Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 76/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996

Datum vyhlášení 22.08.2006
Uzavření smlouvy 14.03.2006
Platnost od 23.05.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

76

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 14. března 2006 a 22. května 2006 bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996*).

Ujednání vstoupilo v platnost dne 23. května 2006.

České znění české nóty a německé znění německé nóty a její překlad do českého jazyka, tvořících Ujednání, se vyhlašují současně.


Č. j. 105792/2006-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a má čest v souladu s článkem 2 odst. 2, článkem 4 odst. 2 a článkem 5 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996 navrhnout sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996, v následujícím znění:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996 (dále jen „Dohoda z roku 1996“) se mění a doplňuje takto:

1. Do stávajícího článku 7 Dohody z roku 1996 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

1. Ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Rady Evropské unie, že veškerá ustanovení schengenského acquis jsou aplikovatelná pro Českou republiku, budou ustanovení této dohody aplikována pouze potud, pokud nebudou v rozporu s ustanoveními schengenského acquis.“

Stávající odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku se mění na odstavce 2, 3 a 4.

2. Příloha 1 k Dohodě z roku 1996 se nahrazuje Přílohou 1 připojenou k této nótě.

3. Příloha 2 k Dohodě z roku 1996 se nahrazuje Přílohou 2 připojenou k této nótě.

4. Příloha 3 k Dohodě z roku 1996 se nahrazuje Přílohou 3 připojenou k této nótě.

Rozšíření rozsahu provozu na hraničním přechodu Potůčky - Johanngeorgenstadt o motocykly bez omezení a motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 t nabude účinnosti 30 dní poté, co se Ministerstvo vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo vzájemně informují o ukončení stavebních prací. Pokud jde o motocykly, je do této doby tento hraniční přechod určen pouze pro motocykly do 50 ccm.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, jestliže vláda Spolkové republiky Německo vyjádří souhlas se shora uvedeným, aby tato nóta a souhlasná odpověď německé strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení souhlasné odpovědní nóty německé strany české straně.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou hlubokou úctou.

V Praze dne 14. března 2006

Příloha: 3

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
Praha

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 18. listopadu 1996, byla vyhlášena pod č. 47/1997 Sb.


Příloha 1

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Seznam stávajících hraničních přechodů

a) silniční hraniční přechody

Poř. č.Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
12 34
1Varnsdorf - SeifhennersdorfP, C; M, OA, BSpolková republika Německo
2Rumburk - SeifhennersdorfP, C, M, OAČeská republika
3Rumburk - NeugersdorfP, C, M, OA, B, NČeská republika
4Jiříkov - NeugersdorfP, C, M do 50 ccmČeská republika
5Rožany - SohlandP, C, M, OAČeská republika a Spolková republika Německo
6Dolní Poustevna - Sebnitz/SoběniceP, C, M, OASpolková republika Německo
7Hřensko - SchmilkaP, C, M, OA, BČeská republika a Spolková republika Německo
8Petrovice - BahratalP, C, M, OA, BČeská republika
9Cínovec - Zinnwald/CinvaldP, C, B linka Teplice - DrážďanyČeská republika
10Cínovec - AltenbergM, OA, B, NSpolková republika Německo
11Moldava - NeurehefeldP, C, M, OASpolková republika Německo
12Mníšek - DeutscheinsiedelP, C, M, OA, BČeská republika
13Hora Sv. Šebestiána - ReitzenhainP, C, M, OA, B, N reg.1)Spolková republika Německo
14Vejprty - BärensteinP, C, M, OAČeská republika
15Boží Dar - OberwiesenthalP, C, M, OA, BČeská republika
16Potůčky - JohanngeorgenstadtP, C, M, OASpolková republika Německo
17Kraslice - KlingenthalP, C, M, OAČeská republika
18Vojtanov - Schonberg/Krásná horaP, C, M, OA, B, NSpolková republika Německo
19Doubrava - Bad ElsterP, C, linkový kyvadlový autobusSpolková republika Německo
20Aš - SelbP, C, M, OA, B, N reg.2)Česká republika
21Pomezí nad Ohří - SchirndingP, C, M, OA, B, NČeská republika a Spolková republika Německo
22Svatý Kříž - Waldsassen/ValdsasyP, C, M, OA, B, N reg.3)Česká republika a Spolková republika Německo
23Broumov - MähringP, C, M, OA, B, N reg.4)Spolková republika Německo
24Pavlův Studenec - BärnauP, C, M do 50 ccm, M reg.5), OA reg5), BSpolková republika Německo
25Rozvadov - Waidhaus (silnice)P, C, M, OA, B, N reg.6)Spolková republika Německo
26Rozvadov - Waidhaus (dálnice)M, OA, B, NČeská republika
27Železná - EslarnP, C, M do 50 ccm, M reg.7), OA reg.7)Spolková republika Německo
28Lísková -Waldmünchen/
Mnichov nad Lesy
P, C, M, OA, B, N reg.8)Česká republika
29Folmava - Furth im Wald/
Brod nad Lesy - Schafberg
P, C, M, OA, B, NSpolková republika Německo
30Všeruby - EschlkamP, C, M, OA, B, N reg.9)Česká republika
31Svatá Kateřina- Neukirchen b.HI.BlutP, C, M, OA, linkový kyvadlový autobusČeská republika
32Železná Ruda - Bayerisch
Eisenstein/Bavorská Železná Ruda
P, C, M, OA, B, N do 7,51 největší povolené hmotnostiČeská republika a Spolková republika Německo
33Strážný - PhilippsreutP, C, M, OA, B, NČeská republika a Spolková republika Německo

