Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC)

Datum vyhlášení 12.06.2003
Platnost od 29.05.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. dubna 2001 v Bruselu byl otevřen k podpisu a jménem České republiky podepsán Dodatek č. 2 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC)*) mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem národní obrany Kanady a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a Spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem národní obrany Řecké republiky a Generálním štábem pozemního vojska maďarských obranných sil a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem národní obrany Polské republiky a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a Generálním štábem Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a ministrem obrany Spojených států amerických a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě.

Dodatek č. 2 vstoupil v platnost na základě článku 9 odst. 9.2 Memoranda dne 29. května 2001 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Dodatku č. 2 a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DODATEK Č. 2

K MEMORANDU O POROZUMĚNÍ VELITELSTVÍ SBORU RYCHLÉ REAKCE SPOJENECKÉHO VELENÍ V EVROPĚ (HQ ARRC)

MEZI MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY KANADY A MINISTREM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO A MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY ŘECKÉ REPUBLIKY A GENERÁLNÍM ŠTÁBEM POZEMNÍHO VOJSKA MAĎARSKÝCH OBRANNÝCH SIL A MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY POLSKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A GENERÁLNÍM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA A MINISTREM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A VRCHNÍM VELITELSTVÍM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ

Berouce v úvahu Memorandum o porozumění ze dne 3. října 1994 (dále pouze „MOP“) spolu s příslušnými dodatky a protokoly, týkajícími se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce Spojeneckého velení v Evropě (dále pouze „Velitelství“):

Podepsané státy souhlasí s:

Níže uvedeným zněním Dodatku č. 2 v souladu s článkem 9.2 MOP.

DODATEK Č. 2 K MOP HQ ARRC

Dodatek k platnosti jazyka MOP ARRC

Závěrečný odstavec MOP zní následovně:

„VYHOTOVENO V JAZYCE ANGLICKÉM, FRANCOUZSKÉM A NĚMECKÉM, VŠECHNY TŘI TEXTY JSOU SHODNĚ PLATNÉ, V JEDNOM ORIGINÁLU, JENŽ BUDE ULOŽEN U MINISTRA OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, KTERÝ DORUČÍ OVĚŘENÉ KOPIE VŠEM SIGNATÁŘŮM.“.

Pod ním budiž vloženo:

„S ÚČINNOSTÍ ODE DNE, KDY POSLEDNÍ STÁT PODEPÍŠE TENTO DODATEK, VŠECHNY BUDOUCÍ DODATKY NEBO PROTOKOLY BUDOU VYHOTOVENY POUZE V JAZYCE ANGLICKÉM. TENTO DODATEK NIKTERAK NEMĚNÍ PLATNOST MOP, DODATKU Č. 1, NEBO PROTOKOLŮ 1 A 2, KTERÉ BYLY DŘÍVE VYHOTOVENY V ANGLIČTINĚ, FRANCOUZŠTINĚ A NĚM-ČINĚ. ORIGINÁL TOHOTO DODATKU BUDE ULOŽEN U MINISTRA OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, KTERÝ DORUČÍ OVĚŘENÉ KOPIE VŠEM SIGNATÁŘŮM.“.

Poznámky pod čarou

*) Memorandum o porozumění týkající se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC) ze dne 3. října 1994 bylo vyhlášeno pod č. 68/2003 Sb. m. s.

Přesunout nahoru