Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách

Datum vyhlášení 11.01.2007
Uzavření smlouvy 19.12.2005
Platnost od 15.02.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 19. prosince 2005 a 15. února 2006 v Praze bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách.

Toto Ujednání bylo sjednáno na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994, vyhlášené pod č. 237/1994 Sb.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 15. února 2006.

Výměnou dopisů ministrů vnitra České republiky a Spolkové republiky Německo byla dne 13. května 2006 otevřena turistická stezka Pomezí nad Ohří - Rathsamerweg (Schirnding).

V souladu se zněním téhož ustanovení výše citované Dohody se její smluvní strany dále jednostrannými nótami ze dne 19. prosince 2005 a 15. února 2006 vzájemně informovaly o průběhu turistických stezek protínajících státní hranice na území svých států.

Německé znění německých nót a jejich překlad do českého jazyka a české znění českých nót, tvořících Ujednání, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo
Praha

Nóta č. 179/2005

Verbální nóta

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na rozhovory německo-české expertní komise pro hraniční přechody ve dnech 14. až 16. září 2004 v Praze, rozhovory německo-českého setkání hraničních expertů ve dnech 15. až 17. června 2004 v Plauenu a na článek 3 odst. 1 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994, dále jen „Dohoda“, má čest navrhnout sjednání Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách následujícího znění:

1. Zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a rozšíření režimů

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

NázevHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiRežim
Poznámka
Haidmühle - StožecXIImezi mezilehlými hraničními znaky 9/1 a 9/2pěší, cyklisté, lyžaři**
a vozíčkáři*
Gaishof - VšerubyVIIImezi mezilehlými hraničními znaky 25/11 a 25/12pěší, cyklisté a lyžaři**
Prennetriegelweg (Prennet) - Starý SpálenecVIIIu mezilehlého hraničního znaku 23/5pěší
Rathsamerweg (Schirnding) - Pomezí nad OhříIIu mezilehlého hraničního znaku 23/4pěší, cyklisté, lyžaři**
a vozíčkáři*
Liebensteiner Tor - LibáIImezi hlavními hraničními znaky 14 a 15pěší, cyklisté a lyžaři**
Dreiländereck - Trojmezí (Kaiserův Mlýn)Imezi hlavním hraničním znakem 1 a mezilehlým hraničním znakem 1/1pěší, cyklisté a lyžaři**

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

NázevHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiRežim
Poznámka
Ebmath - HraniceXXIIIúhlavního hraničního znaku 12rozšíření provozní doby
Wernitzgrün - LubyXXmezi hlavním hraničním znakem 10 a základním hraničním znakem XXI/1rozšíření provozní doby
Erlbach - Vysoký kámenXXu mezilehlého hraničního znaku 7/29pěší, cyklisté a jezdci na koních
Klingenthal (Aschberg) - BublavaXIXúhlavního hraničního znaku 9rozšíření provozní doby
Klingenthal (Kleiner Rammeisberg) - Stříbrná (Zadní Ostružník)XIXmezi mezilehlými hraničními znaky 4/5 a 4/6lyžaři**
Hammerunterwiesenthal - České HamryXVImezi hlavními hraničními znaky 5 a 6rozšíření o lyžaře**,
rozšíření provozní doby
Oberwiesenthal - LoučnáXVImezi hlavními hraničními znaky 9 a 10rozšíření provozní doby
Rübenau - KalekXIVmezi základním hraničním znakem XIV/1 a hlavním hraničním znakem 2pěší, cyklisté a lyžaři**
a vozíčkáři
Hinterhermsdorf - MikulášoviceVIúhlavního hraničního znaku 17rozšíření o jezdce na koních
Sohland a.d. Spree (Taubenheim) - Šluknov (Královka)IVmezi mezilehlými hraničními znaky 9/10 a 9/11pěší a cyklisté
Oppach - Šluknov (Fukov)IVúhlavního hraničního znaku 3pěší, cyklisté a lyžaři**
Neusalza-Spremberg (Badstraße) - ŠluknovIIIu mezilehlého hraničního znaku 23/22pěší, cyklisté a lyžaři**
Friedersdorf (Blockhaus) - Šluknov (Království)IIImezi mezilehlými hraničními znaky 21/34 a 21/35pěší, cyklisté a lyžaři**
Neugersdorf (Breitscheidstraße) - JiříkovIIIúhlavního hraničního znaku 9pěší, cyklisté a vozíčkáři
Großschönau - VarnsdorfIImezi hlavními hraničními znaky 14 a 15pěší, cyklisté a vozíčkáři
Lückendorf - PetroviceImezi hlavními hraničními znaky 11 a 12rozšíření provozní doby

* vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny

** povolena jízda strojů na úpravu běžecké stopy

2. Provozní doby a jejich změny

Překračování státních hranic na turistických stezkách je povoleno denně zpravidla

v době od 1. dubna do 30. září od 06.00 do 22.00 hod. a
v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 18.00 hod.

Pro následující turistické stezky platí tyto odchylné úpravy:

Překračování státních hranic je na turistické stezce Haidmühle - Stožec povoleno

v době od 1. dubna do 30. září od 06.00 do 22.00 hod. a
v době od 1. října do 31. března od 07.00 do 19.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Ebmath - Hranice povoleno

v době od 1. října do 31. března od 06.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Wernitzgrün - Luby povoleno

v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 20.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Erlbach - Vysoký kámen povoleno

v době od 1. srpna do 30. září od 06.00 do 22.00 hod. a
v době od 1. října do 31. prosince od 08.00 do 18.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Klingenthal (Aschberg) - Bublava povoleno

v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Klingenthal (Kleiner Rammeisberg) - Stříbrná (Zadní Ostružník) povoleno

v době od 1. listopadu do 31. března od 08.00 do 18.00 hod. a
v době od 1. dubna do 15. dubna od 07.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Hammerunterwiesenthal - České Hamry povoleno

v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Oberwiesenthal - Loučná povoleno

v době od 1. října do 31. března od 07.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Sohland a.d. Spree (Taubenheim) - Šluknov (Královka) povoleno

v době od 1. července do 30. září od 06.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Lückendorf - Petrovice povoleno

v době od 1. října do 31. března od 06.00 do 22.00 hod.

3. Turistická stezka Rathsamerweg (Schirnding) - Pomezí nad Ohří bude otevřena po ukončení stavebních opatření na přístupové cestě na českém státním území. Přesný termín otevření turistické stezky dohodnou ministři vnitra smluvních stran.

4. Průběh turistických stezek na příslušném výsostném území bude sdělen zvláštními diplomatickými nótami.

5. Na turistických stezkách protínajících státní hranice, zřízených již dříve podle článku 3 odst. 1 Dohody, na nichž je povoleno překračování státních hranic lyžařům, smějí jezdit stroje upravující běžecké stopy. Seznam těchto turistických stezek je připojen v příloze.

6. Toto Ujednání se uzavírá v jazyce německém a českém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Pokud vláda České republiky vysloví souhlas s návrhy vlády Spolkové republiky Německo učiněnými pod body 1 až 6, budou tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vyjadřující souhlas vlády České republiky, tvořit Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, které vstoupí v platnost datem odpovědní nóty.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 19. prosince 2005

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha


Příloha k nótě č. 179/2005 z 19.12.2005

Turistické stezky protínající státní hranice mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou, povolené pro lyžaře

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Neuhausen - Nové Domy
Hammermühle - Libá (Dubina)
Hatzenreuth - Starý Hrozňatov
Griesbach - Žďár
Hermannsreuth - Branka
Kreuzstein - Křížový Kámen
Waldheim - Přední Zahájí
Friedrichshäng - Pleš
Stadlern-Rybník
Untergrafenried - Nemanice (Lučina)
Lehmgrubenweg - Čerchov
Brombeerriegel - Pod Třemi znaky
Hochstraße - Ovčí vrch
Hofberg - Fleky
Helmhof - Zadní Chalupy
Ferdinandsthal - Debrník
Finsterau - Bučina
Bischofsreut (Marchhäuser) - České Žleby

