Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku 1 k Memorandu, přijatého v Portu dne 15. května 2000, a Dodatku 2 k Memorandu, přijatého v Marseille dne 13. listopadu 2000, a Doprovodného dopisu ze dne 13. listopadu 2000

Datum vyhlášení 15.01.2003
Uzavření smlouvy 16.11.1998
Platnost od 16.11.1998
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 1998 bylo v Římě přijato Memorandum o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany Dánského království a vládou Finské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem veřejných sil Lucemburského velkovévodství a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkající se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE). Dne 15. května 2000 byl v Portu přijat Dodatek 1 k Memorandu o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany Dánského království a vládou Finské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Velkovévodství Lucemburského a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE). Dne 13. listopadu 2000 byl v Marseille přijat Dodatek 2 k Memorandu o porozumění SOCRATE mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a vládou Finské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a vládou Maďarské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Velkovévodství Lucemburského a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE) upravující účast Rakouské republiky, České republiky a Maďarské republiky.

Memorandum SOCRATE vstoupilo v platnost na základě svého oddílu XXIII dne 16. listopadu 1998. Dodatek 1 vstoupil v platnost dne 15. května 2000. Dodatek 2 vstoupil v platnost na základě svého oddílu I odst. 1 dne 13. listopadu 2000.

Podpisem a schválením Dodatku 2 se na základě oddílu I odst. 1 Dodatku 2 stala Česká republika účastníkem Memoranda SOCRATE a Dodatku 1.

S Dodatkem 2 k Memorandu SOCRATE vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Pro Českou republiku vstoupilo Memorandum SOCRATE, Dodatek 1 a Dodatek 2 v platnost na základě oddílu I odst. 1 Dodatku 2 dne 23. května 2002.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Dodatku 1 a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Dodatku 2 a jeho překlad do českého jazyka a anglické znění Doprovodného dopisu, který je nedílnou součástí Dodatku 2, a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNI

mezi MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ a MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY a MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY a SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO a MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY a MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY a MINISTREM VEŘEJNÝCH SIL LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ a MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY a MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY a MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY a MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

týkající se

systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE)

OBSAH

PREAMBULE

DEFINICE

ODDÍL I - ZÁMĚR A ROZSAH ODDÍL II - VLÁDNÍ ORGANIZACE

ODDÍL III - PRŮMYSL

ODDÍL IV - ZPRÁVY O POSTUPU

ODDÍL V - KONTRAKTY

ODDÍL VI - PODÍLENÍ SE NA PRÁCI A NÁKLADECH

ODDÍL VII - FINANCOVÁNÍ

ODDÍL VIII - DANĚ, CLA A PODOBNÉ POPLATKY

ODDÍL IX - SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

ODDÍL X - UVOLŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

ODDÍL XI - INSPEKCE A ZÁRUKA JAKOSTI ODDÍL XII - KONFIGURAČNÍ ŘÍZENÍ

ODDÍL XIII - SPRÁVA MAJETKU

ODDÍL XIV - ODPOVĚDNOST

ODDÍL XV - PRODEJE A PŘEVODY NA TŘETÍ STRANY

ODDÍL XVI - BEZPEČNOST

ODDÍL XVII - NÁVŠTĚVY

ODDÍL XVIII - PUBLICITA

ODDÍL XIX - ÚČAST NOVÝCH ČLENŮ NA AKTIVITÁCH EUCLID A THALES R&T

ODDÍL XX - ODSTOUPENÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

ODDÍL XXI - ŘEŠENÍ SPORŮ ODDÍL XXII - ROZŠÍŘENÍ A ZMĚNY ODDÍ XXIII - PODPIS A VSTUP V PLATNOST

PŘÍLOHA A

PŘÍLOHA B

PREAMBULE

Majíce na paměti:

- rozhodnutí ministrů o „Evropském zbrojním partnerství” přijaté v Erfurtu dne 18. listopadu 1997, které nabízí zájemcům z řad pozorovatelů v ZEU, kteří nejsou členy WEAG, a přidružených partnerů ZEU možnost podílet se na spolupráci na zbrojních aktivitách;

