Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 17/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997

Datum vyhlášení 28.02.2002
Platnost od 02.12.1997
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 2. prosince 1997 na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997 pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

1. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o způsobu úhrady nákladů, spojených s pobytem a vzděláváním příslušníků československé armády ve vojenských učilištích Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 24. října 1950;

2. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech, podepsaná v Moskvě dne 17. října 1957, vyhlášená pod č. 25/1958 Sb.;

3. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vysílání československých odborníků do Svazu sovětských socialistických republik a sovětských odborníků do Československé republiky za účelem poskytnutí technické pomoci a jiných služeb, podepsaná v Moskvě dne 5. září 1958;

4. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách výrobně-technického zaškolování československých a sovětských odborníků a dělníků, podepsaná v Moskvě dne 5. září 1958;

5. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření Mezivládní československo-sovětské komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci a Statut, podepsaná v Moskvě dne 27. listopadu 1963;

6. Protokol o organizaci jednostranné celní kontroly obchodního zboží, přepravovaného mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaný v Moskvě dne 8. ledna 1966;

7. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o dodávkách kompletního zařízení a. o technické spolupráci při výstavbě objektů chemického průmyslu a průmyslu pro zpracování ropy v Československu, podepsaná v Moskvě dne 7. září 1966;

8. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji těžby ropy ve Svazu sovětských socialistických republik s cílem zvýšení jejích dodávek do Československé socialistické republiky po roce 1970, podepsaná v Moskvě dne 23. září 1966;

9. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o způsobu úhrady nákladů, spojených s pobytem a vzděláváním příslušníků československé armády ve vojenských učilištích Svazu sovětských socialistických republik ze dne 5. října a 19. října 1967;

10. Protokol o doplnění „Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)", podepsaný v Moskvě dne 1. dubna 1970;

11. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě dvou atomových elektráren v Československé socialistické republice, podepsaná v Praze dne 30. dubna 1970, vyhlášená v částce 24/1970 Sb.;

12. Dohoda mezi Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných sportovně-loveckých zbraní, podepsaná v Moskvě dne 21. prosince 1970;

13. Dohoda o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství, podepsaná v Bratislavě dne 6. května 1971, vyhlášená pod č. 83/1971 Sb.;

14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při budování jednotného systému prostředků elektronické výpočetní techniky, podepsaná v Moskvě dne 15. července 1971;

15. Protokol o vědecko-technické spolupráci mezi Federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Ministerstvem námořního loďstva Svazu sovětských socialistických republik, podepsaný v Praze dne 6. prosince 1971;

16. Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem lesního hospodářství Rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik, podepsaný v Praze dne 1. června 1973;

17. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě Kijembajevského kombinátu na těžbu a zpracování osinku, podesaná v Moskvě dne 28. listopadu 1973, vyhlášená v částce 8/1974 Sb.;

18. Dohoda o specializaci a kooperaci ve výrobě strojů a zařízení traktorového a zemědělského strojírenství mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem traktorového a zemědělského strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 5. června 1974, Protokol č. 1 o doplňku a prodloužení doby platnosti Dohody, podepsaný v Moskvě dne 25. února 1974, a Protokol č. 2 k Dohodě, podepsaný v Moskvě dne 29. června 1979;

19. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji výroby některých druhů ferroslitin na území Svazu sovětských socialistických republik a s tím souvisejících dodávkách ferroslitin ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1974, vyhlášená v částce 18/1975 Sb.;

20. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji výroby surovin obsahujících železo na území Svazu sovětských socialistických republik a s tím souvisejících dodávek surovin obsahujících železo ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky, podepsaná v Moskvě dne 4. prosince 1974, vyhlášená v částce 18/1975 Sb.;

21. Dohoda o specializaci a kooperaci výroby výrobků přístrojové techniky mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého^strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, Ministerstvem přístrojové techniky, automatizačních prostředků a systémů řízení Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Praze dne 15. ledna 1975;

22. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem stavebního, silničního a komunálního strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci výroby stavebních, silničních a komunálních strojů a zařízení pro výrobu stavebních hmot, podepsaná v Praze dne 15. ledna 1975;

23. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a výroby letecké techniky, podepsaná v Praze dne 21. května 1975;

24. Doplněk k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji těžby ropy ve Svazu sovětských socialistických republik s cílem zvýšení jejích dodávek do Československé socialistické republiky po roce 1970 ze dne 23. září 1966, podepsaný v Moskvě dne 25. června 1975;

25. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při vybudování střediska pro společnou výuku létajícího, technického a dispečerského personálu civilního letectví, podepsaná v Moskvě dne 26. května 1976, vyhlášená v částce 26/1976 Sb.;

26. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu spojových prostředků a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby výrobků průmyslu spojových prostředků, podepsaná v Moskvě dne 31. května 1976, vyhlášená v částce 21/1976 Sb.;

27. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci v rozvoji jaderné energetiky, podepsaná v Moskvě dne 15. listopadu 1976;

28. Dohoda mezi Ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechnického průmyslu a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby jednotné unifikované řady elektromotorů, podepsaná v Praze dne 25. února 1977;

29. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem přístrojové techniky, prostředků automatizace a systémů řízení a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o vědeckotechnické spolupráci, specializaci a kooperaci výroby výrobků a agregátů lékařské rentgenové techniky, podepsaná v Praze dne 20. května 1977, vyhlášená v částce 5/1978 Sb.;

30. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o provádění speciální technické přejímky zařízení, vyráběného v podnicích Československé socialistické republiky pro jaderné elektrárny, podepsaná v Moskvě dne 2. února 1978, vyhlášená v částce 9/1978 Sb.;

31. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o dodávce sovětského zemního plynu do Československé socialistické republiky záměnou za zemní plyn, nakoupený Československou socialistickou republikou v Iránském císařství, podepsaná v Praze dne 15. února 1978, vyhlášená v částce 12/1978 Sb.;

32. Dohoda mezi Federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem pro vědu a techniku Rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti dálkového průzkumu Země z kosmu, podepsaná v Moskvě dne 19. května 1978;

33. Doplněk č. 1 k Dohodě o specializaci a kooperaci výroby výrobků přístrojové techniky mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, Ministerstvem přístrojové techniky, automatizačních prostředků a systémů řízení Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik ze dne 15. ledna 1975, podepsaný v Moskvě dne 16. října 1978;

34. Protokol mezi Federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Ministerstvem strojírenství pro lehký a potravinářský průmysl a bytové spotřebiče Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem lehkého průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření dočasných československo-sovětských kolektivů v oblasti pneumomechanického předení textilních vláken, podepsaný v Penze dne 12. dubna 1979, vyhlášený v částce 24/1979 Sb.;

35. Protokol o spolupráci mezi organizacemi zahraničního obchodu, podřízenými Federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a organizacemi zahraničního obchodu, podřízenými Státnímu výboru pro hospodářské styky se zahraničím Svazu sovětských socialistických republik při výstavbě průmyslových podniků a jiných objektů v rozvojových zemích, podepsaný v Praze dne 27. dubna 1979;

36. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem strojírenství pro živočišnou výrobu a výrobu krmiv Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při organizování specializované a kooperované výroby strojů pro sklizeň pícnin, podepsaná v Praze dne 27. dubna 1979;

37. Dohoda mezi Ministerstvem národní obrany Československé socialistické republiky a Ministerstvem obrany Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzdělávání příslušníků Sovětské armády ve vojenských akademiích Československé socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 21. ledna 1980;

38. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby energeticky náročných chemických výrobků a méně energeticky náročných chemických výrobků, dodávaných na úhradu energeticky náročných chemických výrobků, podepsaná v Moskvě dne 6. února 1980, vyhlášená v částce 36/1980 Sb.;

39. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem automobilového průmyslu Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na vybudování provozu generálních oprav dieselových motorů PA4-185 ve Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 15. července 1980;

40. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu, podepsaná v Praze dne 26. září 1980, vyhlášená pod č. 148/1980 Sb.;

41. Dohoda mezi Ministerstvem všeobecného strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem traktorového a zemědělského strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby hydrostatických převodů pro zemědělské stroje, podepsaná v Moskvě dne 30. ledna 1981, vyhlášená v částce 1/1982 Sb.;

42. Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby zařízení pro hutnictví, podepsaná v Rize dne 15. května 1981, vyhlášená v částce 16/1982 Sb.;

43. Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby zařízení železničních kolejových vozidel, podepsaná v Rize dne 15. května 1981, vyhlášená v částce 16/1982 Sb.;

44. Dohoda o spolupráci ve vývoji, výrobě, specializaci, kooperaci a vzájemných dodávkách obráběcích strojů mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí, Ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Svazu sovětských socialistických republik na období 1981 - 1985, podepsaná v Praze dne 5. června 1981;

45. Dohoda o spolupráci ve vývoji, výrobě, specializaci, kooperaci a vzájemných dodávkách tvářecích zařízení mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí, Ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Svazu sovětských socialistických republik na období 1981 - 1985, podepsaná v Praze dne 5. června 1981;

46. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemně vyrovnaných dodávkách zařízení, kompletujících výrobků a materiálů pro zabezpečení výroby nové letecké techniky, podepsaná v Praze dne 17. září 1981;

47. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při předcházení činům nezákonného vměšování do činnosti civilního letectví, podepsaná v Praze dne 14. prosince 1981, vyhlášená v částce 8/1982 Sb.;

