Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 123/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva financí/Generálního ředitelství cel

Datum vyhlášení 29.10.2004
Platnost od 29.10.2004
Profil dokumentu
Obsah dokumentu
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v rámci harmonizace smluvní základny České republiky s právem Evropských společenství a Evropské unie byla ukončena platnost následujících mezinárodních smluv v gesci Ministerstva financí/Generálního ředitelství cel:

a) na základě vzájemné shody smluvních stran

Ujednání o spolupráci při odhalování případů porušování celních a devizových předpisů mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Svazovou celní správou Socialistické federativní republiky Jugoslávie, podepsané ve Skoplji dne 12. listopadu 1976. Platnost skončila ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Bosna a Hercegovina dne 1. května 2004.

Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou spolupráci se zahraničním Polské republiky o celních úlevách na zboží převážené osobami překračujícími státní hranice mezi oběma státy v rámci malého pohraničního styku, podepsané v Praze dne 12. ledna 1996. Platnost skončila dne 1. května 2004.

Ujednání mezi ministrem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministrem zahraničního obchodu Polské lidové republiky o celních úlevách při dovozu a vývozu osobami, které přestupují státní hranice mezi oběma státy na základě jednorázových propustek pohraničního styku, podepsané ve Varšavě dne 16. října 1964. Platnost skončila dne 1. května 2004.

Ujednání mezi Ústřední celní správou Československé republiky a Ústřední celní správou Polské lidové republiky ve věci provedení či. 23 odst. 2 a 3 a či. 24 československo-polské Dopravní dohody, podepsané v Praze dne 13. ledna 1956, podepsané ve Varšavě dne 19. prosince 1956. Platnost skončila dne 1. května 2004.

Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná v Praze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 237/1993 Sb.

Platnost byla ukončena dne 1. května 2004. Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992, podepsanou v Bratislavě dne 30. listopadu 2002.

b) na základě výpovědi Českou republikou

Ujednání o celních úlevách pro občany Československé socialistické republiky a Republiky Kuba, kteří pracují nebo studují na území druhého státu, podepsané v Havaně dne 26. června 1980. Platnost skončila dne 26. září 2004.

Protokol o změně Ujednání o celních úlevách pro občany Československé socialistické republiky a Republiky Kuba, kteří pracují nebo studují na území druhého státu, podepsaného v Havaně dne 26. června 1980, podepsaný v Praze dne 19. března 1988. Platnost skončila dne 26. září 2004.

Přesunout nahoru