Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 46/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách

Datum vyhlášení 09.05.2006
Uzavření smlouvy 09.12.2005
Platnost od 07.05.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 2005 bylo v Mikulově podepsáno Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách*).

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 7. května 2006.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou

o zřízení určených míst na turistických stezkách

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále „smluvní strany“) se na základě ustanovení článku 1 odst. 3 Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 17. září 2005 (dále „Smlouva“) dohodly takto:

Článek 1

Na společných státních hranicích se zřizují následující určená místa na turistických stezkách podle článku 1 odst. 1 Smlouvy:

Určená místa na turistických stezkáchHraniční úsek/hraniční znakRozsah užíváníProvozní doby
Plechý - PlöckensteinI/5pěší1.4. - 30.9.
6.00 - 22.00
1.10.- 31.10.
8.00 - 18.00
Nová Pec/Říjiště - HoizschlagI/10pěší,
cyklisté,
lyžaři
1.4. - 30.11.
8.00 - 20.00
1.12.- 31.3.
8.00 - 18.00
Pestříce - SonnenwaldI/36-I/36-1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11 - 31.3.
8.00 - 16.00
Ježová - IglbachI/72-I/72-1pěší,
cyklisté,
lyžaři
Celoročně
8.00 - 20.00
Koranda - St. OswaldII/7-II/8pěší,
cyklisté
1.4. - 30.11.
8.00 - 20.00
Mnichovice - DürnauII/53-0/10-II/53-4pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11- 31.3.
8.00 - 20.00
Radvanov - RadingII/63-0/10-II/63-5pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
14. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Český Heršlák - Deutsch HörschlagIII/12-III/13pěší,
cyklisté,
lyžaři
1.4. - 3.1.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Horní Dvořiště - EisenhutIII/22pěší,
cyklisté,
lyžaři
11.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 18.00
Cetviny - HammernIII/39pěší,
cyklisté,
lyžaři
1.4. - 30.11.
8.00 - 20.00
1.12.- 31.3.
8.00 - 18.00
Cetviny - MairspindtIII/42pěší,
cyklisté,
lyžaři
1.4. - 30.11.
8.00 - 20.00
1.12.- 31.3.
8.00 - 18.00
Šejby - HarbachIV/36-IV/37pěší,
cyklisté,
lyžaři
1.4. - 30.11.
8.00 - 20.00
1.12.- 31.3.
8.00 - 18.00
České Velenice/lávka - Gmünd/ BleylebenstrasseV/35-4-V/36pěší,
cyklisté
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
7.00 - 22.00
Rapšach/Spáleniště - BrandV/68-4-V/69pěší,
cyklisté,
jezdci na koních
1.4. - 31.10.
16.00 - 22.00
Chlum u Třeboně - SchlagVI/12-6-V1/13pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Smrčná - HaugschlagVI/36-VI/36-0/1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních,
golfové vozíky
1.4. - 30.11.
8.00 - 20.00
1.12.- 31.3.
8.00 - 18.00
Romava - ReingersVI/58-V1/58-1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1.4. - 30.11.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Košťálkov - KleintaxenVI/71-1-VI/71-2pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Hluboká - SchaditzVII/37-VII/37-1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních,
motocykly do 50 ccm
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Stálky - HeinrichsreithVII/56-VII/56-1pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Šafov - LangauVII/62-4-VII/63pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních
1.4. - 30.9.
8.00 - 22.00
1.10.- 31.3.
8.00 - 20.00
Podmyče - FellingVIII/6pěší,
cyklisté,
lyžaři
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Čížov - HardeggVIII/17-VIII/17-1pěší,
cyklisté,
lyžaři
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Hnanice - Mitterretzbach/Heiliger SteinVIII/32-2pěší,
cyklisté,
lyžaři
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Jaroslavice - Seefeld/KadolzVIII/66-VIII/67pěší,
cyklisté,
jezdci na koních,
motocykly do 50 ccm
1.4. - 31.10.
8.00 - 20.00
Nový Přerov - Alt PrerauIX/47pěší,
cyklisté,
jezdci na koních,
motocykly do 50 ccm
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00
Mikulov - OttenthalIX/66pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních,
motocykly do 50 ccm
1.4. - 31.10.
6.00 - 22.00
1.11.- 31.3.
8.00 - 20.00

Článek 2

Tímto ujednáním se zároveň mění Příloha k Dohodě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 17. září 2005 tak, že ze seznamu silničních hraničních přechodů se vypouští hraniční přechody České Velenice - Gmünd/Bleylebenstrasse a Čížov - Hardegg.

Článek 3

K otevření určených míst na turistických stezkách dojde dnem vstupu tohoto ujednání v platnost s výjimkou určených míst na turistických stezkách Mnichovice - Dürnau, Radvanov - Rading, Horní Dvořiště - Eisenhut, Cetviny - Hammern, Romava - Reingers, Stálky - Heinrichsreith a Podmyče - Felling. Konkrétní termín otevření těchto určených míst dohodnou ministři vnitra obou smluvních stran po ukončení potřebných přípravných prací.

Článek 4

(1) Ujednání vstoupí v platnost dnem vstupu Smlouvy v platnost.

(2) Toto ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Ujednání může být vypovězeno kdykoliv každou smluvní stranou diplomatickou cestou. Ujednání pozbývá platnosti 90 dnů po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ujednání pozbývá v každém případě platnosti dnem, kdy pozbude platnosti Smlouva.


Dáno v Mikulově dne 9. prosince 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
František Bublan v. r.

Za Rakouskou spolkovou vládu:
Liese Prokop v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005 je prováděcím smluvním dokumentem ke Smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, podepsané v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005, vyhlášené pod č. 45/2006 Sb. m. s.

Přesunout nahoru