Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007

Datum vyhlášení 13.01.2005
Uzavření smlouvy 15.12.2004
Platnost od 15.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2004 byl v Praze podepsán Program spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 35 odst. 2 dne 15. prosince 2004.

Na základě článku 35 odst. 4 Programu pozbývá platnosti dnem 15. prosince 2004 Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 1999 - 2001, který byl podepsán dne 18. prosince 1998 v Madridu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


PROGRAM SPOLUPRÁCE

V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM NA LÉTA 2004 AŽ 2007

Vláda České republiky a Španělské království, dále jen „smluvní strany“,

vedeny přáním prohloubit vztahy mezi svými zeměmi v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,

vítajíce přijetí České republiky do Evropské unie a sblížení obou zemí v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, které z něho vyplyne,

a v souladu s článkem 14 Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska, podepsané dne 7. března 1979 v Madridu, jejíž platnost byla potvrzena výměnou not mezi ministry zahraničních věcí České republiky a Španělského království ze dne 21. března 1994 a 2. února 1995,

se dohodly takto:

I. Kultura

Článek 1

Spolupráce v oblasti kultury

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a španělskými tvůrci, profesními sdruženími a institucemi, které působí v České republice a ve Španělském království ve všech oblastech kultury.

Článek 2

Divadlo, hudba a tanec

1. Smluvní strany budou podporovat uvádění divadelní, hudební a taneční tvorby českých a španělských autorů, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů.

2. Smluvní strany budou dle svých možností a na zásadách vzájemnosti podporovat účast českých a španělských umělců, odborníků a uměleckých souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích pořádaných v České republice a ve Španělském království. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní hudební festival „Pražské jaro“,

- Mezinárodní hudební festival „Colours of Ostrava“,

- Mezinárodní hudební festival „Letní slavnosti staré hudby Praha“,

- Mezinárodní festival „Divadlo“ v Plzni,

- Pražské quadriennale 2007,

- Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla „Tanec Praha“,

- Festival profesionálních loutkových divadel „Skupova Plzeň“,

ve Španělském království:

- Mezinárodní divadelní festival „Titirimundi“ v Segovii,

- Mezinárodní divadelní festival v Almagru,

- Mezinárodní divadelní festival v Méridě,

- Mezinárodní hudební festival v San Sebastiánu,

- Mezinárodní hudební festival v Santanderu,

- Mezinárodní festival hudby a tance v Granadě.

Článek 3

Výtvarné umění

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a španělskými institucemi a organizacemi působícími v České republice a ve Španělském království v oblasti výtvarného umění.

2. Smluvní strany budou podporovat uvádění tvorby českých a španělských výtvarných umělců působících v České republice a ve Španělském království.

Článek 4

Muzea a galerie

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a španělskými muzei a dalšími institucemi působícími v České republice a ve Španělském království v oblasti vytváření, uchování a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Španělského království.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí, na které odkazuje odstavec 1, za účelem přípravy a realizace společných výstav, účasti jejich odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech, výzkumech a dalších aktivitách. Svou pozornost zaměří zejména na tyto projekty:

a) výstava „Sklářství v Čechách 1620 - 1851“, na které spolupracuje Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze s provinčním zastoupením v Zaragoze a Nadací národního sklářského centra La Granja v Segovii,

b) výstava „Španělské umění 50. a 60. let 20. století“, na které spolupracuje Národní galerie v Praze a Státní společnost pro zahraniční kulturní činnost Španělského království.

3. Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků institucí, na které odkazuje odstavec 1, a výměnu informací z oblasti muzeologie a muzeografie.

4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českým a španělským výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

Článek 5

Kulturní dědictví

1. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Španělského království.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o právních předpisech týkajících se kulturního dědictví České republiky a Španělského království a o zkušenostech z této oblasti.

3. Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví České republiky a Španělského království a budou si vyměňovat informace o činnosti v této oblasti.

4. Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a ve Španělském království, na zásadách vzájemnosti a v mezích svých kompetencí bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků nacházejících se na území České republiky a Španělského království. Rovněž si budou vyměňovat informace a zkušenosti jak z této činnosti, tak i informace a zkušenosti s aplikací a účinností předpisů Evropské unie, které se týkají vývozu kulturních statků a navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území kteréhokoliv členského státu Evropské unie.