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Ebmath - Hranice
Bad Brambach - Horní Paseky
Bad Brambach - Plesná
Wernitzgrün - Luby
Henneberg (Oberjugel) - Hřebečná (Korce)
Klingenthal (Aschberg) - Bublava
Klingenthal (Aschberg) - Bublava
Wildenthal - Jelení
Breitenbrunn (Himmelswiese) - Potůčky
Rittersgrün (Zollstraße) - Český mlýn 1
Rittersgrün (Kaffenbergweg) - Český mlýn 2
Tellerhäuser - Hubertky
Oberwiesenthal/Kurort - Hřebečná (Boží Dar)/Hubertky
Oberwiesenthal - Loučná
Jöhstadt (Schmalzgrube) - Kryštofovy Hamry
Olbernhau - Brandov
Deutschkatharinenberg - Hora Sv. Kateřiny
Deutschneudorf - Nová Ves v Horách
Deutschgeorgenthal - Český Jiřetín
Holzhau - Moldava
Georgenfeld - Zadní Cínovec
Hinterhermsdorf - Mikulášovice
Sebnitz OT Hertigswalde (Waldhaus) - Mikulášovice-Tomásov
Waltersdorf (Herrenwalde) - Dolní Podluží
Waltersdorf- Dolní Světlá
Jonsdorf- Dolní Světlá
Jonsdorf- Krompach
Lückendorf - Petrovice
Oybin/Hain - Krompach


PŘEKLAD

Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo
Praha

Nóta č. 180/2005

Verbální nóta

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky s odvoláním na článek 3 odst. 1 větu 2 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 a na verbální nótu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo č. 179 z 19. prosince 2005 má čest níže sdělit průběh turistických stezek protínajících státní hranice na výsostném území Spolkové republiky Německo.

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Turistická stezka Haidmühle - Stožec probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XII mezi mezilehlými hraničními znaky 9/1 a 9/2 po cestě k turistickému parkovišti v části obce Haidmühle.

Turistická stezka Gaishof - Všeruby probíhá od průsečíku se stáními hranicemi v hraničním úseku VIII mezi mezilehlými hraničními znaky 25/11 a 25/12 asi 100 metrů po polní cestě jižním směrem, potom po cestě až do místní části Gaishof obce Eschlkam.

Turistická cesta Prennetriegelweg (Prennet) - Starý Spálenec probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku VIII u mezilehlého hraničního znaku 23/5 přes Daberg a Klöpflesberg do Furth im Wald.

Turistická stezka Rathsamerweg (Schirnding) - Pomezí nad Ohří probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku II u mezilehlého hraničního znaku 23/4 podél řeky Röslau do Schirndingu a dále směrem na Marktredwitz.

Turistická stezka Liebensteiner Tor - Libá probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku II mezi hlavními hraničními znaky 14 a 15 západoseverozápadním směrem, až k Silberbacher Häusellohweg a pak odbočuje severozápadně do místní části Stopfersfurt města Selb.

Turistická stezka Dreiländereck - Trojmezí (Kaiserův Mlýn) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku I mezi hlavním hraničním znakem 1 a mezilehlým hraničním znakem 1/1 přes hraniční potok směrem k místní části Hinterprex obce Regnitzlosau po dálkové turistické stezce „Saar-Schlesien-Weg“.

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Turistická stezka Erlbach - Vysoký kámen probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XX u mezilehlého hraničního znaku 7/29 západním směrem na Erlbach místní část Eubabrunn.

Turistická stezka Klingenthal (Kleiner Rammeisberg) - Stříbrná (Zadní Ostružník) ústí u průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XIX mezi mezilehlými hraničními znaky 4/5 a 4/6 přímo do krušnohorské hřebenové běžecké stopy.

