabon, dne 25. května 2010

Ministerstvo zahraničních věcí Portugalské republiky
Lisabon


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ KONZULÁRNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A PORTUGALSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

nóta č. N/ 218/2010

Proc. 7.3

15.6.2010

Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu velvyslanectví České republiky a v odpovědi na verbální nótu 588/2010 z 25. května má čest sdělit, že zastupování České republiky Portugalskem v Angole, Mozambiku, na Kapverdách, ve Východním Timoru, Guineji-Bissau a na Svatém Tomáši a Princově ostrově za podmínek obsažených v uvedené nótě vstoupí v platnost 1. července 2010.

Je proto nutné, aby příslušné české úřady informovaly Evropskou komisi v souladu s příslušným ustanovením Vízového kodexu (článek 53, odstavec 1, písmeno a).

Ministerstvo zahraničních věcí využívá prostřednictvím Generálního ředitelství konzulárních záležitostí a portugalských společenství této příležitostí, aby znovu ujistilo velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví České republiky
Lisabon

Přesunout nahoru