Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 113/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Datum vyhlášení 16.11.2006
Uzavření smlouvy 19.10.2006
Platnost od 19.10.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. října 2006 byl v Kyjevě podepsán Protokol o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku V dne 19. října 2006.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

O ZMĚNĚ SPRÁVNÍHO UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále jen „Strany“) se dohodly změnit Správní ujednání к provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení ze dne 25. června 2003 (dále jen „Ujednání“) ve smyslu jeho článku 13 takto:

I.

V článku 2 odstavci 1 písmenu b) Ujednání v části „v České republice“ za slova „příslušníci policie“ doplnit „a hasičského záchranného sboru“ a slova „určené obecní úřady“ nahradit slovy „orgány státní sociální podpory v místě pobytu osoby“.

II.

Článek 2 odstavec 1 písmena a) a b) Ujednání část „na Ukrajině“ se nahrazují tímto zněním:

a) ze systému všeobecného povinného státního důchodového pojištění -

orgány Penzijního fondu;

b) podle zvláštních zákonu, které upravují oblast důchodového zabezpečení zvláštních kategorií občanů -

příslušné orgány stanovené právními předpisy.“.

Článek 2 odstavec 1 Ujednání část „na Ukrajině“ doplnit slovy:

„- pro hodnocení stupně omezení životní činnosti člověka, příčiny, doby jeho vzniku, invalidní kategorie -

zdravotnicko-sociální expertní komise (ZSEK) systému Ministerstva zdravotnictví“.

Článek 2 odstavec 2 Ujednání část „na Ukrajině“ doplnit slovy:

„- pro hodnocení stupně omezení životní činnosti člověka, příčiny, doby jeho vzniku, invalidní kategorie -

Ministerstvo zdravotnictví

бул. Грушевского, 7, 01021, м. Kuїв-2, tel: 253-61-94“.

III.

V článku 2 odstavci 2 Ujednání v části „na Ukrajině“ změnit:

- adresu Fondu sociálního pojištění při dočasné ztrátě pracovní schopnosti takto:

„Бopuчiв Tiк, 28, 04070, м. Kuїв-12, tel/fax: 206-04-16“,

- telefonní číslo Fondu sociálního pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání takto:

„tel: 442-70-72“,

- telefonní číslo a číslo faxu Státního centra zaměstnanosti Ministerstva práce a sociální politiky takto:

„tel. 284-38-94, fax: 289-76-28“,

- telefonní číslo a číslo faxu Penzijního fondu takto:

„tel 284-89-33, fax: 284-73-37“.

IV.

Úplné znění článku 2 Ujednání je uvedeno v příloze.

V.

Tento Protokol je nedílnou součástí Ujednání. Vstupuje v platnost dnem podpisu.


Dáno v Kyjevě dne 19. října 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
PhDr. Karel Štindl v. r.
velvyslanec České republiky na Ukrajině

Za Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny
Papiev Michajlo Mikolajovič v. r.
ministr práce a sociální politiky Ukrajiny


Příloha

Článek 2

Instituce a styčná místa

(1) Institucemi podle článku 1, odst. 1, bodu 3) Smlouvy jsou:

v České republice:

pro dávky důchodového a nemocenského pojištění
a) všeobecně:Česká správa sociálního zabezpečení a její regionální složky
b)- vojáci z povoláníspecializovaný útvar Ministerstva obrany
- příslušníci policie a hasičského záchranného sboruspecializovaný útvar Ministerstva vnitra
- příslušníci vězeňské službyspecializovaný útvar Ministerstva spravedlnosti
- příslušníci celní správyspecializovaný útvar Ministerstva financí
pro přídavky na děti a pohřebnéorgány státní sociální podpory v místě pobytu osoby
pro dávky v nezaměstnanostiúřady práce;

na Ukrajině:

- pro přiznání a výplatu dávek pracujícím osobám při dočasné pracovní neschopnosti (včetně péče o nemocné dítě), v těhotenství a při narození dítěte a péči o dítě do tří let jeho věku, pohřebné (kromě pohřebného za důchodce, nezaměstnané a osoby, které zemřely v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) -

pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního zabezpečení při krátkodobé ztrátě pracovní způsobilosti,

- pro přiznání a výplatu dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání -

pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání,

- pro přiznání a výplatu dávky v nezaměstnanosti, pohřebného v případě úmrtí nezaměstnaného nebo osoby na něm závislé -

centra zaměstnanosti v místě trvalého pobytu osoby,

- pro přiznání a výplatu důchodů a pohřebného:

a) ze systému všeobecného povinného státního důchodového pojištění -

orgány Penzijního fondu;

b) podle zvláštních zákonů, které upravují oblast důchodového zabezpečení zvláštních kategorií občanů -

příslušné orgány stanovené právními předpisy;

- pro hodnocení stupně omezení životní činnosti člověka, příčiny, doby jeho vzniku, invalidní kategorie -

zdravotnicko-sociální expertní komise (ZSEK) systému Ministerstva zdravotnictví.

(2) Styčnými místy podle článku 30, bodu 3) Smlouvy jsou:

v České republice:

pro dávky důchodového a nemocenského pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5,

pro přídavky na děti a pohřebné

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,

pro dávky v nezaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2;

na Ukrajině:

- pro přiznání a výplatu dávek pracujícím osobám při dočasné pracovní neschopnosti (včetně péče o nemocné dítě), v těhotenství a při narození dítěte a péči o dítě do tří let jeho věku, pohřebné (kromě pohřebného za důchodce, nezaměstnané a osoby, které zemřely v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) -

Fond sociálního pojištění při dočasné ztrátě pracovní schopnosti
Бopuчiв Tiк, 28, 04070, м. Kuїв-12, tel./fax.: 206-04-16,

- pro přiznání a výplatu dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání -

Fond sociálního pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání
просп. Перемоги, 92/2, 03062, м. Kuїв-62, tel.: 442-70-72,

- pro přiznání a výplatu dávek v nezaměstnanosti, pohřebného v případě úmrtí nezaměstnaného nebo osoby na něm závislé -

Státní centrum zaměstnanosti Ministerstva práce a sociální politiky
вул. Еспланадна, 8/10, 01023, м. Kuїв-23, tel. 284-38-94, fax: 289-76-28,

- pro přiznání a výplatu důchodů a pohřebného -

Penzijní fond
вул. Бастюнна, 9, 01014, м. Kuїв-14, tel. 284-89-33, fax: 284-73-37,

- pro hodnocení stupně omezení životní činnosti člověka, příčiny, doby jeho vzniku, invalidní kategorie -

Ministerstvo zdravotnictví
вул. Грушевського, 7, 01021, м. Kuїв-21, tel: 253-61-94.

(3) Instituce a styčná místa plní úkoly, které jsou stanoveny ve Smlouvě a v tomto ujednání a vzájemně si pomáhají. Při provádění Smlouvy se mohou stýkat přímo mezi sebou, jakož i se zúčastněnými osobami nebo jejich zplnomocněnými zástupci.

(4) Styčná místa stanoví ve společné shodě obsah i formu dvojjazyčných formulářů potřebných k provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

(5) Instituce a styčná místa smluvních stran se budou snažit v co nejkratší době si předávat všechny dokumenty a informace nezbytné pro provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

Přesunout nahoru