Turistická stezka Rübenau - Kalek probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XIV mezi základním hraničním znakem XIV/1 a hlavním hraničním znakem 2 severozápadně přes spojovací silnici až k silnici S 216 v Rübenau.

Turistická stezka Sohland a.d. Spree (Taubenheim) - Šluknov (Královka) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku IV mezi mezilehlými hraničními znaky 9/10 a 9/11 severovýchodním směrem do Neutaubenheimu.

Turistická stezka Oppach - Šluknov (Fukov) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku IV u hlavního hraničního znaku 3 severním směrem do Oppachu.

Turistická stezka Neusalza-Spremberg (Badstraße) - Šluknov probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku III u mezilehlého hraničního znaku 23/22 severně přes Badstraße k dálkové cyklistické turistické stezce Spree.

Turistická stezka Friedersdorf (Blockhaus) - Šluknov (Království) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku III mezi mezilehlými hraničními znaky 21/34 a 21/35 východním směrem, nejprve podél státních hranic, směrem na Friedersdorf.

Turistická stezka Neugersdorf (Breitscheidstraße) - Jiříkov probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku III u hlavního hraničního znaku 9 východním směrem do místního centra Neugersdorfu.

Turistická stezka Großschönau - Varnsdorf probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku II u hlavních hraničních znaků 14 a 15 jižním směrem do centra Großschönau.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo používá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 19. prosince 2005

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha


Č.j. 101883/2006-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a má čest potvrdit příjem jeho nóty č. 179/2005 ze dne 19. prosince 2005 následujícího znění:

„Velvyslanectví Spolkové republiky Německo projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na rozhovory německo-české expertní komise pro hraniční přechody ve dnech 14. až 16. září 2004 v Praze, rozhovory německo-českého setkání hraničních expertů ve dnech 15. až 17. června 2004 v Plauenu a na článek 3 odstavec 1 Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994, dále „Dohoda“, má čest navrhnout sjednání Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách následujícího znění:

1. Zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a rozšíření režimů

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

NázevHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiRežim
Poznámka
Haidmühle - StožecXIImezi mezilehlými hraničními znaky 9/1 a 9/2pěší, cyklisté, lyžaři**
a vozíčkáři*
Gaishof - VšerubyVIIImezi mezilehlými hraničními znaky 25/11 a 25/12pěší, cyklisté a lyžaři**
Prennetriegelweg (Prennet) - Starý SpálenecVIIIu mezilehlého hraničního znaku 23/5pěší
Rathsamerweg (Schirnding) - Pomezí nad OhříIIu mezilehlého hraničního znaku 23/4pěší, cyklisté, lyžaři**
a vozíčkáři*
Liebensteiner Tor - LibáIImezi hlavními hraničními znaky 14 a 15pěší, cyklisté a lyžaři**
Dreiländereck - Trojmezí (Kaiserův Mlýn)Imezi hlavním hraničním znakem 1 a mezilehlým hraničním znakem 1/1pěší, cyklisté a lyžaři**

