Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 80/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996

Datum vyhlášení 07.11.2007
Uzavření smlouvy 14.08.2007
Platnost od 20.08.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. března 2007 a 14. srpna 2007 bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996*)

Ujednání vstoupilo v platnost dne 20. srpna 2007.

České znění české nóty a polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.


2316/2007-Var.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a s odvoláním na jeho nótu č. DPT.I 2265-31-2003/SW/51 ze dne 21. února 2006, jejímž obsahem je návrh na sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest sdělit, že vláda České republiky nesouhlasí s výše uvedeným návrhem vlády Polské republiky.

Zároveň má Velvyslanectví České republiky čest na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, navrhnout změnu přílohy číslo 3 výše uvedené Dohody následujícího znění:

V příloze číslo 3 - Seznam přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice - se za pořadové číslo 50 připojují pořadová čísla 51 až 62 následujícího znění:

Poř. č.Název přechoduhran. znakcharakterobdobí provozuProvozní doba
51Vrchmezí - OrlicaIII/124/1P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
52Bílá Voda (Růženec) -OrłowiecIII/7/19 -
III/8
P, C, L,
voz
1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
53Martinova Bouda - Czarna PrzełęczIV/39/11 -
IV/39/12
P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
54Petrova Bouda - JagniątkówIV/38P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
55Ondřejovice - PodlesieII/157/8 -
II/158a-
II/158b
P, C, L,
voz.
celoročně6:00 - 22:00
56Zlaté Hory (Biskupská kupa, vrchol) - Jarnołtówek11/147/1 -
11/147/2
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 22:00
8:00 - 18:00
57Ruprechtický Špičák (vrchol) - ŁomnicaIII/215P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
58Nýzerov - Bielice111/35P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
59Paprsek - BieliceIII/47/7 -
III/47/8
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
60Žďárky - PstrążnaIII/l64/26 -
III/l 64/27
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
61Bílá Voda - Złoty Stok11/202P, Cceloročně6:00 - 22:00
62Velká Čantoryje - Wielka Czantoria1/43P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00

Velvyslanectví České republiky zároveň informuje, že zřízení původně plánovaného přechodu na turistické stezce protínající státní hranice Orlické Záhoří Trčkov - Lasówka není možné z důvodu vytvoření Ptačí oblasti Orlické Záhoří v dané lokalitě.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou Polské republiky s výše uvedeným tato nóta a souhlasná odpověď polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava 15. března 2007

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Varšava

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsaná ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, byla vyhlášena pod č. 23/1998 Sb.


PŘEKLAD

DPT.I 2265-5-2007/235

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a má čest potvrdit doručení nóty č. 2316/2007-Var. ze dne 15. března 2007 v následujícím znění:

„Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a v návaznosti na jeho diplomatickou nótu číslo DPT.I 2265-31-2003/SW/51 ze dne 21. února 2006, která obsahuje návrh na sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest sdělit, že vláda České republiky nesouhlasí s výše uvedeným návrhem vlády Polské republiky.

Zároveň má Velvyslanectví České republiky čest navrhnout, na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, změnu přílohy č. 3 výše uvedené Dohody v následujícím znění:

V příloze číslo 3 - Seznam přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice - se po pořadovém čísle 50 vkládají pořadová čísla 51 - 62 v následujícím znění:

Poř. č.Název přechoduhran. znakcharakterobdobí provozuProvozní doba
51Vrchmezí - OrlicaIII/124/1P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
52Bílá Voda (Růženec) -OrłowiecIII/7/19 -
III/8
P, C, L,
voz
1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
53Martinova Bouda - Czarna PrzełęczIV/39/11 -
IV/39/12
P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
54Petrova Bouda - JagniątkówIV/38P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
55Ondřejovice - PodlesieII/157/8 -
II/158a-
II/158b
P, C, L,
voz.
celoročně6:00 - 22:00
56Zlaté Hory (Biskupská kupa, vrchol)-Jarnołtówek11/147/1 -
11/147/2
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 22:00
8:00 - 18:00
57Ruprechtický Špičák (vrchol) - ŁomnicaIII/215P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
58Nýzerov - Bielice111/35P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
59Paprsek - BieliceIII/47/7 -
III/47/8
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
60Žďárky - PstrążnaIII/l64/26 -
III/l 64/27
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
61Bílá Voda - Złoty Stok11/202P, Cceloročně6:00 - 22:00
62Velká Čantoryje - Wielka Czantoria1/43P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00

Velvyslanectví České republiky současně informuje, že zřízení původně plánovaného přechodu na turistické stezce protínající státní hranice Orlické Záhoří Trčkov - Lasówka není možné s ohledem na to, že v lokalitě Orlického Záhoří byla zřízena chráněná ptačí oblast.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou Polské republiky s výše uvedeným tato nóta společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničích věcí Polské republiky o hluboké úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky má čest sdělit, že vláda Polské republiky souhlasí s výše uvedeným a přijímá návrh Velvyslanectví České republiky, aby výše uvedená nóta spolu s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této nóty.

Zároveň si Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky dovoluje požádat o předání informace o datu doručení této nóty české straně za účelem správného stanovení data vstupu uvedeného Ujednání v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky ve Varšavě o hluboké úctě.

Varšava 14. srpna 2007

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Přesunout nahoru