- rozhodnutí 13 ministrů obrany WEAG, signatářů EUCLID PMOU ze dne 16. listopadu 1990, Dodatků 1 a 2 k tomuto PMOU a THALES MOU ze dne 18. listopadu 1996, rozšířit příležitost účastnit se projektů WEAG R&T prováděných v rámci EUCLID a THALES také na zájemce z řad pozorovatelů ZEU, kteří nejsou členy WEAG, a přidružených partnerů ZEU;

- vážný zájem vyjádřený Finskem a Švédskem o účast v aktivitách EUCLID a THALES;

- podpis vedlejších dopisů a zplnomocnění poskytnutá Radou ZEU výkonnému orgánu WEAO k využití právnické subjektivity ZEU k uzavírání kontraktů podle ustanovení systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE);

signatáři tohoto MOU, dále uvádění jako „účastníci”, dosáhli následujícího porozumění:

DEFINICE

CEPA Oblast společných evropských priorit.
EUCLIDEvropská spolupráce při dlouhodobé obraně: společný program technologického výzkumu v oblasti obrany mezi 13 členy WEAG zahrnutý v EUCLID PMOU.
IE Průmyslová osoba: průmyslová nebo vládní organizace nebo akademická instituce pro výzkum, která chce a je schopná provádět práce v rozsahu RTP na základě smluvních ujednání.
JPSpolečný program: projekt vojenské výzkumné spolupráce, který zahrnuje společné studie a zkoušky, prováděný mezi dvěma nebo více účastníky v souladu s ustanoveními THALES MOU.
PMOUProgramové Memorandum o porozumění.
RTP Projekt výzkumu a technologie prováděný mezi dvěma nebo více účastníky v souladu s ustanoveními EUCLID PMOU.
SLIEJednotná právnická průmyslová osoba: IE vedoucí mezinárodní skupinu více IE za účelem provádění práce podle RTP.
THALESTechnologické ujednání pro laboratoře pro evropskou obrannou vědu.
WEAG Západoevropská skupina pro vyzbrojování [dříve Nezávislá evropská programová skupina (IEPG)]. Evropské fórum pro spolupráci ve vyzbrojování působící v rámci ZEU. Kompetentním orgánem WEAG pro otázky výzkumu a technologie je Panel II.

ODDÍL I

ZÁMĚR A ROZSAH

1.1 Účastníci potvrzují, že budou provádět aktivity EUCLID R&T v souladu se všemi ustanoveními v oddílu I (Záměr a rozsah) EUCLID PMOU a, když se zúčastní jednotlivých RTP, že vyjádří svůj závazek k RTP podpisem realizačního ujednání, které bude vypracované ve formátu realizačního ujednání k EUCLID PMOU. Příklad takového realizačního ujednání je v příloze A k tomuto MOU. Po podpisu se každé realizační ujednání stane nedílnou součástí tohoto MOU.

1.2 Účastníci potvrzují, že budou provádět aktivity THALES R&T v souladu se všemi ustanoveními oddílu III (Záměr a rozsah) THALES MOU a, když se zúčastní jednotlivých JP, že vyjádří svůj závazek k JP podpisem dodatku JP, který bude vypracován ve stejné formě, jako dodatek JP k THALES MOU. Příklad takového dodatku JP je v příloze B k tomuto MOU. Po podpisu se každý dodatek JP stane nedílnou součástí tohoto MOU.

ODDÍL II

VLÁDNÍ ORGANIZACE

2.1 Účastníci potvrzují, že řízení aktivit EUCLID R&T bude prováděno v souladu s ustanoveními oddílu II (Vládní organizace) EUCLID PMOU s výjimkou toho, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři PMOU, nebudou mít hlasovací práva popsaná v odstavcích 1 a 2 tohoto oddílu.