b) železniční hraniční přechody

Poř.
č.
Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
1234
1Hrádek nad Nisou - Zittau/ŽitavaOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
2Varnsdorf - GroßschönauODČeská republika
3Rumburk - Ebersbach/HabrachticeOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
4Děčín - Bad Schandau/Lázně ŽandovOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
5Vejprty - BärensteinOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
6Potůčky - JohanngeorgenstadtOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
7Kraslice - KlingenthalODČeská republika a Spolková republika Německo
8Vojtanov - Bad BrambachOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
9Aš - Selb - PlößbergNDČeská republika a Spolková republika Německo
10Cheb - SchirndingOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
11Česká Kubice - Furth im Wald/ Brod nad LesyOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
12Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein/ Bavorská Železná RudaODČeská republika a Spolková republika Německo

c) říční hraniční přechod

Poř.
č.
Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
1 2 3 4
1 Hřensko - Schöna OD, ND Česká republika a Spolková republika Německo

Vysvětlivky k druhům dopravy:

P - pěší
C - cyklisté
M - motocykly
M reg. - regionální osobní doprava prováděná motocykly
OA - motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,51
OA reg. - regionální doprava prováděná motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,51
B - autobusy
Breg. - regionální osobní doprava prováděná autobusy
N - nákladní vozidla
N reg. - regionální nákladní doprava prováděná nákladními vozidly
OD - osobní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)
ND - nákladní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)

Vysvětlivky k regionální dopravě:

1) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Chomutov, Kadaň, Most, Litvínov, Karlovy Vary, Ostrov, Mariánské Lázně, Teplice, Bílina, Sokolov a Kraslice v České republice a v okresech Mittlerer Erzgebirgskreis (MEK), Annaberg (ANA), Freiberg (FG), Weißeritzkreis (DW) a Aue-Schwarzenberg (ASZ) ve Spolkové republice Německo.

2) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov, Kraslice, Tachov a Stříbro v České republice a v okresech Hof (HO), Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR) a ve svobodném okresním městě Hof (HO) ve Spolkové republice Německo.

3) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov a Tachov v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgebierge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo. ~

4) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov, Stříbro, Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

5) Pro regionální dopravu prováděnou motocykly a motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,5 t registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov a Stříbro v České republice a v okresech Tirschenreuth (TIR) a Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) včetně svobodného okresního města Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

6) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Stříbro, Tachov, Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Tirschenreuth (TIR) a Schwandorf (SAD) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

7) Pro regionální dopravu prováděnou motocykly a motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,5 t registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov, Stříbro, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) a v okresech Schwandorf (SAD) a Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) ve Spolkové republice Německo.

8) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Přeštice, Tachov a Stříbro v České republice a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) a v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Schwandorf (SAD), Chám (CHA) a Regen (REG) ve Spolkové republice Německo.

9) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tachov, Stříbro, Prachatice a Vimperk v České republice a v okresech Schwandorf (SAD), Chám (CHA), Regen (REG) a Freyung-Grafenau (FRG) ve Spolkové republice Německo.

Poznámky:

1. S výjimkou silničního hraničního přechodu Doubrava - Bad Elster, na němž je provozní doba stanovena denně od 6.00 do 22.00 hodin, a hraničního přechodu Jiříkov - Neugersdorf, na němž je provozní doba stanovena denně od 8.00 do 20.00 hodin, je na všech ostatních hraničních přechodech nepřetržitá provozní doba.

2. Na železničním hraničním přechodu Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava je na nádraží Zittau/Žitava povolen nástup a výstup osob, jakož i nakládání a vykládání zavazadel v ulehčené průvozní železniční dopravě na trati Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava -Varnsdorf za podmínek stanovených zvláštní smlouvou.

Příloha 2

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Seznam budoucích hraničních přechodů

a) silniční hraniční přechody

Poř.
č.
Název hraničního
přechodu
Druhy
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
Předpokládaný
termín zřízení
12345
1Krásný Les - Breitenau (dálnice)M, OA, B, NSpolková republika Německo2006

b) železniční hraniční přechody

Poř
č.
Název hraničního
přechodu
Druhy
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
Předpokládaný termín zřízení
12345
1Dolní Poustevna - Sebnitz/ SoběniceOD, ND2007

Vysvětlivky k druhům dopravy:

M - motocykly
OA - motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,51
B - autobusy
N - nákladní vozidla
OD - osobní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)
ND - nákladní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)

Příloha 3

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Regionální doprava prováděná nákladními vozidly může probíhat za následujících předpokladů:

1. Oprávněni jsou:

a) na české straně podnikatelé, kteří provozují výrobní nebo obchodní činnost a mají místo podnikání nebo sídlo či sídlo organizační složky ve správním obvodu obce s rozšířenou působností uvedené v příloze 1 této dohody, a na německé straně podniky (výrobní nebo obchodní závody), jež mají hlavní nebo registrovanou vedlejší pobočku v okrese dotýkajícím se společných státních hranic a uvedeném v příloze 1 této dohody, včetně v něm se nacházejícího svobodného okresního města, jejichž nákladní vozidla (tahače, návěsy, přívěsy) jsou registrována stejnou obcí s rozšířenou působností nebo ve stejném okrese a jejichž podnikatelská nebo živnostenská činnost je tam skutečně vykonávána,

b) podnikatelé v přepravě, popřípadě podniky, které splňují předpoklady písmena a) a provádějí přepravu zboží pro podnikatele, popřípadě podniky, jež se samy smějí podílet na regionální dopravě prováděné nákladními vozidly.

2. Regionální doprava prováděná nákladními vozidly může probíhat pouze na hraničních přechodech určených v příloze 1 této dohody.

3. Místo nakládky a vykládky veškerého přepravovaného zboží se musí nacházet výlučně ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a okresech uvedených v příloze 1 této dohody u jednotlivých hraničních přechodů Určených pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly.

4. Na české straně se provádí kontrola splnění předpokladů podle bodů 1 a 3 podnikateli oprávněnými podle bodu 1 v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zejména kontrola osvědčení o registraci vozidla a dokladu o nákladu).

5. Na německé straně prokazují podniky oprávněné podle bodu 1 splnění předpokladů podle bodů 1 a 3 povoleními. Povolení pro část státních hranic Svobodného státu Sasko uděluje Úřad Spolkové policie Chemnitz, pro část státních hranic Svobodného státu Bavorsko vláda Horní Falce. Příslušné orgány rozhodnou o udělení povolení do jednoho měsíce po podání žádosti.

6. Povolení se udělují písemně. Příslušné orgány mohou v závažných případech připouštět na žádost výjimky z této úpravy. Povolení se zásadně udělují na dobu jednoho roku.

7. Povolení mohou být zrušena v případě porušení ustanovení této přílohy. To platí zejména pro pouhou překládku zboží, výměnu tahačů nebo přechodné skladování zboží ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a v okresech uvedených v příloze 1 této dohody u jednotlivých hraničních přechodů určených pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly.


