Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 59/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu

Datum vyhlášení 16.01.2008
Uzavření smlouvy 16.11.2007
Platnost od 01.01.2008
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 59/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2007 bylo generálním ředitelem UNESCO, depozitářem Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1), oznámeno schválení nového znění Přílohy I – Seznamu zakázaných látek a metod dopingu.

Příloha I vstoupila v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2008 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu Přílohy I v platnost přestává platit Příloha I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu ve znění pro rok 2007, vyhlášená pod č. 59/2007 Sb. m. s.

Anglické znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘÍLOHA I

PŘEKLAD

logo

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2008

MEZINÁRODNÍ STANDARD

Tento Seznam platí od 1.ledna 2008.

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2008

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

Platný od 1. ledna 2008

Užití všech léků je limitováno terapeuticky odůvodněnými účely

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):

a. Exogenní*) AAS, zahrnující:

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3p,17β-diol ); 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron; klostebol; mestanolon; mesterolon; metandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); metenolon; methandriol; metasteron (2α, 17α-dimethyl-5α-androstan-3-on-17β-ol); methyldienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-on); methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on); methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-on); methyltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norethandrolon; norklostebol; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5α-etioallocholan-17β-tetrahydropyranol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-on); tetrahydrogestrinon (18α-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-on); trenbolon a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní**) AAS:

Androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dihydrotestosteron, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), testosteron

a následující metabolity a isomery:

5α-androstan-3α,17α-diol

5α-androstan-3α, 17β-diol

5α-androstan-3β,17α-diol

5α-androstan-3β,17β-diol

androst-4-en-3α,17α-diol

androst-4-en-3α,17β-diol

androst-5-en-3β,17α-diol

androst-5-en-3α,17α-diol

androst-5-en-3α,17β-diol

androst-5-en-3β,17α-diol

4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol)

5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)

epi-dihydrotestosteron

3α-hydroxy-5aandrostan-17-on

3β-hydroxy-5aandrostan-17-on

19-norandrosteron

19-noretiocholanolon

V případech, kdy může tělo produkovat androgenní anabolický steroid přirozeně, bude se mít za to, že Vzorek obsahuje tuto Zakázanou látku a bude hlášen Pozitivní laboratorní nález, když se koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo ukazovatelů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr ve Vzorku Sportovce významně odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí tak, že neodpovídá normální endogenní produkci. Nebude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku v takovém případě, pokud Sportovec prokáže, že je koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo příslušný poměr ve Vzorku Sportovce způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem.

Bude se mít za to, že Vzorek Sportovce obsahuje Zakázanou látku a laboratoř nahlásí Pozitivní laboratorní nález ve všech případech a při jakékoliv koncentraci, pokud lze podle spolehlivé analytické metody (např. IRMS) prokázat, že je Zakázaná látka exogenního původu. V takovém případě není nutné provádět další šetření.

Když se hodnoty výsledku analýzy významně neodchylují od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí a žádná spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ Zakázané látky, ale existují známky použití Zakázané látky, jako např. porovnání s endogenními referenčními steroidními profily, nebo když laboratoř nahlásila poměr T/E vyšší než čtyři (4) ku jedné (1) a žádná spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ látky, provede příslušná Antidopingová organizace další šetření porovnáním výsledků předešlých testů nebo provedením následných testů.

Je-li vyžadováno takové další šetření, pak výsledek bude laboratoří hlášen jako neobvyklý a ne jako pozitivní. Pokud laboratoř nahlásí, za použití spolehlivé analytické metody (např. IRMS) exogenní původ Zakázané látky, není nutné provádět další šetření, a bude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) a nejsou k dispozici minimálně 3 předchozí testy, bude zjištěn longitudinální profil Sportovce tím, že bude příslušnou Antidopingovou organizací v následujících 3 měsících třikrát testován bez předchozího oznámení. Výsledek, který zapříčinil tuto longitudinální studii, bude hlášen jako neobvyklý. Pokud longitudinální profil Sportovce, zjištěný následnými testy, není fyziologicky normální, bude se pak považovat za Pozitivní laboratorní nález.

V extrémně vzácných individuálních případech může být v moči trvale nalézán boldenon endogenního původu ve velice malých koncentracích (ng/ml). Pokud laboratoř takový nález nahlásila a použití spolehlivé analytické metody (např. IRMS) neprokázalo exogenní původ Zakázané látky, může být provedeno další šetření provedením následného testu (následných testů).

