Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 64/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně znění článku 3 Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie

Datum vyhlášení 20.06.2005
Uzavření smlouvy 09.05.2005
Platnost od 09.05.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. května 2005 byl v Praze podepsán Protokol o změně znění článku 3 Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 dne 9. května 2005.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodující, se vyhlašují současně.


Protokol o změně znění článku 3

Všeobecné dohody mezi vládou České republiky

a vládou Království Saudské Arábie

S odvoláním na Všeobecnou dohodu mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie, jež byla podepsána v Rijádu dne 3. března 2002 A.D. odpovídající 19/12/1422 A.H. a jež obsahuje Článek 3 následujícího znění:

1. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k oživení a diversifikaci vzájemné obchodní výměny. Za tímto účelem a v mezích systému mezinárodního obchodu Smluvní strany poskytnou obchodu s výrobky pocházejícími ze státu kterékoliv Smluvní strany nebo tam určenými zacházení podle doložky nejvyšších výhod.

2. Toto zacházení nebude zahrnovat výsady, poskytnuté kteroukoliv ze Smluvních stran třetí straně jako výsledek účasti v oblasti volného obchodu, celní unii, společném trhu, prozatímních dohodách vedoucích k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu, nebo výsady poskytované sousedním státům k usnadnění pohraničního obchodu.

A s odvoláním na přistoupení České republiky k Evropské unii dne 1. května 2004 A.D. odpovídající 13/7/1425 A.H. se vláda České republiky a vláda Království Saudské Arábie dohodly na následujícím:

1. Článek 3 Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie, jež byla podepsána v Rijádu dne 3. března 2002 A.D. odpovídající 19/12/1422 A.H, se mění takto:

„Obchodní vztahy mezi oběma Smluvními stranami budou uspořádány tak, aby byly v souladu s nynějšími i budoucími dohodami uzavřenými mezi Evropským společenstvím, případně Evropskou unií, a Radou pro spolupráci států Zálivu.“.

2. Nové znění článku 3 Všeobecné dohody vstupuje v platnost dnem vstupu České republiky do Evropské unie, tj. 1. května 2004 A.D. odpovídající 13/7/1425 A.H.

3. Tento Protokol se stane nedílnou součástí Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie, jež byla podepsána v Rijádu dne 3. března 2002 A.D. odpovídající 19/12/1422 A.H.

4. Tento Protokol vstoupí v platnost dnem podpisu.


Tento Protokol byl vyhotoven v Praze dne 9/5/2005 A.D. odpovídající 1/4/1426 A.H. ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Ing. Martin Tlapa, MBA v. r.

Za vládu Království Saudské Arábie
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v České republice
J.V. Princ Mansour Bin Khalid Bin Abdullah Al-Farhan Al-Saud v. r.

Přesunout nahoru