PŘEKLAD

Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo
Praha

Verbální nóta č. 52/2006

Verbální nóta

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo má čest potvrdit doručení verbální nóty č. 105792/2006-MPO Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 14. března 2006, která v dohodnutém německém znění zní následovně:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a má čest v souladu s článkem 2 odst. 2, článkem 4 odst. 2 a článkem 5 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996 navrhnout sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996, v následujícím znění:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996 (dále jen „Dohoda z roku 1996“) se mění a doplňuje takto:

1. Do stávajícího článku 7 Dohody z roku 1996 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

1. Ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Rady Evropské unie, že veškerá ustanovení schengenského acquis jsou aplikovatelná pro Českou republiku, budou ustanovení této dohody aplikována pouze potud, pokud nebudou v rozporu s ustanoveními schengenského acquis.“

Stávající odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku se mění na odstavce 2, 3 a 4.

2. Příloha 1 k Dohodě z roku 1996 se nahrazuje Přílohou 1 připojenou k této nótě.

3. Příloha 2 k Dohodě z roku 1996 se nahrazuje Přílohou 2 připojenou k této nótě.

4. Příloha 3 k Dohodě z roku 1996 se nahrazuje Přílohou 3 připojenou k této nótě.

Rozšíření rozsahu provozu na hraničním přechodu Potůčky-Johanngeorgenstadt o motocykly bez omezení a motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 t nabude účinnosti 30 dní poté, co se Ministerstvo vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo vzájemně informují o ukončení stavebních prací. Pokud jde o motocykly, je do této doby tento hraniční přechod určen pouze pro motocykly do 50 ccm.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, jestliže vláda Spolkové republiky Německo vyjádří souhlas se shora uvedeným, aby tato nóta a souhlasná odpověď německé strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení souhlasné odpovědní nóty německé strany české straně.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou hlubokou úctou.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Příloha 1

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Seznam stávajících hraničních přechodů

a) silniční hraniční přechody

Poř. č. Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
1 2 3 4
1Varnsdorf - SeifhennersdorfP, C; M, OA, BSpolková republika Německo
2Rumburk - SeifhennersdorfP, C, M, OAČeská republika
3Rumburk - NeugersdorfP, C, M, OA, B, NČeská republika
4Jiříkov - NeugersdorfP, C, M do 50 ccmČeská republika
5Rožany - SohlandP, C, M, OAČeská republika a Spolková republika Německo
6Dolní Poustevna - Sebnitz/SoběniceP, C, M, OASpolková republika Německo
7Hřensko - SchmilkaP, C, M, OA, BČeská republika a Spolková republika Německo
8Petrovice - BahratalP, C, M, OA, BČeská republika
9Cínovec - Zinnwald/CinvaldP, C, B linka Teplice - DrážďanyČeská republika
10Cínovec - AltenbergM, OA, B, NSpolková republika Německo
11Moldava - NeurehefeldP, C, M, OASpolková republika Německo
12Mníšek - DeutscheinsiedelP, C, M, OA, BČeská republika
13Hora Sv. Šebestiána - ReitzenhainP, C, M, OA, B, N reg.1)Spolková republika Německo
14Vejprty - BärensteinP, C, M, OAČeská republika
15Boží Dar - OberwiesenthalP, C, M, OA, BČeská republika
16Potůčky - JohanngeorgenstadtP, C, M, OASpolková republika Německo
17Kraslice - KlingenthalP, C, M, OAČeská republika
18Vojtanov - Schonberg/Krásná horaP, C, M, OA, B, NSpolková republika Německo
19Doubrava - Bad ElsterP, C, linkový kyvadlový autobusSpolková republika Německo
20Aš - SelbP, C, M, OA, B, N reg.2)Česká republika
21Pomezí nad Ohří - SchirndingP, C, M, OA, B, NČeská republika a Spolková republika Německo
22Svatý Kříž - Waldsassen/ValdsasyP, C, M, OA, B, N reg.3)Česká republika a Spolková republika Německo
23Broumov - MähringP, C, M, OA, B, N reg.4)Spolková republika Německo
24Pavlův Studenec - BärnauP, C, M do 50 ccm, M reg.5), OA reg5), BSpolková republika Německo
25Rozvadov - Waidhaus (silnice)P, C, M, OA, B, N reg.6)Spolková republika Německo
26Rozvadov - Waidhaus (dálnice)M, OA, B, NČeská republika
27Železná - EslarnP, C, M do 50 ccm, M reg.7), OA reg.7)Spolková republika Německo
28Lísková -Waldmünchen/
Mnichov nad Lesy
P, C, M, OA, B, N reg.8)Česká republika
29Folmava - Furth im Wald/
Brod nad Lesy - Schafberg
P, C, M, OA, B, NSpolková republika Německo
30Všeruby - EschlkamP, C, M, OA, B, N reg.9)Česká republika
31Svatá Kateřina