Pokud laboratoř nahlásila Pozitivní laboratorní nález 19-norandrosteronu, bude se to považovat za vědecký a přesvědčivý důkaz exogenního původu Zakázané látky.

V takovém případě není nutné provádět další šetření.

V případě, že Sportovec nebude spolupracovat při dalších šetřeních, bude se mít za to, že Vzorek Sportovce obsahuje Zakázanou látku.

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:

Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (ŠARM), tibolon, zeranol, zi I patero I, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny této sekce:

*) „exogenní“ se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat přirozeně.

**) „endogenní“ se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.

S2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

Následující látky a jejich uvolňující faktory jsou zakázány:

1. Erytropoetin (EPO);

2. Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF);

3. Gonadotropiny (např. LH, hCG), zakázané jen u mužů;

4. Insuliny;

5. Kortikotropiny.

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

Pokud Sportovec nemůže prokázat, že koncentrace byla způsobena fyziologickým či patologickým stavem, bude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku (jak je uvedeno výše) v případech, kdy koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů či indikátorů a/nebo příslušné poměry ve Vzorku Sportovce natolik překročí hodnoty obyčejně zjištěné u lidí tak, že neodpovídají normální endogenní produkci.

Pokud laboratoř nahlásila, po užití spolehlivé analytické metody, že Zakázaná látka je exogenního původu, bude se mí za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku a bude oznámen Pozitivní laboratorní nález.

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni.

Výjimkou jsou formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin, pro které je při inhalaci nutné udělení zkrácené terapeutické výjimky.

I když byla udělena jakákoli forma terapeutické výjimky, bude nález salbutamolu (volný plus glukuronid) vyšší než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči považován za Pozitivní laboratorní nález pokud Sportovec neprokáže, že abnormální výsledek byl způsoben terapeutickým užíváním salbutamolu v inhalaci.

S4. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ

Následující skupiny jsou zakázané:

1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:

Aminoglutethimid, anastrozol, exemestan, formestan, letrozol, testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (ŠERM), zahrnující: Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:

Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.

4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze na ně.

S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY

Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují:

Diuretika*), epitestosteron, probenecid, inhibitory alfa-reduktázy (např. finasterid, dutasterid), plasmaexpandery (např. albumin, dextran, hydroxyethylškrob) a další látky s podobnými biologickými účinky.

Diuretika zahrnují:

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochiorothiazid, chlorothiazid), triamteren a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drosperinonu, který není zakázaný).

*) Terapeutická výjimka není platná, pokud moč Sportovce obsahuje diuretika ve spojení s prahovou nebo podprahovou hladinou jiné Zakázané látky (látek).

ZAKÁZANÉ METODY

M1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU

Zakázané je následující:

1. Krevní doping, včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

1. Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingových kontrolách je zakázané. To zahrnuje cévkování a záměnu a/nebo úpravu moči, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Nitrožilní infúze je zakázána. Pokud je v akutní lékařské situaci tato metoda považována za nezbytnou, bude požadována retroaktivní Terapeutická výjimka.

M3. GENOVÝ DOPING

Neterapeutické použití buněk, genů, genových elementů, nebo modifikace exprese genů, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S1 až S5 a M1 až M3 uvedených výše jsou při soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všechna stimulancia (včetně obou jejich případných optických (D- a L-) isomerů) jsou zakázaná, s výjimkou derivátů imidazolu v případě jejich místního užití a stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2008.

Stimulancia zahrnují:

Adrafinil, adrenalin**), amfepramon, amfetaminil, amifenazol, amfetamin, benzfetamin, benzylpiperazin, bromantan, cyklazodon, dimethylamfetamin, efedrin****), etamivan, etilefrin, ethylamfetamin, famprofazon, fenbutrazát, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamfamin, fenkamin, fenmetrazin, fenprometamin, fenproporex, fentermin, 4-fenylpiracetam (karfedon), furfenorex, heptaminol, isomethepten, katin***), klobenzorex, kokain, kropropamid, krotetamid, levmetamfetamin, mefenorex, mefentermin, meklofenoxát, metamfetamin (D-), metylefedrin****), methylendioxyamfetamin, methylendioxymetamfetamin, methylfenidát, mezokarb, modafinil, niketamid, norfenefrin, norfenfluramin, oktopamin, ortetamin, oxilofrin, parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol, p-methylamfetamin, prolintan, propylhexedrin, selegilin, sibutramin, strychnin, tuaminoheptan a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

*) Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2008 (bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, pipradrol, pseudoefedrin, synefrin) nejsou považovány za Zakázané látky.

**) Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně (např. nosní, oční aplikace) není zakázaný.

***) Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.

****) Efedrin a methylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.

Stimulancium neuvedené výslovně mezi příklady v tomto oddíle bude považováno za specifickou látku pouze pokud Sportovec prokáže, že jeho všeobecná dostupnost v běžných léčebných přípravcích umožňuje neúmyslné porušení antidopingových pravidel, nebo je u něj menší pravděpodobnost, že bude úspěšně zneužito jako dopingová látka.

S7. NARKOTIKA

Následující narkotika jsou zakázaná:

Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.

S8. KANABINOIDY

Kanabinoidy (např. hašiš, marihuana) jsou zakázané.

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané. Jejich užití vyžaduje terapeutickou výjimku.

Jiné způsoby injekční aplikace (nitrokloubní, do okolí kloubu, do okolí šlachy, epidurální, do kůže) a inhalační aplikace vyžadují zkrácenou terapeutickou výjimku s výjimkou níže uvedených.

Lokální přípravky podávané na potíže kožní (včetně iontoforézy/fonoforézy), ušní, nosní, oční, potíže okolí řitního otvoru, sliznice úst a dásní nejsou zakázané a nevyžadují žádnou formu terapeutické výjimky.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla (hematologická hodnota) je pro každou federaci uvedena v závorkách.

• Automobilový sport (FIA)(0.10 g/l)
• Karate (WKF)(0.10 g/l)
• Letecké sporty a parašutismus(FAI)(0.20 g/l)
• Lukostřelba (FITA, IPC)(0.10 g/l)
• Moderní pětiboj (UIPM) jen pro disciplíny se střelbou(0.10 g/l)
• Motocyklový sport (FIM)(0.10 g/l)
• Vodní motorismus (UIM)(0.30 g/l)
• Kuželky IPC(0.10 g/l)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze Při soutěži v následujících sportech.

• Automobilový sport (FIA)

• Billiard (WCBS)

• Boby (FIBT)

• Bridž (FMB)

• Curling (WCF)

• Gymnastika (FIG)

• Jachting (ISAF) - „match race“ - jen kormidelník

• Kuželky (FIQ)

• Letecké sporty a parašutismus (FAI)

• Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)

• Lyžování (FIS) - skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa, a snowboard U-rampa a „big air“

• Moderní pětiboj (UIPM) - jen discipliny se střelbou

• Motocyklový sport (FIM)

• Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC „bowls“)

• Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)

• Vodní motorismus (UIM)

• Zápas (FILA)

Beta-blokátory zahrnují následující látky:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně.

SPECIFICKÉ LÁTKY*

„Specifické látky“* jsou vyjmenovány níže:

• Všichni Beta-2 agonisté v inhalaci, kromě salbutamolu (volného plus glukuronidu) při množství větším než 1000 ng/ml moči a clenbuterolu (zařazen ve skupině S 1.2 Ostatní anabolické látky)

• Inhibitory alfa-reduktázy, probenecid;

• Katin, kropropamid, krotetamid, efedrin, etamivan, famprofazon fenprometamin, haptaminol, isomethepten, levmetamfetamin, meklofenoxát, p-metylamfetamin, metylefedrin, niketamid, norfenefrin, oktopamin, ortetamin, oxilofrin, propylhexedrin, selegilin, sibutramin, tuaminoheptan a všechna ostatní stimulancia neuvedená výslovně v oddíle S6, pro která Sportovec prokáže, že splňují podmínky popsané v oddíle S6;

• Kanabinoidy;

• Všechny Glukokortikosteroidy;

• Alkohol;

• Všechny Beta-blokátory.

* „V Seznamu mohou být vyjmenovány specifické látky, které obzvlášť umožňují neúmyslné porušení antidopingových pravidel, protože jsou všeobecně dostupné v běžných léčebných přípravcích, nebo u nichž je menší pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako dopingová činidla“. Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může znamenat snížený postih za předpokladu, že „...Sportovec může jasně prokázat, že Použití specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu...“

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu přijatá dne 19. října 2005 v Paříži byla vyhlášena pod č. 58/2007 Sb. m. s.

Přesunout nahoru