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

NázevHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiRežim
Poznámka
Ebmath - HraniceXXIIIu hlavního hraničního znaku 12rozšíření provozní doby
Wernitzgrün - LubyXXmezi hlavním hraničním znakem 10 a základním hraničním znakem XXI/1rozšíření provozní doby
Erlbach - Vysoký kámenXXu mezilehlého hraničního znaku 7/29pěší, cyklisté a jezdci na koních
Klingenthal (Aschberg) - BublavaXIXúhlavního hraničního znaku 9rozšíření provozní doby
Klingenthal (Kleiner Rammeisberg) - Stříbrná (Zadní Ostružník)XIXmezi mezilehlými hraničními znaky 4/5 a 4/6lyžaři**
Hammerunterwiesenthal - České HamryXVImezi hlavními hraničními znaky 5 a 6rozšíření o lyžaře**,
rozšíření provozní doby
Oberwiesenthal - LoučnáXVImezi hlavními hraničními znaky 9 a 10rozšíření provozní doby
Rübenau - KalekXIVmezi základním hraničním znakem XIV/1 a hlavním hraničním znakem 2pěší, cyklisté a lyžaři**
a vozíčkáři
Hinterhermsdorf - MikulášoviceVIúhlavního hraničního znaku 17rozšíření o jezdce na koních
Sohland a.d. Spree (Taubenheim) - Šluknov (Královka)IVmezi mezilehlými hraničními znaky 9/10 a 9/11pěší a cyklisté
Oppach - Šluknov (Fukov)IVúhlavního hraničního znaku 3pěší, cyklisté a lyžaři**
Neusalza-Spremberg (Badstraße) - ŠluknovIIIu mezilehlého hraničního znaku 23/22pěší, cyklisté a lyžaři**
Friedersdorf (Blockhaus) - Šluknov (Království)IIImezi mezilehlými hraničními znaky 21/34 a 21/35pěší, cyklisté a lyžaři**
Neugersdorf (Breitscheidstraße) - JiříkovIIIúhlavního hraničního znaku 9pěší, cyklisté a vozíčkáři
Großschönau - VarnsdorfIImezi hlavními hraničními znaky 14 a 15pěší, cyklisté a vozíčkáři
Lückendorf - PetroviceImezi hlavními hraničními znaky 11 a 12rozšíření provozní doby

* vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny

** povolena jízda strojů na úpravu běžecké stopy

2. Provozní doby a jejich změny

Překračování státních hranic na turistických stezkách je povoleno denně zpravidla

v době od 1. dubna do 30. září od 06.00 do 22.00 hod. a
v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 18.00 hod.

Pro následující turistické stezky platí tyto odchylné úpravy:

Překračování státních hranic je na turistické stezce Haidmühle - Stožec povoleno

v době od 1. dubna do 30. září od 06.00 do 22.00 hod. a
v době od 1. října do 31. března od 07.00 do 19.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Ebmath - Hranice povoleno

v době od 1. října do 31. března od 06.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Wernitzgríin - Luby povoleno

v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 20.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Erlbach - Vysoký kámen povoleno

v době od 1. srpna do 30. září od 06.00 do 22.00 hod. a
v době od 1. října do 31. prosince od 08.00 do 18.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Klingenthal (Aschberg) - Bublava povoleno

v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Klingenthal (Kleiner Rammeisberg) - Stříbrná (Zadní Ostružník) povoleno

v době od 1. listopadu do 31. března od 08.00 - 18.00 hod. a
v době od 1. dubna do 15. dubna od 07.00 - 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Hammerunterv/icsenihal - Ceske Hamry povoleno

v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Oberwiesenthal - Loučná povoleno

v době od 1. října do 31. března od 07.00 do 22. hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Sohland a.d. Spree (Taubenheim) - Šluknov (Královka) povoleno

v době od 1. července do 30. září od 06.00 do 22.00 hod.

Překračování státních hranic je na turistické stezce Lückendorf - Petrovice povoleno

v době od 1. října do 31. března od 06.00 do 22.00 hod.

3. Turistická stezka Rathsamerweg (Schirnding) - Pomezí nad Ohří bude otevřena po ukončení stavebních opatření na přístupové cestě na českém státním území. Přesný termín otevření turistické stezky dohodnou ministři vnitra smluvních stran.

4. Průběh turistických stezek na příslušném výsostném území bude sdělen zvláštními diplomatickými nótami.

5. Na turistických stezkách protínajících státní hranice, zřízených již dříve podle článku 3 odst. 1 Dohody, na nichž je povoleno překračování státních hranic lyžařům, smějí jezdit stroje upravující běžecké stopy. Seznam těchto turistických stezek je připojen v příloze.

