Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Datum vyhlášení 12.09.2008
Uzavření smlouvy 03.10.2006
Platnost od 03.10.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb., o Protokolu k Madridské dohodě

o mezinárodním zápisu ochranných známek

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. října 2006 byly na 37. zasedání Shromáždění Madridské unie pro mezinárodní zápis ochranných známek přijaty následující změny Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek1), přijatého dne 27. června 1989:

– změna článku 5(2)(c)(ii) Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a

– výkladové prohlášení k článku 5(2)(e).

Změny Protokolu vstoupily v platnost na základě rozhodnutí uvedeného Shromáždění dne 3. října 2006 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn Protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK

přijatý v Madridu dne 27. června 1989 a změněný dne 3. října 2006

Článek 5

Odmítnutí a neplatnost účinků mezinárodního zápisu ve vztahu k určitým smluvním stranám

(1) [Žádná změna]

(2)

(a) [Žádná změna]

(b) [Žádná změna]

(c) [Žádná změna]

(i) [Žádná změna]

(ii) sdělení o odmítnutí opírající se o námitku se učiní ve lhůtě jednoho měsíce od skončení lhůty pro podání námitky, v každém případě však ne později než sedm měsíců od data, kdy lhůta pro podání námitky počíná běžet.

(d) [Žádná změna]

(e) [Žádná změna]*)

Poznámky pod čarou

1) Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatý dne 27. června 1989 v Madridu byl vyhlášen pod č. 248/1996 Sb.

*) „Článek 5(2)(e) Protokolu je chápán jako umožňující Shromáždění přezkoumat funkčnost systému stanoveného v pododstavcích a) až d), přičemž jakákoli změna ustanovení zmíněných pododstavců vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Shromáždění.“

Přesunout nahoru