- Neukirchen b.HI.Blut

P, C, M, OA, linkový kyvadlový autobusČeská republika
32Železná Ruda - Bayerisch
Eisenstein/Bavorská Železná Ruda
P, C, M, OA, B, N do 7,51 největší povolené hmotnostiČeská republika a Spolková republika Německo
33Strážný - PhilippsreutP, C, M, OA, B, NČeská republika a Spolková republika Německo

b) železniční hraniční přechody

Poř.
č.
Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
1 2 3 4
1Hrádek nad Nisou - Zittau/ŽitavaOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
2Varnsdorf - GroßschönauODČeská republika
3Rumburk - Ebersbach/HabrachticeOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
4Děčín - Bad Schandau/Lázně ŽandovOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
5Vejprty - BärensteinOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
6Potůčky - JohanngeorgenstadtOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
7Kraslice - KlingenthalODČeská republika a Spolková republika Německo
8Vojtanov - Bad BrambachOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
9Aš - Selb - PlößbergNDČeská republika a Spolková republika Německo
10Cheb - SchirndingOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
11Česká Kubice - Furth im Wald/ Brod nad LesyOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
12Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein/ Bavorská Železná RudaODČeská republika a Spolková republika Německo

c) říční hraniční přechod

Poř.
č.
Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
1 2 3 4
1Hřensko - SchönaOD, NDČeská republika
a Spolková republika Německo

Vysvětlivky k druhům dopravy:

P - pěší
C - cyklisté
M - motocykly
M reg. - regionální osobní doprava prováděná motocykly
OA - motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,51
OA reg. - regionální doprava prováděná motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,51
B - autobusy
Breg. - regionální osobní doprava prováděná autobusy
N - nákladní vozidla
N reg. - regionální nákladní doprava prováděná nákladními vozidly
OD - osobní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)
ND - nákladní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)

Vysvětlivky k regionální dopravě:

1) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Chomutov, Kadaň, Most, Litvínov, Karlovy Vary, Ostrov, Mariánské Lázně, Teplice, Bílina, Sokolov a Kraslice v České republice a v okresech Mittlerer Erzgebirgskreis (MEK), Annaberg (ANA), Freiberg (FG), Weißeritzkreis (DW) a Aue-Schwarzenberg (ASZ) ve Spolkové republice Německo.

2) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov, Kraslice, Tachov a Stříbro v České republice a v okresech Hof (HO), Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR) a ve svobodném okresním městě Hof (HO) ve Spolkové republice Německo.

3) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov a Tachov v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgeberge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

4) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov, Stříbro, Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

5) Pro regionální dopravu prováděnou motocykly a motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,5 t registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov a Stříbro v České republice a v okresech Tirschenreuth (TIR) a Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) včetně svobodného okresního města Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

6) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Stříbro, Tachov, Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Tirschenreuth (TIR) a Schwandorf (SAD) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

7) Pro regionální dopravu prováděnou motocykly a motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,5 t registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov, Stříbro, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) a v okresech Schwandorf (SAD) a Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) ve Spolkové republice Německo.

8) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Přeštice, Tachov a Stříbro v České republice a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) a v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Schwandorf (SAD), Chám (CHA) a Regen (REG) ve Spolkové republice Německo.

9) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tachov, Stříbro, Prachatice a Vimperk v České republice a v okresech Schwandorf (SAD), Chám (CHA), Regen (REG) a Freyung-Grafenau (FRG) ve Spolkové republice Německo.

Poznámky:

1. S výjimkou silničního hraničního přechodu Doubrava - Bad Elster, na němž je provozní doba stanovena denně od 6.00 do 22.00 hodin, a hraničního přechodu Jiříkov - Neugersdorf, na němž je provozní doba stanovena denně od 8.00 do 20.00 hodin, je na všech ostatních hraničních přechodech nepřetržitá provozní doba.

