Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách

Datum vyhlášení 01.06.2007
Uzavření smlouvy 13.04.2007
Platnost od 01.06.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 13. dubna 2007 a 30. dubna 2007 v Praze bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách.

Toto Ujednání bylo sjednáno na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994, vyhlášené pod č. 237/1994 Sb.

Ujednání vstupuje v platnost dne 1. června 2007.

České znění české nóty a německé znění německé nóty a její překlad do českého jazyka, tvořících Ujednání, se vyhlašují současně.


Č. j. 112031/2007-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a má čest navrhnout v souladu s výsledky jednání delegací České republiky a Spolkové republiky Německo uskutečněného ve dnech 11. až 13. září 2006 v Praze a s odvoláním na článek 3 odstavec 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále „Dohoda“) sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách následujícího znění:

1. Zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a rozšíření režimů

Část státních hranic Svobodného státu Sasko

NázevHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiRežim Poznámka
Hrádek nad Nisou - Neu HartauImezi mezilehlým hraničním znakem 5/16 a hlavním hraničním znakem 6pěší, cyklisté a lyžaři**)
Česká brána - Neu HartauImezi mezilehlými hraničními znaky 6/17 a 7/14pěší, cyklisté, lyžaři**) a vozíčkáři*)
Petrovice (Lví buk) - Lückendorf (Forsthaus)/Ringelshainer WegImezi mezilehlými hraničními znaky 9/7 a 9/8pěší, cyklisté, lyžaři**) a vozíčkáři*)
Varnsdorf - Seifhennersdorf (Warnsdorfer Straße)IImezi hlavními hraničními znaky 20 a 21pěší, cyklisté, lyžaři**),
jezdci na koních a vozíčkáři*)
Mikulášovice - Saupsdorf (Wachberg)VImezi hlavním hraničním znakem 14 a mezilehlým hraničním znakem 14/1pěší, cyklisté a lyžaři**)
Hora Sv. Kateřiny (lanový sjezd) -
Deutschkatharinenberg (Seilabfahrt)
XIIIu mezilehlého hraničního znaku 2/7pěší
Halštrovský Les - BärendorfXXIIu mezilehlého hraničního znaku 5/18pěší a cyklisté
Fojtovice - FürstenauXu hlavního hraničního znaku 6rozšíření režimu o cyklisty, lyžaře**)
a jezdce na koních;
rozšíření režimu o lyžaře je omezeno do 31. 3. 2008
Brandov - OlbernhauXIIImezi hlavními hraničními znaky 9 a 10rozšíření provozní doby
Český mlýn 1 - Rittersgrün (Zollstraße)XVIImezi hlavními hraničními znaky 11 a 12rozšíření režimu o pěší, cyklisty a vozíčkáře*);
rozšíření provozní doby
Hřebečná/Korce - Henneberg (Oberjugel)XVIIIu mezilehlého hraničního znaku 4/8rozšíření režimu o pěší a cyklisty;
rozšíření provozní doby

Část státních hranic Svobodného státu Bavorsko

NázevHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiRežim Poznámka
Horní Hraničná - PechtnersreuthIIImezi mezilehlými hraničními znaky 9/3 a 9/5pěší, cyklisté, lyžaři**) a vozíčkáři*)
Dyleň - NeualbenreuthIVmezi mezilehlými hraničními 9/9 a 9/10pěší
Hraničná - KleinsteinloheVIIu hlavního hraničního znaku 16pěší a cyklisté
Libá- Liebensteiner TorIImezi hlavními hraničními znaky 14 a 15rozšíření režimu o jezdce na koních a vozíčkáře*)
Libá/Dubina - HammermühleIImezi mezilehlými znaky 20/4 a 20/5rozšíření režimu o hraničními jezdce na koních a vozíčkáře*)
Pomezí nad Ohří - Rathsamerweg (Schirnding)IIu mezilehlého hraničního znaku 23/4rozšíření režimu o jezdce na koních
Přední Zahájí - WaldheimVmezi hlavními hraničními znaky 20 a 21změna provozní doby
Starý Spálenec - Prennetriegelweg (Prennet)VIIIu mezilehlého hraničního znaku 23/5rozšíření režimu o cyklisty
Zadní Chalupy - HelmhofIXu mezilehlého hraničního znaku 17/2rozšíření provozní doby
Stožec - HaidmühleXIImezi mezilehlými hraničními znaky 9/1 a 9/2rozšíření režimu o jezdce na koních;
rozšíření režimu je omezeno do 30. 9. 2007

*) vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny

**) povolena jízda strojů na úpravu běžecké stopy

Ministr vnitra České republiky a spolkový ministr vnitra Spolkové republiky Německo se mohou výměnou dopisů dohodnout na prodloužení rozšíření režimu o lyžaře na turistické stezce Fojtovice - Fůrstenau a o jezdce na koních na turistické stezce Stožec - Haidmühle na dobu neurčitou.