5. Smluvní strany budou uskutečňovat výměnu odborníků a zkušeností mezi svými institucemi, které se specializují na uchování a restaurování kulturních statků. Způsob těchto výměn bude stanoven případ od případu diplomatickou cestou.

Článek 6

Mezinárodní kulturní organizace

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a španělskými středisky, jež jsou členy těchto mezinárodních kulturních organizací:

- Mezinárodní divadelní institut (ITI),

- Mezinárodní loutkářská unie (UNIMA),

- Mezinárodní organizace scénografů a divadelních techniků (OISTAT),

- Mezinárodní rada pořadatelů folklorních festivalů a lidového umění (CIOFF),

- Mezinárodní organizace pro dechovou hudbu (CISM),

- Mezinárodní sdružení pro amatérský film a video (UNICA),

- Mezinárodní organizace amatérského divadla (AITA/IATA),

- Mezinárodní PEN klub,

- Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF),

- Mezinárodní federace asociací filmových producentů (FIAPF),

- Mezinárodní asociace výtvarných umění (AIAP).

Článek 7

Duševní vlastnictví a autorské právo

Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých příslušných orgánů, kompetentních v ochraně práv duševního vlastnictví, ve všech oblastech prostřednictvím výměny informací, zvláště pak v souvislosti s dopadem nových technologií (multimédia, digitální přenos aj.), s cílem posílit ochranu autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví a systémů kolektivní správy všech těchto práv.

Článek 8

Kinematografie

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a španělských institucí a organizací působících v České republice a ve Španělském království v oblasti kinematografie, zejména pak spolupráci filmových archivů.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a španělských odborníků působících v oblasti kinematografie.

3. Smluvní strany budou podporovat reciproční účast českých a španělských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech pořádaných v České republice a ve Španělském království, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,

- Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa Febiofest,

- Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,

- Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest v Třeboni,

- Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě,

- Mezinárodní festival Ekofilm v Českém Krumlově,

ve Španělském království:

- Mezinárodní filmový festival v San Sebastiánu,

- Mezinárodní filmový festival ve Valladolidu,

- Mezinárodní filmový festival v Gijónu,

- Mezinárodní festival dokumentárních a krátkých filmů v Bilbau,

- Mezinárodní filmový festival v Sitges.

4. Španělská smluvní strana informuje, že program „Španělský film pro zahraničí“ Generálního ředitelství kulturních a vědeckých vztahů Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce dává české smluvní straně, prostřednictvím Velvyslanectví Španělska v Praze, k dispozici španělské snímky pro nekomerční uvedení.

Článek 9

Literatura

1. Smluvní strany budou podporovat vzájemnou znalost národních literatur.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a španělskými vydavatelskými organizacemi.

3. Smluvní strany budou, prostřednictvím programů svých příslušných orgánů, podporovat překládání děl české literatury do španělského jazyka a děl španělské literatury do českého jazyka.

4. Smluvní strany budou podporovat iniciativy českých a španělských institucí, které přispívají k výměně mezi českými a španělskými spisovateli, vydavateli a překladateli.

Článek 10

Knihovny

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a španělskými knihovnami. Rovněž si budou vyměňovat informace týkající se využití nových technologií v této oblasti, zvláště pak s ohledem na popularizaci této části kulturního dědictví.

2. Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků z oblasti knihovnictví a informační vědy za účelem seznámení se s fungováním a řízením veřejných a univerzitních knihoven. Podrobné informace o počtu odborníků a délce jejich pobytu budou stanoveny diplomatickou cestou.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci Národní knihovny České republiky a Národní knihovny Španělska, jejímž cílem je výměna odborníků a zvýšení objemu výměny publikací.

Článek 11

UNESCO

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Španělské komise pro UNESCO.

Článek 12

Evropská unie

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci českých a španělských institucí a organizací, které spolupracují v oblasti kultury v rámci programů Evropské unie.

Článek 13

Výměna odborníků

Smluvní strany si budou na základě reciprocity vyměňovat odborníky z oblasti kultury k pobytům v celkovém maximálním každoročním objemu 70 dnů, přičemž délka trvání jednoho pobytu nepřesáhne čtrnáct dnů.

