Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007

Datum vyhlášení 29.04.2008
Uzavření smlouvy 05.11.2007
Platnost od 02.02.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 5. listopadu 2007 a 15. ledna 2008 bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 20051), ve znění jeho změny z 29. června 20072).

Ujednání vstoupilo v platnost dne 2. února 2008.

Německé znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Rakouské velvyslanectví Praha

Č.j.: GZ: 430/10/2007

VERBÁLNÍ NÓTA

Rakouské velvyslanectví projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest jménem Rakouské spolkové vlády navrhnout sjednání Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007, v následujícím znění:

Rakouská spolková vláda a vláda České republiky (dále „smluvní strany“) se na základě ustanovení článku 1 odst. 3 Smlouvy mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 17. září 2005 dohodly na změně a doplnění Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005 (dále „Ujednání“) takto:

1. V článku 1 Ujednání se seznam určených míst na turistických stezkách doplňuje o následující určená místa na turistických stezkách a stanoví se jejich následující rozsah užívání a provozní doby:

Určená místa na turistických stezkáchHraniční úsek/hraniční znakRozsah užíváníProvozní doby
Stříbrné Hutě - JoachimsthalIV/13-5 - IV/14pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1. 4. - 31. 10.
6.00 - 22.00
1. 11. - 31.3.
8.00 - 18.00
Nové Hrady (Vyšné) - HöhenbergV/17 - V/17-1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1. 4. - 30. 11.
8.00 - 20.00
1. 12. - 31.3.
8.00 - 18.00
České Velenice, Vitorazská ul. - Gmünd (Wielands)V/30-0/1 - V/30-1pěší, cyklistéCeloročně
6.00 - 22.00
České Velenice, Hospodářský park - GmündV/43 - V/43-0/1pěší, cyklistéCeloročně
6.00 - 22.00
Artoleč -HirschenschlagVI/46-5 - VI/47pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1. 4. - 30. 11.
8.00 - 20.00
1. 12. - 31. 3.
8.00 - 18.00
Šafov - RiegersburgVIII/1 - VIII/1-1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1. 4. - 30. 9.
8.00 - 22.00
1. 10.- 31. 3.
8.00 - 20.00

2. V článku 1 Ujednání se u určeného místa na turistické stezce Horní Dvořiště – Eisenhut mění umístění tohoto určeného místa a stanoví se takto:

Určená místa na turistických stezkáchHraniční úsek/hraniční znakRozsah užíváníProvozní doby
Horní Dvořiště - EisenhutIII/21pěší,
cyklisté,
lyžaři
1. 4. - 31. 10.
6.00 - 22.00
1. 11. - 31. 3.
8.00 - 20.00

Rakouské velvyslanectví navrhuje, jestliže vláda České republiky vyjádří svůj souhlas se shora uvedeným, aby tato nóta a souhlasná odpověď české strany na ni tvořily Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007, které vstoupí v platnost patnáctého dne po dni doručení odpovědní nóty České republiky rakouské straně.

Rakouské velvyslanectví využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctou.

Praha, dne 5. listopadu 2007

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách, podepsané v Mikulově dne 9. prosince 2005, bylo vyhlášeno pod č. 46/2006 Sb. m. s.

2) Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, sjednané výměnou nót ze dne 11. dubna 2007 a 29. června 2007, bylo vyhlášeno pod č. 64/2007 Sb. m. s.


Č.j. 100884/2008-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Rakouskému velvyslanectví v Praze a má čest potvrdit přijetí jeho nóty č. GZ: 430/10/2007 ze dne 5. listopadu 2007, následujícího znění:

„Rakouské velvyslanectví v Praze projevuje hlubokou úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a dovoluje si jménem Rakouské spolkové vlády navrhnout uzavření Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007, v následujícím znění:

Rakouská spolková vláda a vláda České republiky (dále „smluvní strany“) se na základě ustanovení článku 1 odst. 3 Smlouvy mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 17. září 2005 dohodly na změně a doplnění Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005 (dále „Ujednání“) takto:

1. V článku 1 Ujednání se seznam určených míst na turistických stezkách doplňuje o následující určená místa na turistických stezkách a stanoví se jejich následující rozsah užívání a provozní doby:

Určená místa na turistických stezkáchHraniční úsek/hraniční znakRozsah užíváníProvozní doby
Stříbrné Hutě - JoachimsthalIV/13-5 - IV/14pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1. 4. - 31. 10.
6.00 - 22.00
1. 11. - 31.3.
8.00 - 18.00
Nové Hrady (Vyšné) - HöhenbergV/17 - V/17-1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1. 4. - 30. 11.
8.00 - 20.00
1. 12. - 31.3.
8.00 - 18.00
České Velenice, Vitorazská ul. - Gmünd (Wielands)V/30-0/1 - V/30-1pěší, cyklistéCeloročně
6.00 - 22.00
České Velenice, Hospodářský park - GmündV/43 - V/43-0/1pěší, cyklistéCeloročně
6.00 - 22.00
Artoleč -HirschenschlagVI/46-5 - VI/47pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1. 4. - 30. 11.
8.00 - 20.00
1. 12. - 31. 3.
8.00 - 18.00
Šafov - RiegersburgVIII/1 - VIII/1-1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1. 4. - 30. 9.
8.00 - 22.00
1. 10.- 31. 3.
8.00 - 20.00

2. V článku 1 Ujednání se u určeného místa na turistické stezce Horní Dvořiště – Eisenhut mění umístění tohoto určeného místa a stanoví se takto:

Určená místa na turistických stezkáchHraniční úsek/hraniční znakRozsah užíváníProvozní doby
Horní Dvořiště - EisenhutIII/21pěší,
cyklisté,
lyžaři
1. 4. - 31. 10.
6.00 - 22.00
1. 11. - 31. 3.
8.00 - 20.00

Rakouské velvyslanectví navrhuje, jestliže vláda České republiky vyjádří svůj souhlas se shora uvedeným, aby tato nóta a souhlasná odpověď české strany na ni tvořily Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007, které vstoupí v platnost patnáctého dne po dni doručení odpovědní nóty České republiky rakouské straně.

Rakouské velvyslanectví využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctou.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem a nóta Rakouského velvyslanectví č. GZ: 430/10/2007 ze dne 5. listopadu 2007 a tato nóta tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007, které vstoupí v platnost patnáctého dne po dni doručení této odpovědní nóty rakouské straně.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky žádá Rakouské velvyslanectví o sdělení dne doručení této odpovědní nóty formou potvrzující nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Rakouské velvyslanectví svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 15. ledna 2008

Velvyslanectví Rakouské republiky
Praha

Přesunout nahoru