2.2 Účastníci potvrzují, že řízení aktivit THALES R&T bude prováděno v souladu s ustanoveními oddílu IV (Řízení organizace) THALES MOU s výjimkou toho, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři THALES MOU, nebudou mít hlasovací práva v Panelu II, v řídícím výboru pro výzkum a technologii (RTMC) a na úrovni CEPA popsaná v odstavcích 4.1 až 4.3 tohoto oddílu.

2.3 Účastníci tohoto MOU, kteří jsou také signatáři EUCLID PMOU a THALES MOU budou ovšem brát v úvahu názory ostatních účastníků při rozhodování v Panelu II a na úrovni RTMC nebo CEPA.

ODDÍL III

PRŮMYSL

Účastníci potvrzují, že budou stimulovat svá průmyslová odvětví k účasti na aktivitách EUCLID v souladu s ustanoveními oddílu III (Průmyslová organizace) EUCLID PMOU.

ODDÍL IV

ZPRÁVY O POSTUPU

Účastníci potvrzují, že budou dodržovat ustanovení oddílu IV (Požadavky na zprávy o postupu) EUCLID PMOU.

ODDÍL V

KONTRAKTY

5.1 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu V (Smluvní vztahy) EUCLID PMOU a při účasti na jednotlivých RTP budou od svých SLIE nebo IE vyžadovat, aby v případech nutnosti používaly Dohody o důvěrnosti ve stejné formě, jako je Dohoda o důvěrnosti v příloze B k EUCLID PMOU.

5.2 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VI (Smluvní ujednání) THALES MOU.

ODDÍL VI

PODÍLENÍ SE NA PRÁCI A NÁKLADECH

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VI (Podílení se na práci a nákladech) EUCLID PMOU a při účasti na jednotlivých aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu V (Podílení se na práci a nákladech) THALES MOU.

ODDÍL VII

FINANCOVÁNÍ

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VII (Ujednání o financování) EUCLID PMOU.

ODDÍL VIII

DANĚ, CLA A PODOBNÉ POPLATKY

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VIII (Daně, cla a podobné poplatky) EUCLID PMOU a při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu IX (Cla, daně a poplatky) THALES MOU.

ODDÍL IX

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu IX (Smluvní ujednání) EUCLID PMOU.

ODDÍL X

UVOLŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

10.1 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu X (Uvolňování a využívání informací) EUCLID PMOU s výjimkou toho, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři EUCLID PMOU, nebudou mít automaticky právo obdržet nebo užívat informace jinak dané k dispozici členům CEPA podle odstavce 10 oddílu X PMOU.

10.2 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VII (Uvolňování a využívání informací a patentů) THALES MOU s výjimkou toho, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři THALES MOU, nebudou mít automaticky právo obdržet nebo užívat informace jinak dané k dispozici členům CEPA podle odstavce 7.4.1 tohoto MOU.

ODDÍL XI

INSPEKCE A UJIŠŤOVÁNÍ O JAKOSTI

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XI (Inspekce a ujišťování o jakosti) EUCLID PMOU.

ODDÍL XII

KONFIGURAČNÍ ŘÍZENÍ

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XII (Konfigurační řízení) EUCLID PMOU.

ODDÍL XIII

SPRÁVA MAJETKU

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XIII (Správa majetku) EUCLID PMOU.

ODDÍL XIV

ODPOVĚDNOST

14.1 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou tam, kde se to týká otázek odpovědnosti, dodržovat ustanovení odstavce 2 oddílu XIV (Statut personálu a odpovědnost) EUCLID PMOU.

14.2 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VIII (Odpovědnost) THALES MOU.

ODDÍL XV

PRODEJE A PŘEVODY NA TŘETÍ STRANY

15.1 Účastníci potvrzují, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři EUCLID PMOU nebo THALES MOU, nebudou pro účely jakýchkoli aktivit EUCLID anebo THALES, kterých se účastní, považováni za třetí strany, jak jsou definovány v kterémkoli z těchto dvou MOU.

15.2 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XV (Prodeje a převody na třetí strany) EUCLID MOU.

15.3 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XI (Prodeje a převody na třetí strany) THALES MOU.