II. Archivy

Článek 14

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi působícími v České republice a ve Španělském království v oblasti archivnictví. Rovněž si budou vyměňovat informace týkající se užívání nových technologií v této oblasti.

2. Smluvní strany si budou vyměňovat informační materiály (databáze, popisy a reprodukce dokumentů) uchovávané v českých a španělských archivech, které se týkají dějin obou zemí.

III. Kulturní střediska

Článek 15

1. Česká smluvní strana bere s uspokojením na vědomí zájem španělské smluvní strany zřídit v České republice Cervantesův institut a španělská smluvní strana bere na vědomí činnost Českého centra ve Španělsku.

2. Španělská smluvní strana informuje, že Cervantesův institut, španělská veřejnoprávní organizace, vytvořená zákonem č. 7/1991 ze dne 21. března a spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce, má za úkol všestranně propagovat španělský jazyk a španělskou kulturu v zahraničí.

2.1. Smluvní strany se těší z otevření Auly Cervantes v roce 2000 při Karlově univerzitě v Praze, která se věnuje početné veřejnosti plněním trojího poslání:

- poskytovat služby španělskému oddělení Ústavu románských studií Univerzity Karlovy v Praze,

- umožňovat přístup ke studiu španělštiny jako cizího jazyka studentům, učitelům, vědeckým pracovníkům a dalším jazykovým odborníkům a věnovat se všem těm, kdo se zajímají o španělský jazyk a kulturu,

- uživatelům Auly Cervantes umožnit přístup k dálkovým programům výuky španělštiny jako cizího jazyka, které je možno navštěvovat prostřednictvím Virtuálního centra Cervantes.

2.2. Španělská smluvní strana dále informuje českou smluvní stranu, že během platnosti tohoto dokumentu Cervantesův institut zamýšlí, s cílem náležitě se věnovat studentům španělštiny a obecně všem osobám zajímajícím se o španělský jazyk a kulturu, rozšířit svou přítomnost v České republice, a to otevřením centra Cervantesova institutu v Praze, které bude spadat pod Velvyslanectví Španělska a které bude mít následující poslání:

- pořádat kurzy jazyka, kultury a civilizace, stejně jako zdokonalovací a podpůrné programy pro učitele španělštiny,

- pořádat konference, sympozia, kulturní a vědecké semináře a setkání, výstavy, promítání filmů a audiovizuálního materiálu, diskuse, představení, koncerty a další kulturní akce,

- zřízení knihovny s čítárnou a videosálem s možností výpůjček knih, novin, časopisů a jakéhokoliv jiného druhu materiálů vzdělávací, kulturní a informační povahy,

- publikování informací a šíření informačních programů, stejně jako dalších kulturních, pedagogických a vědeckých materiálů,

- vytvoření databází s informacemi o vlastní činnosti Cervantesova institutu, o kulturních, vědeckých a jiných výměnných programech mezi Českou republikou a Španělským královstvím.

3. České centrum vyvíjí aktivity sloužící k propagaci a prezentaci České republiky v zahraničí, a to především v oblasti kultury a vzdělávání, informatiky, obchodu a cestovního ruchu.

4. Cervantesův institut je španělskou veřejnoprávní organizací, která je odpovědná za akademické, administrativní a ekonomické řízení a vedení Diplomů ze španělštiny jako cizího jazyka (DÉLE). Vydávání diplomů má na starosti španělská ministryně školství a vědy a jejím jménem ředitel Cervantesova institutu. Cervantesův institut bude v rámci svých pravomocí podporovat rozšíření zkoušek k získání těchto oficiálních diplomů v České republice.

5. Smluvní strany budou dále rozvíjet ustanovení tohoto článku případně i sjednáním dohody mezi Českou republikou a Španělským královstvím o zakládání a fungování kulturních středisek. Rovněž budou provedeny potřebné kroky k uznávání diplomů v rámci komise, ve které budou zasedat instituce kompetentní k tomuto jednání.

V. Školství

Článek 16

Spolupráce v oblasti vzdělávání

1. Smluvní strany vyjadřují uspokojení nad ovzduším srdečnosti a spolupráce, v němž se rozvíjejí bilaterální vztahy v oblasti vzdělávání mezi oběma státy smluvních stran. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat při uskutečňování vzdělávacích projektů, především v oblasti vzdělávání dospělých.

