Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 127/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora

Datum vyhlášení 10.11.2004
Uzavření smlouvy 27.04.2001
Platnost od 27.04.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2001 byl v Budvě podepsán Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora.

Protokol vstoupil v platnost na základě článku 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu*) dne 27. dubna 2001.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


Ministerstvo pro místní rozvoj

České republiky

Ministerstvo cestovního ruchu

Republiky Černá Hora

Vzhledem k významu obchodní spolupráce, jejího rozšíření a zlepšení, zvláště v oblasti cestovního ruchu, Ministerstvo cestovního ruchu Republiky Černá Hora a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky sestavila

PROTOKOL O SPOLUPRÁCI

1. Ministerstvo cestovního ruchu Republiky Černá Hora a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky se budou aktivně účastnit na zajištění podmínek široké obchodní spolupráce, zvláště:

• zvyšovat přitažlivost Republiky Černá Hora a České republiky pro turisty formou rozvoje podpůrně-informační činnosti a vytvářením pozitivního obrazu Černé Hory a České republiky;

• rozšiřovat trhy cestovního ruchu, iniciovat příjezdy českých turistů do Černé Hory a černohorských turistů do České republiky v co největším počtu s ohledem na skutečné možnosti nabídky služeb cestovního ruchu obou zemí, a které se vztahují na celoroční turistiku, jakož i na další formy turistiky (sportovní, studijní cesty, zdravotní, lovecké apod.);

• účastnit se aktivně na vytváření podmínek pro zavedení pravidelné i sezónní letecké linky na trase Praha -Tivat (Podgorica) a zpět leteckými přepravci z České republiky a Černé Hory, s cílem účinně využívat možnosti výměny turistů;

• vytvářet podmínky pro zjednodušení pohraničních, celních a jiných formalit ve vztahu k výměně turistů v rámci možností a kompetencí obou ministerstev;

• podporovat podnikání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví formou rozpracování a realizace investičních projektů a programů na zdokonalování profese pracovníků a specialistů cestovního ruchu (na základě reciprocity), výměnu vzájemných zkušeností a společný výzkum v oblasti cestovního ruchu;

• realizovat spolupráci mezi Turistickou organizací Černé hory a Českou centrálou cestovního ruchu, které by si vyměňovaly vzájemné zkušenosti a přímou odbornou pomoc, zejména v propagační činnosti, organizování studijních skupin novinářů a touroperátorů, organizování výletních programů apod.;

• organizovat propagační akce „Dny Černé Hory“ v Praze a obdobně „Dny České republiky“ v Budvě, společně vystavovat na veletrzích cestovního ruchu v České republice a v Černé Hoře;

• podporovat organizování společných podniků cestovního ruchu, rozvoj a budování komplexů cestovního ruchu na území Černé Hory a na území České republiky.

2. Tento protokol představuje základ pro upevnění obchodních a ostatních vztahů pro uzavírání eventuálních smluv mezi českými a černohorskými hoteliersko-turistickými podniky, agenturami a jinými podniky cestovního ruchu.

3. Strany vyjadřují své přesvědčení, že tento Protokol bude základem pro rozšíření spolupráce i v jiných oblastech ekonomiky, zejména v oblasti zemědělství, dopravy apod.

4. Tento Protokol je podepsán v Budvě dne 27. dubna roku 2001 a vyhotoven v šesti totožných exemplářích, v českém, srbském a anglickém jazyce.


Protokol podepsali:

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Petr Lachnit v. r.
ministr

Ministerstvo cestovního ruchu Republiky Černá Hora
Vladimír Mitrovič v. r
ministr

Poznámky pod čarou

*) Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969, byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.

Přesunout nahoru