2. Provozní doby a jejich změny

Překračování státních hranic je na výše uvedených turistických stezkách zpravidla povoleno denně

v době od 1. dubna do 30. září od 06.00 do 22.00 hodin a
v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 18.00 hodin.

Pro následující turistické stezky platí tyto odchylné provozní doby:

Překračování státních hranic je povoleno

na turistické stezce Fojtovice - Fürstenau cyklistům, lyžařům a jezdcům na koních celoročně od 08.00 do 17.00 hodin,

na turistické stezce Brandov - Olbernhau
v době od 1. října do 31. března od 8.00 do 22.00 hodin,

na turistické stezce Přední Zahájí - Waldheim
v době od 1. října do 30. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin,

pro návštěvníky hřbitova u obce Přední Zahájí ze Spolkové republiky Německo i v době od 24. prosince do 1. ledna od 8.00 do 16.00 hodin,

na turistické stezce Hraničná - Kleinsteinlohe pro cyklisty
v době od 1. dubna do 30. září od 6.00 do 22.00 hodin,

na turistické stezce Starý Spálenec - Prennetriegelweg (Prennet) cyklistům
v době od 1. dubna do 30. září od 6.00 do 22.00 hodin a

na turistické stezce Stožec - Haidmühle jezdcům na koních
v době od 1. dubna do 30. září od 6.00 do 22.00 hodin.

3. Průběh turistických stezek na příslušném území bude sdělen zvláštními diplomatickými nótami.

4. Toto Ujednání se uzavírá v jazyce české a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Pokud vláda Spolkové republiky Německo vysloví souhlas s návrhem vlády České republiky, budou tato verbální nóta a odpovědní nóta vyjadřující souhlas vlády Spolkové republiky Německo tvořit Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách, které vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni doručení odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 13. dubna 2007

Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo
Praha


PŘEKLAD

Nóta č. 46/2007

Verbální nóta

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho verbální nóty č. 112031/2007-MPO ze 13. dubna 2007 následujícího znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a má čest navrhnout v souladu s výsledky jednání delegací České republiky a Spolkové republiky Německo uskutečněného ve dnech 11. až 13. září 2006 v Praze a s odvoláním na článek 3 odstavec 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále „Dohoda“) sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách následujícího znění:

1. Zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a rozšíření režimů

Část státních hranic Svobodného státu Sasko

NázevHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiRežim Poznámka
Hrádek nad Nisou - Neu HartauImezi mezilehlým hraničním znakem 5/16 a hlavním hraničním znakem 6pěší, cyklisté a lyžaři**)
Česká brána - Neu HartauImezi mezilehlými hraničními znaky 6/17 a 7/14pěší, cyklisté, lyžaři**) a vozíčkáři*)
Petrovice (Lví buk) - Lückendorf (Forsthaus)/Ringelshainer WegImezi mezilehlými hraničními znaky 9/7 a 9/8pěší, cyklisté, lyžaři**) a vozíčkáři*)
Varnsdorf - Seifhennersdorf (Warnsdorfer Straße)IImezi hlavními hraničními znaky 20 a 21pěší, cyklisté, lyžaři**),
jezdci na koních a vozíčkáři*)
Mikulášovice - Saupsdorf (Wachberg)VImezi hlavním hraničním znakem 14 a mezilehlým hraničním znakem 14/1pěší, cyklisté a lyžaři**)
Hora Sv. Kateřiny (lanový sjezd) -
Deutschkatharinenberg (Seilabfahrt)
XIIIu mezilehlého hraničního znaku 2/7pěší
Halštrovský Les - BärendorfXXIIu mezilehlého hraničního znaku 5/18pěší a cyklisté
Fojtovice - FürstenauXu hlavního hraničního znaku 6rozšíření režimu o cyklisty, lyžaře**)
a jezdce na koních;
rozšíření režimu o lyžaře je omezeno do 31. 3. 2008
Brandov - OlbernhauXIIImezi hlavními hraničními znaky 9 a 10rozšíření provozní doby
Český mlýn 1 - Rittersgrün (Zollstraße)XVIImezi hlavními hraničními znaky 11 a 12rozšíření režimu o pěší, cyklisty a vozíčkáře*);
rozšíření provozní doby
Hřebečná/Korce - Henneberg (Oberjugel)XVIIIu mezilehlého hraničního znaku 4/8rozšíření režimu o pěší a cyklisty;
rozšíření provozní doby