2. Smluvní strany budou i nadále podporovat mnohostrannou spolupráci v oblasti vzdělávání, zejména v rámci programů a projektů Evropské unie.

Článek 17

Bilaterální setkání

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi států smluvních stran působícími v oblasti vzdělávání. Smluvní strany budou rovněž podporovat styky mezi všemi typy škol, včetně vysokých škol, školských zařízení a vědeckých a výzkumných institucí působících ve státech smluvních stran.

Článek 18

Výměna zkušeností a informací o vzdělávacích systémech České republiky a Španělského království

Smluvní strany si na požádání budou diplomatickou či jinou vhodnou cestou vyměňovat informace o učebních programech, didaktické a pedagogické publikace s cílem usnadnit znalost školských systémů, učebních programů a metod.

Článek 19

Výměna odborníků

Smluvní strany si každoročně vymění maximálně pět pedagogů nebo školských odborníků za účelem poznání vzdělávacích systémů států smluvních stran a navázání přímých kontaktů. Délka jednoho pobytu nepřesáhne čtrnáct dní.

Článek 20

Výuka českého a španělského jazyka

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj výuky českého jazyka a španělského jazyka jako prostředku vzájemného poznávání obou národů.

2. S cílem přispívat k výuce španělského jazyka španělská smluvní strana podpoří vypracování studijních projektů a programů určených pro výuku španělského jazyka v České republice.

Článek 21

Česko-španělské třídy na gymnáziích v České republice

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci příslušných českých a španělských orgánů při rozvoji činnosti tříd gymnázií s výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce v České republice a zváží možnost vytvořit nové dvojjazyčné česko-španělské třídy na gymnáziích v Českých Budějovicích, Liberci, Plzni, Praze a v dalších městech České republiky.

2. Činnost dvojjazyčných česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice se bude i nadále řídit Ujednáním mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003, podepsaným dne 5. března 2001 v Madridu. V případě potřeby se příslušné orgány smluvních stran mohou dohodnout na přijetí Ujednání nového.

3. Španělská smluvní strana bude vyhlašovat v rámci svých rozpočtových možností prostřednictvím španělského Ministerstva školství a vědy výběrové řízení na udělení podpor za účelem posilování studijních výsledků a tvořivosti žáků česko-španělských tříd uvedených v odstavci 1.

4. Příslušné orgány smluvních stran budou spolupracovat při zajišťování účasti žáků česko-španělských tříd gymnázií v České republice na evropských školních festivalech španělského divadla, které se budou konat ve Španělském království nebo v jiných státech Evropy.

Článek 22

Další vzdělávání českých učitelů španělského jazyka

1. Španělská smluvní strana bude v souladu se svými rozpočtovými možnostmi, prostřednictvím španělského Ministerstva školství a vědy, poskytovat stipendia k účasti na kurzech zaměřených na zdokonalování znalostí českých učitelů španělského jazyka. Kurzy budou uskutečňovány na univerzitách ve Španělském království a budou přednostně určeny pro pedagogy veřejných vysokých škol a česko-španělských tříd gymnázií v České republice. Podmínky účasti českých pedagogů budou české smluvní straně sděleny prostřednictvím úseku přidělence pro vzdělání, zřízeného při Velvyslanectví Španělského království v České republice.

2. S cílem podporovat výuku španělského jazyka bude španělská smluvní strana prostřednictvím úseku přidělence pro vzdělání, zřízeného při Velvyslanectví Španělského království v České republice, spolupracovat při pořádání aktivit počátečního a dalšího vzdělávání učitelů španělského jazyka v oblasti regulované výuky.

3. Španělské Ministerstvo školství a vědy bude, v rámci svých rozpočtových možností, vysílat zkušené učitele za účelem vedení výuky v kurzech pro počáteční a další vzdělávání učitelů španělského jazyka v oblasti regulované výuky, konaných v České republice.