ODDÍL XVI

BEZPEČNOST

16.1 Účastníci tohoto MOU, ať již jsou nebo nejsou signatáři EUCLID PMOU nebo THALES MOU, potvrzují, že pro účel účasti na jakýchkoli aktivitách EUCLID nebo THALES R&T budou používat, vysílat, skladovat, nakládat a chránit veškerý utajovaný materiál a informace vyměněné nebo vzniklé ve spojení s tímto MOU, s EUCLID PMOU a s THALES MOU v souladu s jejich národními bezpečnostními zákony a předpisy do rozsahu, do jakého poskytují stupeň ochrany, který není méně přísný než ten, který je poskytován bezpečnostními předpisy WEU (RS100).

16.2 Účastníci tohoto MOU také potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu IV odst. 2 až 6 EUCLID MOU, a při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu X odst. 10.2 až 10.10 a 10.15 THALES MOU.

ODDÍL XVII

NÁVŠTĚVY

17.1 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XVII (Návštěvy) EUCLID PMOU.

17.2 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení odstavců 10.11 a 10.12 THALES MOU, budou koordinovat žádosti o návštěvy personálu jednoho z účastníků v zařízení jiného účastníka prostřednictvím oficiálních kanálů, budou dodržovat stanovené návštěvní postupy hostitelského účastníka a uvedou název příslušného programu/projektu THALES a navíc budou dodržovat ustanovení odstavce 10.14 THALES MOU.

ODDÍL XVIII

PUBLICITA

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XVIII (Publicita) EUCLID PMOU.

ODDÍL XIX

ÚČAST NOVÝCH ČLENŮ NA AKTIVITÁCH EUCLID A THALES R&T

Jakýkoli stát (státy), který se chce účastnit na aktivitách EUCLID a THALES R&T prostřednictvím mechanismu tohoto MOU, tak může učinit prostřednictvím Panelu II. Bude se vyžadovat jednomyslný souhlas členů WEAG, třebaže členové WEAG budou brát v úvahu názory všech signatářů tohoto MOU. Členové WEAG potom buď vyzvou signatáře tohoto MOU k přijetí nového státu (nových států) změnou tohoto MOU, nebo uzavřou zvláštní ujednání dovolující tomuto novému státu (státům) účastnit se na aktivitě EUCLID a THALES R&T.

ODDÍL XX

ODSTOUPENÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

20.1 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XX (Odstoupení a ukončení platnosti) EUCLID PMOU, a při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XII (Doba platnosti, odstoupení a ukončení platnosti) THALES MOU.

20.2 Platnost tohoto MOU může být kdykoli ukončena jednomyslným rozhodnutím účastníků. Jestliže se jeden účastník rozhodne od tohoto MOU odstoupit, písemně oznámí svůj záměr tak učinit ostatním účastníkům šest měsíců předem a bude s ostatními účastníky konzultovat co nejuspokojivější opatření, která je třeba provést pro pokračování, převod a dokončení jakýchkoli zbývajících aktivit EUCLID nebo THALES R&T, na kterých se účastní.

20.3 Účastníci potvrzují, že budou dodržovat ustanovení tohoto MOU, pokud se týká oddílu X (Uvolňování a využívání informací), oddílu XIV (Odpovědnost), oddílu XV (Prodeje a převody na třetí strany), oddílu XVI (Bezpečnost) a oddílu XXI (Řešení sporů), bez ohledu na odstoupení, ukončení nebo uplynutí platnosti tohoto MOU.

ODDÍL XXI

ŘEŠENÍ SPORŮ

21.1 Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XXI (Řešení sporů) EUCLID PMOU, a při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XIII (Řešení sporů) THALES MOU.

21.2 Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění tohoto MOU se bude řešit konzultací mezi dotčenými účastníky a nebude se předkládat k urovnání žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu nebo třetí straně.

ODDÍL XXII

ROZŠÍŘENÍ ANEBO ZMĚNA

Toto MOU může být kdykoli rozšířeno nebo změněno jednomyslným písemným souhlasem účastníků.

