Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

Datum vyhlášení 12.05.2008
Uzavření smlouvy 11.09.2007
Platnost od 12.05.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou Velvyslanectví České republiky v Polské republice ze dne 11. září 2007 bylo polské straně oznámeno, že Ministerstvo vnitra České republiky na základě článku 3 odst. 3 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech1) určilo orgány v České republice, oprávněné k předkládání a přijímání žádostí o pomoc a k provádění jiných úkolů v souladu s touto Smlouvou2).

České znění nóty se vyhlašuje současně.


7262/2007-Var.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest informovat, že Ministerstvo vnitra České republiky na základě článku 3 odstavce 3 Smlouvy mezi Polskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsané ve Varšavě 8. června 2000 (dále jen „Smlouva“) určilo následující orgány v České republice, oprávněné k předkládání a přijímání žádostí o pomoc a k provádění jiných úkolů v souladu s touto Smlouvou:

Na celostátní úrovni je v souladu s článkem 3 odstavcem 2 Smlouvy orgánem příslušným pro předkládání a přijímání žádostí Ministerstvo vnitra České republiky kontaktní místo: Operační a informační středisko Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (24-hodinová stálá služba)

Kloknerova 26,148 01 Praha 414,
tel: +420 224 232 220, +420 224 232 255, +420 950 819 820,
fax: +420 224 232 321, +420 950 819 958,
e-mail: opis@grh.izscr.cz.

Na krajské úrovni se jedná o následující orgány:

1. V Libereckém kraji: Hejtman Libereckého kraje

kontaktní místo: Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje

Šumavská 414/11, 460 01 Liberec,
tel: +420 950 471 111,
fax: +420 950 471 105,
e-mail: opis@lik.izscr.cz.

2. V Královéhradeckém kraji: Hejtman Královéhradeckého kraje

kontaktní místo: Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

Pražská 230/153, 500 03 Hradec Králové-Plačice,
tel: +420 950 530 100, +420 950 530 101, +420 950 530 110,
fax: +420 495 511 599,
e-mail: opis@hkk.izscr.cz.

3. V Pardubickém kraji: Hejtman Pardubického.kraje

kontaktní místo: Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

Teplého 1526, 530 02 Pardubice,
tel: +420 950 570 112, +420 950 570 113,
fax: +420 950 570 108,
e-mail: opis@pak.izscr.cz.

4. V Olomouckém kraji: Hejtman Olomouckého kraje

kontaktní místo: Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

Schweitzerova 91, P.O. Box 128, 772 00 Olomouc,
tel: +420 950 770 324, +420 950 770 325, +420 950 770 013,
fax: +420 950 770 008,
e-mail: opis@olk.izscr.cz.

5. V Moravskoslezském kraji: Hejtman Moravskoslezského kraje

kontaktní místo: Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

30. dubna 24, 728 99 Moravská Ostrava,
tel.: +420 974 723 010, +420 950 730 012,
fax: +420 974 723 098, +420 950 730 008,
e-mail: opis@msk.izscr.cz.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě má dále čest sdělit, že k uzavírání prováděcích ujednání podle článku 12 odstavce 4 Smlouvy mezi jednotlivými kraji v České republice a příslušnými územními celky v Polské republice je v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky příslušný dotčený krajský úřad.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky svou hlubokou úctou.

Varšava, 11. září 2007.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Varšava

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná dne 8. června 2000 ve Varšavě, byla vyhlášena pod č. 102/2003 Sb. m. s.

2) Nóta Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky o určení orgánů v Polské republice, oprávněných k předkládání a přijímání žádostí o pomoc a k provádění jiných úkolů v souladu s článkem 3 odst. 3 Smlouvy, byla vyhlášena pod č. 112/2006 Sb. m. s.

Přesunout nahoru