Článek 23

Středisko didaktických prostředků

Španělská smluvní strana posílí činnost Střediska didaktických prostředků španělského jazyka, které sídlí na Španělském velvyslanectví v Praze, s cílem usnadnit českým učitelům španělského jazyka jejich pedagogickou a vědeckou činnost. Za tímto účelem bude organizovat kurzy počátečního a dalšího vzdělávání učitelů španělského jazyka a podporovat šíření španělského jazyka a kultury prostřednictvím pořádání přednášek, výstav, besed u kulatého stolu apod. Španělská smluvní strana bude rovněž navazovat kontakty s dalšími institucemi, které se zabývají výukou a šířením španělského jazyka.

Článek 24

Spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání

1. Smluvní strany budou posilovat spolupráci a výměnu zkušeností z řízení vysokého školství a hodnocení vysokoškolského vzdělávání.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami a univerzitami působícími ve státech smluvních stran, zaměřenou na uskutečňování výměn studentů a pedagogů ke stipendijním pobytům za účelem rozvíjení vzájemné informovanosti o vzdělávací a výzkumné činnosti vysokých škol, k výměně didaktických a pedagogických publikací včetně bibliografických odkazů, organizování seminářů a sympozií a aktivit v oblasti vzdělávání.

Článek 25

Mobilita, doktorská studia a vzdělávání vysokoškolských pedagogů

1. Španělská smluvní strana každoročně nabídne, prostřednictvím španělského Generálního ředitelství univerzit, v rámci „Národního programu na podporu mobility španělských a zahraničních vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků“, stáže ve Španělském království v délce trvání od 3 do 12 měsíců pro zkušené vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky a v délce trvání od 9 do 18 měsíců pro mladé absolventy doktorských studijních programů.

2. Španělská smluvní strana každoročně nabídne, prostřednictvím španělského Generálního ředitelství univerzit, českým absolventům magisterských studijních programů vysokých škol žijícím ve Španělském království, kteří si přejí zaměřit svou profesionální činnost do oblasti vzdělávání a výzkumu, možnost získat stipendia v rámci „Národního programu vzdělávání univerzitních učitelů“.

3. Španělská smluvní strana každoročně nabídne, prostřednictvím španělského Generálního ředitelství univerzit, občanům členských států Evropské unie žijícím ve Španělském království možnost ucházet se o stipendia v rámci programu „Další vzdělávání absolventů doktorských studijních programů“.

Článek 26

Stipendia

1. Česká smluvní strana každoročně nabídne španělské smluvní straně:

a) maximálně sedm stipendijních míst na Letní školu slovanských studií pořádanou veřejnými vysokými školami v různých místech České republiky,

b) maximálně tři stipendia na celkovou dobu 27 měsíců přednostně pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů vysokých škol a univerzit, kteří mají zájem o rozšíření vzdělání nebo o vědecký výzkum na veřejných vysokých školách v České republice. Každé stipendium může využít jeden nebo více stipendistů prostřednictvím studijních pobytů v délce od 3 do 9 měsíců.

2. Španělské Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce vyhlásí každoročně prostřednictvím španělské Agentury pro mezinárodní spolupráci výběrové řízení na udělení krátkodobých a letních stipendií (od jednoho do tří měsíců) pro zahraniční hispanisty ke studiu španělského jazyka a kultury na španělských univerzitách a vysokých školách a k provádění výzkumu ve Španělsku a dlouhodobých stipendií (až do jednoho roku s možností prodloužení o další jeden rok) k postgraduálnímu studiu (v rámci doktorského, postdoktorského, specializačního a jiného programu) a k vědeckému výzkumu. Vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno na podzim každého roku ve Státním věstníku Španělského království.

3. Španělské Ministerstvo školství a vědy nabídne stipendia, o nichž pojednává článek 22 odstavec 1 a článek 25.

Článek 27

Lektoráty

1. Smluvní strany budou i nadále na svém území podporovat následující lektoráty s výukou jazyka a kultury státu druhé smluvní strany:

a) lektorát českého jazyka a kultury na:

• Univerzitě v Granadě,

• Univerzitě v Santiagu de Compostela,

• Univerzitě Complutense v Madridu,

b) lektorát španělského jazyka a kultury na:

• Univerzitě Karlově v Praze,

• Masarykově univerzitě v Brně,

• Univerzitě Palackého v Olomouci,

• Vysoké škole ekonomické v Praze,

• Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

2. Smluvní strany budou napomáhat otevření dalších lektorátů českého jazyka a kultury ve Španělském království a lektorátů španělského jazyka a kultury v České republice.