6. Toto Ujednání se uzavírá v jazyce německém a českém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Pokud vláda České republiky vysloví souhlas s návrhy vlády Spolkové republiky Německo učiněnými pod body 1 až 6, budou tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vyjadřující souhlas vlády České republiky tvořit Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, které vstoupí v platnost datem odpovědní nóty.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 19. prosince 2005


Příloha k nótě č. 179 z 19. 12.2005

Turistické stezky protínající státní hranice mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou, povolené pro lyžaře

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Neuhausen - Nové Domy
Hammermühle - Libá (Dubina)/Liebenstein (Eichelberg)
Hatzenreuth - Starý Hrozňatov/Altkinsberg
Griesbach - Žďár/Brand
Hermannsreuth - Branka/Galtenhof
Kreuzstein - Křížový Kámen
Waldheim - Přední Zahájí/Vorderwaldheim
Friedrichshäng - Ples/Plöß
Stadlern - Rybník/Waier
Untergrafenried - Nemanice (Lučina)/Wassersuppen (Grafenried)
Lehmgrubenweg - Čerchov/Schwarzkopf
Brombeerriegel - Pod Třemi znaky
Hochstraße - Ovčí vrch/Schafberg
Hofberg - Fleky/Vorderflecken
Helmhof - Zadní Chalupy/Hinterhäuser
Ferdinandsthal - Debrník/Deffernik
Finsterau - Bučina/Buchwald
Bischofsreut (Marchhäuser) - České Žleby/Bohmisch Röhren

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Ebmath - Hranice/Roßbach
Bad Brambach - Horní Paseky/Oberreuth
Bad Brambach - Plesna/Fleißen
Wernitzgrün - Luby/Schönbach
Henneberg (Oberjugel) - Hřebečná (Korce)/Hengstererben
Klingenthal (Aschberg) - Bublava/Schwaderbach
Klingenthal (Aschberg) - Bublava/Schwaderbach
Wildenthal - JelemVHirschenstand
Breitenbrunn (Himmelswiese) - Potůčky/Halbemeile Breitenbach
Rittersgrün (Zollstraße) - Český mlýn 1/Böhmisch Mühle 1
Rittersgrün (Kaffenbergweg) - Český mlýn 2/Böhmisch Mühle 2
Tellerhäuser - Hubertky
Oberwiesenthal/Kurort - Hřebečná (Boží Dar/Hubertky)/Hengstererben (Gottesgab)
Oberwiesenthal - Loucna/Böhmisch Wiesenthal
Jöhstadt (Schmalzgrube) - Kryštofovy Hamry/Christophhammer
Olbernhau - Brandov/Brandau
Deutschkatharinenberg - Hora Sv. Kateřiny/Katharinenberg
Deutschneudorf - Nová Ves v Horách/Gebirgsneudorf
Deutschgeorgenthal - Český Jiřetín/Georgendorf
Holzhau - Moldava/Moldau
Georgenfeld - Zadní Cínovec/Hinter Zinnwald
Hinterhermsdorf - Mikulášovice/Nixdorf
Sebnitz OT Hertigswalde (Waldhaus) - Mikulášovice - Tomášov/Nixdorf-Thomasdorf
Waltersdorf (Herrenwalde) - Dolní Podluží/Niedergrund
Waltersdorf- Dolní Světlá/Lichtenwalde
Johnsdorf - Dolní Světlá /Lichtenwalde
Johnsdorf - Krompach/Krombach
Lückendorf - Petrovice/Petersdorf
Oybin/Hain - Krompach/Krombach“

Ministerstvo zahraničních věcí má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem a diplomatická nóta Velvyslanectví Spolkové republiky Německo č. 179/2005 ze dne 19. prosince 2005 a tato diplomatická nóta tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách, které vstoupí v platnost datem této diplomatické nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou hlubokou úctou.

V Praze dne 15. února 2006

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
Praha


Č.j. 105477/2006-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a s odvoláním na článek 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 sděluje následující průběh turistických stezek na území České republiky protínajících státní hranice:

ČÁST STÁTNÍCH HRANIC SE SVOBODNÝM STÁTEM BAVORSKO

Turistická stezka Stožec - Haidmühle probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XII mezi mezilehlými hraničními znaky 9/1 a 9/2 po účelové komunikaci (Správy Národního parku Šumava) přes Nové Údolí ke Stožci.

