Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 114/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996

Datum vyhlášení 03.11.2005
Uzavření smlouvy 19.01.2005
Platnost od 21.01.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nóty ze dne 12. prosince 2003 ve znění nóty ze dne 25. února 2004 a nóty ze dne 19. ledna 2005 bylo ve Varšavě sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996*).

Ujednání vstoupilo v platnost dne 21. ledna 2005.

Polské znění polských nót a jejich překlady do českého jazyka a české znění české nóty, tvořící Ujednání, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DPT. I 2265-31-2003/SP/510

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky zasílá projevy úcty Velvyslanectví České republiky a konajíce jménem vlády Polské republiky si dovoluje navrhnout, na základě článku 10 v souvislosti s článkem 4 odstavec 2 Smlouvy mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách, které protínají státní hranice, a o zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, vyhotovené ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, uzavření Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy číslo 3 výše uvedené Smlouvy o následujícím obsahu:

V příloze číslo 3 - Seznam stávajících hraničních přechodů na turistických stezkách - po pořadovém čísle 28 se přidávají pořadová čísla 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 v následujícím znění:

Pořadové
číslo
Hraniční přechodHraniční znakDruh provozuV provozu v obdobíProvozní doba
29Pasterka - Máchovský KřížIII/180 ab (V/180ab)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
30Świecie - Jindřichovice pod SmrkemIV/74 (VI/74)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
31Chełmsko Śląskie - LibnáIII/241 (V/241)p, c1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
32Gródczanki - TřeboniII/44/5 (IV/44/5)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
33Chałupki - ŠilheřoviceII/l 1/5 (IV/11/5)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
34Krzanowice - Chuchelná11/32 (IV/32)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
35Kaczyce Górne - Karviná Ráj II1/111 (III/311)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
36Lądek Zdrój - Černý KoutIII/23/6 (V/23/6)p. c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
37Nowy Gierałtów - Uhelná111/28/14 (V/28/14)p, c, l
v
1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
38Czernina - Malá ČermnáIII/157/4 (V/157/4)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
39Kaczyce Dolne - Karviná Ráj I1/114(111/314)p, c1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
40Orle - JizerkaIV/56 (VI/56)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00

Současně Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby hraniční přechod Orle-Jizerka byl otevřen pro stanovený druh hraničního provozu, formou výměny nót, po vybudování lávky přes hraniční potok Jizerka.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby, v případě vyjádření souhlasu vládou České republiky s výše uvedeným, tato nóta společně s odpovědí na ni tvořila Dohodu mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy číslo 3 ke Smlouvě mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách, které protínají státní hranice, a o zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, vyhotovené ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, která nabude účinnosti dnem obdržení nóty, která bude tvořit odpověď.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá příležitosti a opětovně zasílá projevy hluboké úcty Velvyslanectví České republiky.

Varšava dne 12. prosince 2003

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsaná ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, byla vyhlášena pod č. 23/1998 Sb.


PŘEKLAD

DPT I 2265-31-2003/SP/9

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a v souvislosti s nótou číslo DPT I 2265-31-2003/SP/510 z 12. prosince 2003 ohledně Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 3 k Dohodě mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranici a o zásadách překračování hranice mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě 22. listopadu 1996, oznamuje, že v druhém odstavci uvedené nóty došlo k chybě. Správné znění druhého odstavce vypadá takto:

„V příloze č. 3 - Seznam hraničních přechodů na turistických stezkách - po pořadovém čísle 28 následují pořadová čísla 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 40 tohoto znění:“.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky se proto obrací se žádostí, aby bylo přihlédnuto k výše uvedené opravě.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá příležitosti, aby ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.

Varšava 25. února 2004

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě


Č. j.: 258/2005-Var.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit příjem jeho nóty č. DPT I 2265-31-2003/SP/510 ze dne 12. prosince 2003 ve znění nóty č. DPT I 2265-31-2003/SP/9 ze dne 25. února 2004 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a konajíce jménem vlády Polské republiky má čest navrhnout, na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, uzavření Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 3 výše uvedené Dohody následujícího znění:

V příloze č. 3 - Seznam hraničních přechodů na turistických stezkách - po pořadovém čísle 28 následují pořadová čísla 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 v následujícím znění:

Pořadové
číslo
Hraniční přechodHraniční znakDruh provozuV provozu v obdobíProvozní doba
29Pasterka - Máchovský KřížIII/180 ab (V/180ab)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
30Świecie - Jindřichovice pod SmrkemIV/74 (VI/74)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
31Chełmsko Śląskie - LibnáIII/241 (V/241)P, C1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
32Gródczanki - TřeboniII/44/5 (IV/44/5)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
33Chałupki - ŠilheřoviceII/l 1/5 (IV/11/5)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
34Krzanowice - Chuchelná11/32 (IV/32)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
35Kaczyce Górne - Karviná Ráj II1/111 (III/311)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
36Lądek Zdrój - Černý KoutIII/23/6 (V/23/6)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
37Nowy Gierałtów - Uhelná111/28/14 (V/28/14)P, C, L, voz.1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
38Czernina - Malá ČermnáIII/157/4 (V/157/4)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
39Kaczyce Dolne - Karviná Ráj I1/114(111/314)P, C1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
40Orle - JizerkaIV/56 (VI/56)P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00

Současně Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby hraniční přechod Orle-Jizerka byl otevřen pro stanovený druh hraničního provozu, formou výměny nót, po vybudování lávky přes hraniční potok Jizerka.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou České republiky s výše uvedeným tato nóta společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem obdržení nóty, která bude tvořit odpověď.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.“

Velvyslanectví České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem a nóta Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky č. DPT I 2265-31-2003/SP/510 ze dne 12. prosince 2003 ve znění nóty č. DPT I 2265-31-2003/SP/9 ze dne 25. února 2004 a tato nóta tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této nóty.

Velvyslanectví České republiky si při této příležitosti dovoluje požádat o potvrzení data doručení této nóty, aby mohl být správně stanoven den vstupu Ujednání v platnost.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava 19. ledna 2005

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Varšava

Přesunout nahoru