V. Mládež

Článek 28

1. Smluvní strany budou napomáhat vzájemné výměně informací a dokumentace v oblasti mládeže. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi mládežnickými organizacemi a sdruženími ve státech smluvních stran. Výměny mladých lidí budou probíhat na základě reciprocity a budou sjednávány a hrazeny organizátory těchto výměn.

2. V průběhu platnosti tohoto Programu spolupráce si smluvní strany vzájemně vymění 2 odborníky z oblasti mládeže za účelem poznání politiky uskutečňované v této oblasti a vyhodnocení možností a nástrojů pro rozvoj další spolupráce. Podmínky těchto výměn budou dohodnuty orgány kompetentními v České republice a ve Španělském království v oblasti mládeže.

VI. Tělovýchova a sport

Článek 29

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji vzájemné spolupráce ve všech oblastech tělovýchovy a sportu prostřednictvím oboustranné výměny informací, dokumentů, sportovců a odborných expertů, jakož i účastí na odborných seminářích a udržováním styků mezi příslušnými sportovními orgány a institucemi ve státech smluvních stran.

VII. Všeobecná a finanční ustanovení

Článek 30

1. Veškeré aktivity a výměny uvedené v tomto Programu spolupráce se budou uskutečňovat v souladu s rozpočtovými možnostmi smluvních stran.

2. Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami nebo jejich příslušnými orgány diplomatickou cestou.

Článek 31

Výměny stipendistů

1. Všeobecné a finanční podmínky udělování stipendií, o nichž pojednává článek 26 odstavce 2 a 3 tohoto Programu spolupráce, budou stanoveny v příslušných každoročních nabídkách stipendií, o nichž španělská smluvní strana bude informovat českou smluvní stranu neprodleně po jejich zveřejnění.

2. Česká smluvní strana uhradí stipendistům kurzů přijímaným podle článku 26 odstavce 1 bodu a) tohoto Programu spolupráce poplatky za výuku, exkurze, ubytování a stravování.

3. Česká smluvní strana poskytne stipendistům přijímaným podle článku 26 odstavce 1 bodu b) tohoto Programu spolupráce měsíčně stipendium ve výši 5500 Kč absolventům bakalářských studijních programů a 6000 Kč absolventům magisterských studijních programů podle platných právních předpisů svého státu, které tuto oblast upravují, možnost ubytování a stravování ve studentských zařízeních za stejných podmínek jako českým studentům a cestovné po území svého státu podle schváleného studijního programu.

4. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o výsledcích přidělení stipendií uvedených v článku 26.

Článek 32

Výměny odborníků

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude se výměna odborníků podle článků 13, 19 a 22 odstavec 3 tohoto Programu spolupráce uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a ve Španělském království a za těchto organizačních a finančních pravidel:

1. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně diplomatickou cestou návrh na vyslání svých odborníků nejpozději tři měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede:

a) jméno a příjmení odborníků, jejich profesní životopis s uvedením pracovního jazyka a čísla pasů,

b) návrh programu činnosti nebo studia, který hodlají uskutečnit,

c) návrh termínu uskutečnění pobytu a předpokládané datum příjezdu a odjezdu,

d) odkaz k článku Programu spolupráce, na jehož základě se výměna uskutečňuje,

e) další informace, o které přijímající smluvní strana požádá.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své stanovisko o přijetí spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději jeden měsíc před datem zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a čas příjezdu a odjezdu odborníků nejpozději tři týdny před datem zahájení pobytu.

4. Vysílající smluvní strana uhradí odborníkům náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

5. Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající smluvní strana odborníkům náklady na místní dopravu, vyjma městské hromadné dopravy.

6. Česká smluvní strana poskytne španělským odborníkům ubytování a částku na stravné a kapesné ve výši 380 Kč denně. Rovněž jim uhradí zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu s výjimkou zubního a chronického onemocnění a léčiv.

7. Španělská smluvní strana poskytne českým odborníkům částku ve výši 80 EUR denně na osobu na krytí všech nákladů spojených s maximálně čtrnáctidenním pobytem. Rovněž jim uhradí zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu s výjimkou zubního a chronického onemocnění a léčiv.