ODDÍL XXIII

PODPIS A VSTUP V PLATNOST

Toto MOU, které se skládá z 23 oddílů a dvou příloh, je podepsáno ve dvou verzích v angličtině a francouzštině, které mají stejnou platnost. Zůstane v platnosti čtyři roky, pokud nebude prodlouženo jednomyslným souhlasem účastníků. Originální texty budou uloženy ve Výzkumné buňce WEAO a řádně ověřené kopie obou budou rozeslány všem účastníkům.


Příloha A

REALIZAČNÍ UJEDNÁNÍ

Příloha A k SOCRATE MOU ze dne 16. listopadu 1998

Příloha B

DODATEK K MEMORANDU O POROZUMĚNÍ

Příloha B k SOCRATE MOU ze dne 16. listopadu 1998


PŘEKLAD

DODATEK 1

K MEMORANDU O POROZUMĚNÍ

MEZI MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ a MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY a MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY a SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO a MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY a MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY a MINISTREM OBRANY VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO a MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY a MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY a MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY a MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

týkajícímu se

SYSTÉMU SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE V EVROPĚ (SOCRATE)

PREAMBULE

Signatáři Memoranda o porozumění SOCRATE (dále jen „účastníci”),

berouce v úvahu úmysl doplnit Programové memorandum o porozumění EUCLID a Memorandum o porozumění THALES ve světle poznatků nabytých při jejich užívání, což má za následek nutnost doplnit obdobně Memorandum o porozumění SOCRATE,

se shodli na následujícím:

ODDÍL I

Text Memoranda o porozumění SOCRATE se doplňuje následovně:

1. Ve druhém odstavci preambule se nahrazují slova „Dodatků 1 a 2 k tomuto PMOU” slovy „Dodatků 1, 2 a 3 k tomuto PMOU”.

2. Ve druhém odstavci preambule se za slova „18. listopadu 1996” vkládají slova „a jeho Dodatku 1”.

3. V oddilu I odstavci 1.1 řádce 5 se za slova „. .. příloze A k tomuto MOU” vkládají slova „ , kterou bude formát připojený k Dodatku 3 PMOU EUCLID [sjednanému dne ......].” Příklad takového realizačního ujednání je
v příloze A k tomuto Dodatku.

4. V oddílu I odstavci 1.2 řádce 4 se za slova „ ..... k THALES MOU” vkládají slova „ , kterou bude formát připojený k Dodatku 1 k THALES MOU [sjednanému dne. . . ].” Příklad takového dodatku JP je v příloze B k tomuto Dodatku.

NABYTÍ ÚČINNOSTI A PODPIS

Tento dodatek nabude účinnosti dnem posledního níže připojeného podpisu.

Tento dodatek je podepisován ve dvou vyhotoveních (v jazyce anglickém a v jazyce francouzském), přičemž obě jsou stejně platná. Původní texty si ponechá Výzkumná buňka WEAO a jejich ověřené kopie budou zaslány všem účastníkům.


Příloha A k Dodatku 1

REALIZAČNÍ UJEDNÁNÍ

Příloha A k Dodatku 1 Memoranda SOCRATE

DOPLNĚK 1

NÁRODNÍ ORGÁNY, KTERÉ PROVÁDÍ PLATBU ÚČTŮ

Název, plná adresa, číslo telefonu, číslo faxu

DOPLNĚK 2

NÁRODNÍ ZÁSTUPCI V ŘÍDÍCÍ SKUPINĚ RTP

Jméno, plná adresa, číslo telefonu, číslo faxu

Příloha B k Dodatku 1

DODATEK K MEMORANDU O POROZUMĚNÍ

Příloha B k Dodatku 1 Memoranda SOCRATE


PŘEKLAD

DODATEK 2 K Memorandu o porozumění SOCRATE

MEZI

VLÁDOU RAKOUSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY

A

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

MINISTREM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY

A

MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

A

SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

A

MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU MAĎARSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY

A

MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO

A

MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY

A

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

týkající se

SYSTÉMU SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE V EVROPĚ

(SOCRATE)

upravující

ÚČAST RAKOUSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, A MAĎARSKÉ REPUBLIKY

PREAMBULE

Signatáři Memoranda o porozumění SOCRATE a jeho Dodatku 1 na straně jedné,

a

vláda Rakouska, zastoupená spolkovým ministrem obrany, ministr obrany České republiky, vláda Maďarské republiky, zastoupená ministrem obrany, na straně druhé,

berouce v úvahu:

- Oddíl XIX Memoranda o porozumění SOCRATE podepsaného dne 16. listopadu 1998 v Římě, který stanoví, že toto memorandum může být doplněno na základě výzvy WEAG k signatářům tohoto Memoranda, aby přijali nového účastníka prostřednictvím dodatku k tomuto memorandu;

- rozhodnutí třinácti ministrů obrany WEAG, signatářů Programového memoranda o porozumění EUCLID ze dne 16. listopadu 1990, a dodatků 1, 2 a 3 k tomuto Programovému memorandu o porozumění, a Memoranda o porozumění THALES ze dne 18. listopadu 1996 a Dodatku 1 k tomuto memorandu, rozšiřujícímu možnost účastnit se projektů WEAG v oblasti výzkumu a technologie uskutečňovaných v rámci EUCLID a THALES i na zainteresované pozorovatele a přidružené členy, kteří nejsou členy WEAG;

- existující zmocnění výkonného orgánu WEAO [WEAG (98) 3 ze dne 16. listopadu 1998] ze strany Rady ZEU využívat právní subjektivitu ZEU ke sjednávání kontraktů podle ustanovení Systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE);

- pevný zájem vyjádřený Rakouskem, Českou republikou a Maďarskem účastnit se aktivit EUCLID a THALES, které jsou popsány v SOCRATE, a očekávaný prospěch všech účastníků z účasti těchto států;

- podpis vedlejších dopisů mezi ZEU a Rakouskem, Českou republikou a Maďarskem; se shodli na následujícím:

ODDÍL I

1. Rakousko a Česká republika se stanou účastníky Memoranda SOCRATE a jeho dodatků po podpisu tohoto dodatku a po oznámení, že byl dán souhlas rakouského a českého parlamentu. Maďarsko se stane účastníkem tohoto memoranda a jeho dodatků po podpisu tohoto dodatku a po oznámení, že byl dán vnitrostátní souhlas na základě jeho národního práva.

2. Memorandum SOCRATE se mění následujícím způsobem: do třetího odstavce Preambule vložit „a Rakouskem, Českou republikou a Maďarskem” za „Švédskem”.

ODDÍL II

Tento dodatek je podepisován ve dvou vyhotoveních (jedno v jazyce anglickém a jedno v jazyce francouzském), přičemž obě jsou stejně platná. Původní texty si ponechá Výzkumná buňka WEAO a ověřené kopie budou zaslány všem účastníkům.


PŘEKLAD

MINISTR OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
Vladimír Vetchý

V Marseille dne 13. listopadu 2000

DOPROVODNÝ DOPIS

Vaše Excelence,

V souladu s rozhodnutím ministrů přijatým v Lucemburku 22. a 23. listopadu 1999 o Evropském zbrojním partnerství mám tu čest oznámit Vaší Excelenci za účelem zaznamenání do zápisu, že vláda České republiky je srozuměna s tím, že bude aplikovat „Dohodu o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu“, podepsanou v Paříži 11. května 1955, s rozšířením i na tři členy WEAG, kteří nejsou plnými členskými státy ZEU, a na Rakousko, Finsko, Maďarsko, Polsko a Švédsko, v souvislosti s Memorandem o porozumění SOCRATE (Systém spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě), jakmile se Česka republika stane účastníkem tohoto Memoranda o porozumění.

Závěrem, tento dopis bude uložen v Generálním sekretariátu ZEU.

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r.
ministr obrany

Úřadující předseda
Rady ministrů ZEU

Přesunout nahoru