Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 72/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého protokolu o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003

Datum vyhlášení 15.06.2004
Uzavření smlouvy 29.03.2004
Platnost od 15.06.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

72

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. března 2004 byl v Římě podepsán Druhý protokol o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003.*)

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


DRUHÝ PROTOKOL O OPRAVÁCH

SMLOUVY

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU,

ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU,

PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

ČESKOU REPUBLIKOU, ESTONSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU,

LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU,

MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, POLSKOU REPUBLIKOU,

REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU

O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY,

ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ

REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY,

REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

K EVROPSKÉ UNII,

PODEPSANÉ V ATÉNÁCH DNE 16. DUBNA 2003

Vzhledem k tomu, že v původním znění Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, podepsané v Aténách dne 16. dubna 2003, jejímž depozitářem je vláda Italské republiky, vyšly najevo určité chyby;

vzhledem k tomu, že tyto chyby byly oznámeny signatářským státům dopisem právního poradce Rady Evropské unie ze dne 1. března 2004 stálým zástupcům členských států a vedoucím misí států přistupujících k Evropské unii; že signatářské státy nevznesly žádné námitky k opravám navrženým v uvedeném dopise před uplynutím lhůty v něm určené;

uvedené chyby byly dnes opraveny Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky tak, jak je uvedeno v příloze.

Na důkaz čehož byl vypracován tento druhý protokol, jehož kopie bude určena vládám signatářských států uvedené smlouvy.

Poznámky pod čarou

*) Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsaná v Athénách dne 16. dubna 2003 byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb.m.s.


PŘÍLOHA

DRUHÝ PROTOKOL O OPRAVÁCH SMLOUVY

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU,

ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU,

PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

ČESKOU REPUBLIKOU, ESTONSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU,

LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU,

MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, POLSKOU REPUBLIKOU,

REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU

O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY,

ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ

REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY,

REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

K EVROPSKÉ UNII

podepsané v Aténách dne 16. dubna 2003

(AA2003/TR, 16.4.2003)

(Zvláštní vydání Úř. věst. v češtině, zvláštní číslo ze dne 23. 9. 2003)

1. Třetí strana obsahu - Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 4 „Právo obchodních společností“

(Obsah zvláštního vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003)

Místo: „Právo obchodních společnost“;

má být: „Právo obchodních společností“.

2. Smlouva o přistoupení, seznam zplnomocněných zástupců - chyba zarovnání

(Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 18)

Místo: „Dr. Per Stig MØLLER

ministr zahraničních věcí“;

má být: „Dr. Per Stig MØLLER

ministr zahraničních věcí“.

3. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 1 „Volný pohyb zboží“, oddíl A „Motorová vozidla“

bod 19 - úprava názvu směrnice Rady 76/761/EHS

(AA2003/ACT/ Příloha II/cs 97) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 59)

Místo: „Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a zdrojů světla (žárovek a jiných zdrojů) užitých ve schválených světlometech/svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel“;

má být: „Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové nebo potkávací světlomety, a zdrojů světla (žárovek a jiných zdrojů) užitých ve schválených světlometech nebo svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel“.

4. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 1 „Volný pohyb zboží“, oddíl H „Horizontální a procesní opatření“

bod 2 - úprava názvu směrnice Rady 98/34/ES

(AA2003/ACT/ Příloha II/cs 133) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 68)

Místo: „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů“;

má být: „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů“.

5. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 1 „Volný pohyb zboží“, oddíl K „Chemikálie“, úpravy směrnice Rady 67/548/EHS

a) písm. d), příloha III

i) R6, údaj týkající se Malty

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 290) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 118)

Místo: „MT: Jista’ jisplodi b’kuntatt jew bia kuntatt ma’ 1-ajra.“;

má být: „MT: Jista’ jisplodi b’kuntatt jew bia kuntatt ma’ 1-arja.“;

ii) R15, údaj tykající se Malty

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 298) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 120)

Místo: „MT: Kuntatt ma’ l-ilma johrog gassijiet li jiehdu n-nar malajr ħafna.“;

má být: „MT: B'kuntatt ma’ l-ilma johrog gassijiet li jiehdu n-nar malajr ħafna.“;

b) písm. e), příloha IV

i) S33, údaj týkající se Malty

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 471) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 162)

Místo: „MT: Evita l-kumulazzjoni ta’ kargi elettrostatiċi.“;

má být: „MT: Evita l-akkumulazzjoni ta’ kargi elettrostatiċi.“;

ii) S57, údaj týkající se Malty

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 497) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 169)

Místo: „MT: Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta’ 1-ambjent“;

má být: „MT: Uża kontenitur adatt biex tevita t-tniġġis ta’ 1-ambjent.“.

6. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 4 „Právo obchodních společností“, oddíl A „Právo obchodních společností“

bod 1 - úprava názvu první směrnice Rady 68/151/EHS

(AA2003/ACT/ Příloha II/cs 1068) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 338)

Místo: „První směrnice Rady 68/15l/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich rovnocennosti ve Společenství, která jsou vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, na ochranu zájmů společníků a třetích osob“;

má být: „První směrnice Rady 68/15 l/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření“.

7. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 4 „Právo obchodních společností“, oddíl C „Práva k průmyslovému vlastnictví“, pododdíl II „Dodatková ochranná osvědčení“

bod 1 písm. a) - nový článek 19a vložený do nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 (AA2003/ACT/ Příloha II/cs 1090-1093) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 342-343)

a) nahrazení slov v odstavcích a) až j):

Místo: „léčiva chráněná“;

má být: „léčivé přípravky chráněné“;

b) nahrazení slova v odstavcích a) až j):

Místo: „léčivo“;

má být: „léčivý přípravek“;

c) nahrazení slov jednou v odstavcích d\ e\ f\ g), h) a i), dvakrát v odst. a) pododstavcích i) a ii) a třikrát v odstavcích c) a j):

Místo: „povolení k uvedení na trh“;

má být: „rozhodnutí o registraci“;

8. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 5 „Hospodářská soutěž“

bod 3 - úprava názvu nařízení Komise (EHS) č. 1617/93

(AA 2003/ACT/Příloha II/cs 1104) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 345)

Místo: „Nařízení Komise (EHS) č. 1617/93 ze dne 25. června 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě týkající se společného plánování a koordinace letových řádů, společného poskytování služeb, jednání o tarifech linkové osobní a nákladní letecké dopravy a o přidělování volných letištních časů“;

má být: „Nařízení Komise (EHS) č. 1617/93 ze dne 25. června 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkající se společného plánování a koordinace letových řádů, společného poskytování služeb, konzultací o tarifech pravidelné osobní a nákladní letecké dopravy a o přidělování volných letištních časů“.

9. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 6 „Zemědělství“, oddíl B „Veterinární a rostlinolékařské předpisy“, pododdíl I „Veterinární předpisy“

a) bod 5 - úprava názvu směrnice Rady 77/96/EHS

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 1273) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 383)

Místo: „Směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí“;

má být: „Směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na svalovce (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí“;

b) bod 47 - úprava názvu směrnice Rady 95/70/ES

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 1342) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 402)

Místo: „Směrnice Rady 95/70/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro tlumení některých chorob mlžů“;

má být: „Směrnice Rady 95/70/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro zdolávání některých nákaz mlžů“;

c) bod 64 - úprava názvu nařízení Komise (ES) č. 2629/97

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 1426) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 421)

Místo: „Nařízení Komise (ES) č. 2629/97 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud se týká ušních značek, registrů hospodářství a průvodních listů v rámci systému identifikace a registrace skotu“;

má být: „Nařízení Komise (ES) č. 2629/97 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu“.

10. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení“,kapitola 6 „Zemědělství“, oddíl B „Veterinární a rostlinolékařské předpisy“, pododdíl II „Rostlinolékařské předpisy“

a) bod 5 - úprava směrnice Rady 2000/29/ES - písm. g), druhý sloupec tabulky (AA2003/ACT/Příloha II/cs 1503) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 439)

Místo: „Části rostlin kromě plodů, semen a rostlin určených k pěstování, včetně živého pylu...“;

má být: „Části rostlin kromě plodů, semen a rostlin určených k výsadbě, včetně živého pylu...“;

b) bod 5 - úprava směrnice Rady 2000/29/ES - písm. h), první sloupec tabulky

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 1505) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 440)

Místo: „Citrus tristeza virus (evropské izoláty)“;

má být: „Citrus tristeza virus (evropské kmeny) “.

11. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 8 „Dopravní politika“,oddíl F „Transevropská dopravní síť“

mapy v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č, 1692/96/ES, mapa 5.1 „Seaports Category A“ - přístavy v Estonsku

(AA 2003/ACT/Příloha II/cs 1651) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 529)

Místo: „VIRSTU“;

má být: „VIRTSU“.

12. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 9 „Daně“

a) bod 1 - úprava názvu směrnice Rady 69/335/EHS

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 1682) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 555)

Místo: „Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních ze zvýšení základního kapitálu“;

má být: „Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z kapitálových vkladů“;

b) bod 5 - úprava názvu směrnice Rady 79/1072/EHS

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 1697) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 558)

Místo: „Osmá směrnice Rady 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám podléhajícím dani neusazeným v tuzemsku“;

má být: „Osmá směrnice Rady 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku“.

13. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 10 „Statistika“

a) bod 5 - úprava nařízení Rady 80/1177/EHS - písm. a), vklad ve čl. 1 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice mezi údaje pro Portugalsko a Finsko

(AA 2003/ACT/Příloha II/cs 1729) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 565)

Místo: „ŽSSK: Železničná spoločnosť, a. s.“; *

má být: „ZSSK: Železničná spoločnosť, a. s.“;

b) bod 15 - úprava názvu nařízení Rady (ES) č. 1172/98

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 1767) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 575)

Místo: „Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční nákladní dopravy“;

má být: „Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží“.

14. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 18 „Spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí“, oddíl A „Soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech“

a) bod 2 - úprava názvu nařízení Rady (ES) č. 1347/2000

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2097) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 713)

Místo: „Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem“;

má být: „Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem“;

b) bod 3 - úprava názvu nařízení Rady (ES) č. 44/2001

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2102) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 715)

Místo: „Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech“;

má být: „Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech“;

c) bod 3 písm. a) - úprava nařízení Rady (ES) č. 44/2001 - nahrazení článku 65

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2103) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 715)

i) odstavec 1 nahrazeného článku 65

Místo: „...„(1) K soudní příslušnosti...“;

má být: „... „1. K příslušnosti...“;

ii) odstavec 2 nahrazeného článku 65

Místo: „Soudní rozhodnutí vydaná jinými členskými státy na základě čl. 6 odst. 2 nebo článku 11 se uznají a jsou vykonatelná v Německu, v Rakousku a v Maďarsku v souladu s kapitolou III. Veškeré účinky, které za použití odstavce 1 mají soudní rozhodnutí vydaná v těchto zemích vůči třetím osobám, se v ostatních členských státech rovněž uznají.“;

má být: „Rozhodnutí vydaná jinými členskými státy na základě čl. 6 odst. 2 nebo článku 11 se uznají a jsou vykonatelná v Německu, v Rakousku a v Maďarsku v souladu s kapitolou III. Veškeré účinky, které za použití odstavce 1 mají rozhodnutí vydaná v těchto zemích vůči třetím osobám, se v ostatních členských státech rovněž uznají.“;

15. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 18 „Spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí“, oddíl B „Vízová politika“, bod 2, úprava předpisu s celexovym číslem 41999 D 0013 (Společná příručka a Společná konzulární instrukce)

písm. b) - oprava názvu země v tabulce v přehledu A

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2123) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 720)

Místo: „Mauretánie“;

má být: „Mauritánie“.

16. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 18 „Spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí“, oddíl C „Vnější hranice“, bod 2, úprava předpisu s celexovym číslem 41999 D 0013 (Společná příručka a Společná konzulární instrukce)

a) písm. d) - doplněk v příloze 1, seznam hraničních přechodů „POLSKO - SLOVENSKO“, nadpis „Přechody malého pohraničního styku (*) a přechody na turistických stezkách (**)“, bod 12

(AA 2003/ACT/Příloha II/cs 2198) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 735)

Místo: „12. Jaworzynka - Cerne (**)“;

má být: „12. Jaworzynka - Čierne (**) “;

b) písm. f) - oprava názvu země v tabulce v přehledu A

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2229) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 743)

Místo: „Mauretánie“;

má být: „Mauritánie“.

17. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 20 „Vnější vztahy“

a) bod 4 - úprava nařízení Rady (ES) č. 2465/96 - údaj týkající se Lotyšska

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2386) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 776)

Místo: „Latvijas Republikas Ärlietu ministrija [..] Tel: (371)7016201,(371)2016207 ...“

má být: „Latvijas Republikas Ärlietu ministrija [..] Tel: (371) 7016201, (371) 7016207 ...“;

b) bod 7 - úprava nařízení Rady (ES) č. 1081/2000 - údaj týkající se Lotyšska

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2401) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 778)

Místo: „Latvijas Republikas Ärlietu ministrija [..] Tel: (371)7016201,(371)2016207 ...“

má být: „Latvijas Republikas Ärlietu ministrija [..] Tel: (371) 7016201, (371) 7016207 ...“;

c) bod 17 - úprava nařízení Rady (ES) č. 1318/2002 - údaj týkající se Lotyšska

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2460) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 788)

Místo: „Latvijas Republikas Ärlietu ministrija [..] Tel: (371) 7016201, (371) 2016207 ...“

má být: „Latvijas Republikas Ärlietu ministrija [..] Tel: (371) 7016201, (371) 7016207 ...“.

18. Akt o přistoupení, příloha II „Seznam uvedeny v článku 20 aktu o přistoupení“, kapitola 21 „Společná zahraniční a bezpečnostní politika“, bod 1, úpravy rozhodnutí 96/409/SZBP, písm. e), údaj týkající se Malty začínající slovem „ (1) Kuniom.... “

(AA2003/ACT/Příloha II/cs 2466) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 789)

Místo: „(9) Data ta’ l-egħluq“;

má být: „(9) Data ta’ l-għeluq“.

19. Akt o přistoupení, příloha V „Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Česká republika“, kapitola 3 „Zemědělství“, oddíl A „Veterinární předpisy“, bod 1 písm. a)

(AA2003/ACT/Příloha V/cs 15) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 806)

Místo: „Stukturální“;

má být: „Strukturální“.

20. Akt o přistoupení, příloha VIII „Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Lotyšsko“, kapitola 4 „Zemědělství“,oddíl B „Veterinární a rostlinolékařské předpisy“, název pododdílu II „Rostlinolékařské předpisy“

(Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 828)

Místo: „ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY“;

má být: „ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY“.

21. Akt o přistoupení, příloha XII „Seznam uvedeny v článku 24 aktu o přistoupení: Polsko“, kapitola 6 „Zemědělství“, oddíl B „Veterinární a rostlinolékařské předpisy“, pododdíl II „Rostlinolékařské předpisy“

bod 1 - úprava směrnice Rady 69/464/EHS - písm. c)

(AA2003/ACT/Příloha XII/cs 3789) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 884)

Místo: „Určení „rezistetních odrůd“;

má být: „Určení „rezistentních odrůd“;

a

místo: „Mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření“;

má být: „ Mezinárodními normami pro rostlinolékařská opatření “.

22. Akt o přistoupení, Protokol č. 5 o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské federace, článek 1

(AA2003/ACT/P5/cs 4772) (Zvláštní vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003, s. 946)

(Zrušuje a nahrazuje odpovídající opravu v prvním protokolu o opravách smlouvy o přistoupení z roku 2003).

Místo: „...a zejména nařízení Rady, kterým se zřizuje zvláštní zjednodušený tranzitní doklad (ZTD) a zjednodušený doklad pro tranzit po železnici (ZDTŽ) a kterým se mění Společné konzulární instrukce a Společná příručka,...“;

má být: „...a zejména nařízení Rady (ES) č. 693/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se zřizuje zvláštní zjednodušený tranzitní doklad (FTP) a zjednodušený doklad pro tranzit po železnici (FRTD) a kterým se mění Společné konzulární instrukce a Společná příručka*,...

Poznámky pod čarou

* Chyba ve zvláštním vydání Úř. věst. ze dne 23. 9. 2003. Znění podepsané smlouvy je správné.

* Úř.věst. L99, 17. 4. 2003, s. 8.“.

Přesunout nahoru