Článek 33

Výměny výstav

Výměny výstav se budou řídit dohodou mezi jejich pořadateli případ od případu.

Článek 34

Vytvoření úseku přidělence pro vzdělávání v rámci Velvyslanectví Španělského království v České republice

Španělská smluvní strana, s cílem posílit šíření španělského jazyka a kultury a upevnit vzdělávání a kulturní vazby mezi Českou republikou a Španělským královstvím, bude prostřednictvím činnosti úseku přidělence pro vzdělávání, zřízeného v rámci Velvyslanectví Španělského království v České republice, podporovat a propagovat existující styky mezi českou a španělskou vzdělávací komunitou, stejně jako posilovat a koordinovat činnost španělské smluvní strany ve vzdělávací oblasti v České republice, se zvláštním důrazem na následující aktivity:

a) jazykové a pedagogické poradenství pro instituce, centra a učitele španělštiny,

b) podpora a spolupráce při udržování center didaktických prostředků španělského jazyka a kultury pro podporu učitelů,

c) vypracování didaktických a propagačních materiálů španělského jazyka,

d) pořádání kurzů a vzdělávacích programů,

e) pořádání a spolupráce při soutěžích, literárních cenách, výstavách, konferencích a mezikulturních aktivitách,

f) účast na kongresech a výstavách a podpora vzdělávacích výměn a vztahů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Článek 35

1. Spory, které mohou vzniknout při provádění tohoto Programu spolupráce, budou řešit smluvní strany diplomatickou cestou.

2. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2007.

3. Platnost tohoto Programu spolupráce se automaticky prodlužuje do doby sjednání nového Programu spolupráce, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

4. Dnem vstupu tohoto Programu spolupráce v platnost pozbývá platnosti Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 1999 - 2001, který byl podepsán dne 18. prosince 1998 v Madridu.

5. V příloze tohoto Programu spolupráce, jež tvoří jeho nedílnou součást, je uveden seznam delegací Česko-španělské smíšené komise, která se za účelem sjednání tohoto Programu spolupráce sešla v Praze ve dnech 22. a 23. června 2004.


Dáno v Praze dne 15. prosince 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
JUDr. Petra Smolíková v. r.
náměstkyně ministra kultury České republiky

Za Španělské království
Antonio Pedauyé y González v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Španělského království v České republice


Příloha

Seznam delegací Česko-španělské smíšené komise

Česká delegace:

paní Petra Smolíková, náměstkyně ministra kultury, vedoucí české delegace,

paní Jaromíra Mizerova, ředitelka zahraničního odboru Ministerstva kultury,

pan Miloslav Hirsch, poradce vrchního ředitele sekce komunikační Ministerstva zahraničních věcí,

paní Marie Čížková, referentka odboru koncepce a organizace školské soustavy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

paní Jaroslava Tláskalová, referentka odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

paní Eva Kafková, referentka zahraničního odboru Ministerstva kultury,

paní Martina Runcziková, referentka odboru legislativního a právního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

paní Kateřina Pösingerová, referentka odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

paní Jana Korbelová, referentka odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

paní Hana Klabanová, vedoucí programového oddělení Správy českých center,

pan Jan Havrlík, pověřený řízením Českého centra v Madridu,

paní Věra Kumstátová, tlumočnice.

Španělská delegace:

J. E. pan Santiago Cabanas Ansorena, velvyslanec Španělského království v České republice, vedoucí španělské delegace,

pan Miguel González-Suela, zástupce generálního ředitele pro mezinárodní spolupráci Ministerstva školství a vědy,

paní Clara Fernández Castrillo, vedoucí oddělení mezinárodní dvoustranné spolupráce Ministerstva kultury,

pan Fernando Peral Calvo, vedoucí kanceláře generálního ředitele pro kulturní a vědecké vztahy Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce,

paní Ángela Fernández Sánchez, školský přidělenec Velvyslanectví Španělského království v Praze,

pan Iňaki Abad Leguina, ředitel odboru kultury centrály Cervantesova institutu,

pan Eduardo Fernández Couceiro, ředitel Auly Cervantes v Praze.

Přesunout nahoru