Turistická stezka Všeruby - Gaishof probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku VIII mezi mezilehlými hraničními znaky 25/11 a 25/12 zpočátku po lesní cestě a dále pokračuje po polní panelové vozovce, která se napojuje u hřbitova na místní komunikaci do Maxova, části obce Všeruby.

Turistická stezka Starý Spálenec - Prennetriegelweg (Prennet) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku VIII u mezilehlého hraničního znaku 23/5 zpočátku po lesní cestě, dále pokračuje po zpevněné polní cestě do Starého Spálence, kde se napojuje na místní komunikaci do Nového Spálence, části obce Česká Kubice.

Turistická stezka Pomezí nad Ohří - Rathsamerweg (Schirnding) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku II u mezilehlého hraničního znaku 23/4 souběžně se železnicí Cheb - Schirnding, napojuje se na stávající účelovou komunikaci směrem do Pomezí nad Ohří a dále vede podél obchvatu ke křižovatce Cheb - Libá.

Turistická stezka Libá - Liebensteiner Tor probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku II mezi hlavními hraničními znaky 14 a 15 po komunikaci do obce Libá.

Turistická stezka Trojmezí (Kaiserův Mlýn) - Dreiländereck probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku I mezi hlavním hraničním znakem 1 a mezilehlým hraničním znakem 1/1 po červeně značené vnitrostátní turistické trase a dále po vyznačené komunikaci do města Hranice.

ČÁST STÁTNÍCH HRANIC SE SVOBODNÝM STÁTEM SASKO

Turistická stezka Vysoký kámen - Erlbach probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XX u mezilehlého hraničního znaku 7/29 lesní cestou v délce 1 kilometru na křižovatku červeně značené vnitrostátní turistické trasy, po které je možné dále pokračovat směrem na Vysoký kámen a přes Kostelní a Krásnou do Kraslic.

Turistická stezka Stříbrná (Zadní Ostružník) - Klingenthal (Kleiner Rammelsberg) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XIX mezi mezilehlými hraničními znaky 4/5 a 4/6 jižním směrem po lesní cestě a ve vzdálenosti 1 kilometru od průběhu státních hranic se napojuje na vnitrostátní turistickou trasu ve směru Jelení - Bublava.

Turistická stezka Kalek - Rübenau probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XIV mezi základním hraničním znakem XIV/1 a hlavním hraničním znakem 2 jihovýchodním směrem přes spojovací komunikaci do obce Kalek.

Turistická stezka Šluknov (Královka) - Sohland a.d. Spree (Taubenheim) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku IV mezi mezilehlými hraničními znaky 9/10 a 9/11 lesní cestou jihozápadním směrem na místní komunikaci v osadě Královka.

Turistická stezka Šluknov (Fukov) - Oppach probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku IV u hlavního hraničního znaku 3 jižním směrem do městské části Šluknov - Království. Turistická stezka končí na křižovatce „Fukovská brána“ na komunikaci III. třídy č. 2663.

Turistická stezka Šluknov - Neusalza-Spremberg (Badstraße) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku III u mezilehlého hraničního znaku 23/22 západním směrem a končí na křižovatce „Fukovská brána“ s komunikací III. třídy č. 2663.

Turistická stezka Šluknov (Království) - Friedersdorf (Blockhaus) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku III mezi mezilehlými hraničními znaky 21/34 a 21/35 jižním směrem ke křižovatce s komunikací III. třídy č. 2662 Šluknov - Jiříkov.

Turistická stezka Jiříkov - Neugersdorf (Breitscheidstraße) probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku III u hlavního hraničního znaku 9 západním směrem do místního střediska Jiříkov, to je ulice Filipovská, Čapkova a Jiříkov náměstí.

Turistická stezka Varnsdorf - Großschönau probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku II u hlavních hraničních znaků 14 a 15 severozápadním směrem do centra města Varnsdorf.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou hlubokou úctou.

V Praze dne 15. února 2006

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
Praha

Přesunout nahoru