2. Na železničním hraničním přechodu Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava je na nádraží Zittau/Žitava povolen nástup a výstup osob, jakož i nakládání a vykládání zavazadel v ulehčené průvozní železniční dopravě na trati Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava - Varnsdorf za podmínek stanovených zvláštní smlouvou.

Příloha 2

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Seznam budoucích hraničních přechodů

a) silniční hraniční přechody

Poř.
č.
Název hraničního
přechodu
Druhy
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
Předpokládaný
termín zřízení
1 2 3 4 5

1

Krásný Les - Breitenau (dálnice)M, OA, B, NSpolková republika Německo2006

b) železniční hraniční přechody

Poř
č.
Název hraničního
přechodu
Druhy
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
Předpokládaný termín zřízení
1 2 3 4 5

1

Dolní Poustevna - Sebnitz/ SoběniceOD, ND2007

Vysvětlivky k druhům dopravy:

M - motocykly
OA - motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,51
B - autobusy
N - nákladní vozidla
OD - osobní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)
ND - nákladní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)

Příloha 3

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Regionální doprava prováděná nákladními vozidly může probíhat za následujících předpokladů:

1. Oprávněni jsou:

a) na české straně podnikatelé, kteří provozují výrobní nebo obchodní činnost a mají místo podnikání nebo sídlo či sídlo organizační složky ve správním obvodu obce s rozšířenou působností uvedené v příloze 1 této dohody, a na německé straně podniky (výrobní nebo obchodní závody), jež mají hlavní nebo registrovanou vedlejší pobočku v okrese dotýkajícím se společných státních hranic a uvedeném v příloze 1 této dohody, včetně v něm se nacházejícího svobodného okresního města, jejichž nákladní vozidla (tahače, návěsy, přívěsy) jsou registrována stejnou obcí s rozšířenou působností nebo ve stejném okrese a jejichž podnikatelská nebo živnostenská činnost je tam skutečně vykonávána,

b) podnikatelé v přepravě, popřípadě podniky, které splňují předpoklady písmena a) a provádějí přepravu zboží pro podnikatele, popřípadě podniky, jež se samy smějí podílet na regionální dopravě prováděné nákladními vozidly.

2. Regionální doprava prováděná nákladními vozidly může probíhat pouze na hraničních přechodech určených v příloze 1 této dohody.

3. Místo nakládky a vykládky veškerého přepravovaného zboží se musí nacházet výlučně ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a okresech uvedených v příloze 1 této dohody u jednotlivých hraničních přechodů určených pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly.

4. Na české straně se provádí kontrola splnění předpokladů podle bodů 1 a 3 podnikateli oprávněnými podle bodu 1 v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zejména kontrola osvědčení o registraci vozidla a dokladu o nákladu).

5. Na německé straně prokazují podniky oprávněné podle bodu 1 splnění předpokladů podle bodů 1 a 3 povoleními. Povolení pro část státních hranic Svobodného státu Sasko uděluje Úřad Spolkové policie Chemnitz, pro část státních hranic Svobodného státu Bavorsko vláda Horní Falce. Příslušné orgány rozhodnou o udělení povolení do jednoho měsíce po podání žádosti.

6. Povolení se udělují písemně. Příslušné orgány mohou v závažných případech připouštět na žádost výjimky z této úpravy. Povolení se zásadně udělují na dobu jednoho roku.

7. Povolení mohou být zrušena v případě porušení ustanovení této přílohy. To platí zejména pro pouhou překládku zboží, výměnu tahačů nebo přechodné skladování zboží ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a v okresech uvedených v příloze 1 této dohody u jednotlivých hraničních přechodů určených pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly.“

Velvyslanectví Spolkové republiko Německo má čest sdělit Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, že vláda Spolkové republiky Německo vyjadřuje souhlas s návrhy vlády České republiky. Podle toho tvoří verbální nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 14. března 2006 a tato odpovědní nóta Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty a jehož německé a české znění mají stejnou platnost. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo prosí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o sdělení dne doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctou.

Praha 22. května 2006

Přesunout nahoru