Část státních hranic Svobodného státu Bavorsko

NázevHraniční úsekPrůsečík se státními hranicemiRežim Poznámka
Horní Hraničná - PechtnersreuthIIImezi mezilehlými hraničními znaky 9/3 a 9/5pěší, cyklisté, lyžaři**) a vozíčkáři*)
Dyleň - NeualbenreuthIVmezi mezilehlými hraničními 9/9 a 9/10pěší
Hraničná - KleinsteinloheVIIu hlavního hraničního znaku 16pěší a cyklisté
Libá- Liebensteiner TorIImezi hlavními hraničními znaky 14 a 15rozšíření režimu o jezdce na koních a vozíčkáře*)
Libá/Dubina - HammermühleIImezi mezilehlými znaky 20/4 a 20/5rozšíření režimu o hraničními jezdce na koních a vozíčkáře*)
Pomezí nad Ohří - Rathsamerweg (Schirnding)IIu mezilehlého hraničního znaku 23/4rozšíření režimu o jezdce na koních
Přední Zahájí - WaldheimVmezi hlavními hraničními znaky 20 a 21změna provozní doby
Starý Spálenec - Prennetriegelweg (Prennet)VIIIu mezilehlého hraničního znaku 23/5rozšíření režimu o cyklisty
Zadní Chalupy - HelmhofIXu mezilehlého hraničního znaku 17/2rozšíření provozní doby
Stožec - HaidmühleXIImezi mezilehlými hraničními znaky 9/1 a 9/2rozšíření režimu o jezdce na koních;
rozšíření režimu je omezeno do 30. 9. 2007

*) vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny

**) povolena jízda strojů na úpravu běžecké stopy

Ministr vnitra České republiky a spolkový ministr vnitra Spolkové republiky Německo se mohou výměnou dopisů dohodnout na prodloužení rozšíření režimu o lyžaře na turistické stezce Fojtovice - Fürstenau a o jezdce na koních na turistické stezce Stožec - Haidmühle na dobu neurčitou.

2. Provozní doby a jejich změny

Překračování státních hranic je na výše uvedených turistických stezkách zpravidla povoleno denně

v době od 1. dubna do 30. září od 06.00 do 22.00 hodin a
v době od 1. října do 31. března od 08.00 do 18.00 hodin.

Pro následující turistické stezky platí tyto odchylné provozní doby:

Překračování státních hranic je povoleno

na turistické stezce Fojtovice - Fürstenau cyklistům, lyžařům a jezdcům na koních celoročně od 08.00 do 17.00 hodin,

na turistické stezce Brandov - Olbernhau
v době od 1. října do 31. března od 8.00 do 22.00 hodin,

na turistické stezce Přední Zahájí - Waldheim
v době od 1. října do 30. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin,

pro návštěvníky hřbitova u obce Přední Zahájí ze Spolkové republiky Německo i v době od 24. prosince do 1. ledna od 8.00 do 16.00 hodin,

na turistické stezce Hraničná - Kleinsteinlohe pro cyklisty
v době od 1. dubna do 30. září od 6.00 do 22.00 hodin,

na turistické stezce Starý Spálenec - Prennetriegelweg (Prennet) cyklistům
v době od 1. dubna do 30. září od 6.00 do 22.00 hodin a

na turistické stezce Stožec - Haidmühle jezdcům na koních
v době od 1. dubna do 30. září od 6.00 do 22.00 hodin.

3. Průběh turistických stezek na příslušném území bude sdělen zvláštními diplomatickými nótami.

4. Toto Ujednání se uzavírá v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Pokud vláda Spolkové republiky Německo vysloví souhlas s návrhem vlády České republiky, budou tato verbální nóta a odpovědní nóta vyjadřující souhlas vlády Spolkové republiky Německo tvořit Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách, které vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni doručení odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou nejhlubší úctou.“

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo má čest sdělit Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, že vláda Spolkové republiky Německo souhlasí s návrhy vlády České republiky. V souladu s tím tvoří nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 13. dubna 2007 a tato odpovědní nóta Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, které vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni doručení odpovědní nóty a jehož německé a české znění jsou stejně závazná. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo žádá Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o sdělení dne doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 30. dubna 2007

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Přesunout nahoru