48. Protokol mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik ze dne 31. března 1982 k Dohodě o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných sportovně-loveckých zbraní ze dne 21. prosince 1970, vyhlášený v částce 27/1983 Sb.;

49. Dohoda mezi Ministerstvem elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechnického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby elektrotechnických výrobků, podepsaná v Praze dne 30. června 1983;

50. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě druhé etapy jaderné elektrárny „Temelín" v Československé socialistické republice, podepsaná v Praze dne 8. prosince 1982;

51. Dohoda o dlouhodobé specializaci a kooperaci výroby elektronických výrobků mezi Federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky, Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektronického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 16. ledna 1984;

52. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti specializace a kooperace při výrobě jednotlivých druhů chemických přísad a syntetických kaučuků pro výrobu pneumatik a technické pryže, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1984;

53. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách výrobně-technického zaškolování československých a sovětských odborníků a dělníků z 5. září 1958, podepsaný v Praze dne 21. prosince 1984;

54. Program dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik na období do roku 2000, podepsaný v Moskvě dne 31. května 1985;

55. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost, podepsaná ve Svetozarevu dne 25. června 1986, vyhlášená pod č. 54/1986 Sb.;

56. Protokol k prodloužení Dohody o spolupráci ve vývoji, výrobě, specializaci, kooperaci a vzájemných dodávkách tvářecích zařízení mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžského strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí, Ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Svazu sovětských socialistických republik uzavřené dne 5. června 1981, podepsaný v Moskvě dne 1. září 1986, vyhlášený v částce 10/1988 Sb.;

57. Protokol k prodloužení Dohody o spolupráci ve vývoji, výrobě, specializaci, kooperaci a vzájemných dodávkách obráběcích strojů mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí, Ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Svazu sovětských socialistických republik uzavřené dne 5. června 1981, podepsaný v Moskvě dne 1. září 1986, vyhlášený v částce 10/1988 Sb.;

58. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o základních principech vytváření a činnosti společných podniků, mezinárodních sdružení a organizací, podepsaná v Bukurešti dne 4. listopadu 1986;

59. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o přímých výrobních a vědeckotechnických vztazích mezi sdruženími, podniky a organizacemi Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Bukurešti dne 4. listopadu 1986;

60. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemně vyrovnaných dodávkách zařízení, kompletujících výrobků a materiálů pro zabezpečení výroby nové letecké techniky ze 17. září 1981, podepsaný v Praze dne 30. prosince 1986;

61. Protokol o změně příloh č. 2 a 3 Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby hutního zařízení ze dne 15. května 1981, podepsaný v Moskvě dne 23. ledna 1987, vyhlášený v částce 6/1987 Sb.;

62. Protokol o změně příloh č. 2 a 3 Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby zařízení železničních kolejových vozidel ze dne 15. května 1981, podepsaný v Moskvě dne 23. ledna 1987, vyhlášený v částce 6/1987 Sb.;

63. Ujednání mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Hlavní správou státní celní kontroly při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu propouštění předmětů, peněz a devizových hodnot osobám překračujícím hranice, podepsané v Praze dne 4. června 1987, vyhlášené v částce 17/1989 Sb.;

64. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, podepsaná v Moskvě dne 17. února 1989, vyhlášená pod č. 125/1989 Sb.;

65. Dohoda mezi Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem chemického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci, specializaci a kooperaci při výrobě katalyzátorů, podepsaná v Moskvě dne 11. září 1987;

66. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytnutí Československé socialistické republice technické pomoci při vývoji a organizaci výroby speciální techniky, podepsaná v Praze dne 18. prosince 1987;

67. Protokol o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaný v Moskvě dne 11. dubna 1988, vyhlášený pod č. 135/1988 Sb.;

68. Program spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti rozvoje jaderné energetiky v Československé socialistické republice do roku 2000, podepsaný v Praze dne 4. července 1988;

69. Dohoda mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky a Státním výborem práce a sociálních věcí Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti práce a sociálního rozvoje, podepsaná dne 16. září 1988;

70. Ujednání mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Hlavní správou státní celní kontroly při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik o celních úlevách pro občany Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, kteří pracují nebo studují na území druhého státu, podepsané v Praze dne 16. února 1989;

71. Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky Československé socialistické republiky a Ministerstvem obranného průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o vědeckotechnické spolupráci v oblasti vývoje munice a výzbroje, uskutečňované na základě přímých vztahů, podepsaná v Praze dne 2. října 1989;

72. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o obchodně ekonomických vztazích v roce 1991, podepsaná v Moskvě dne 17. prosince 1990;

73. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ruské Sovětské Federativní Socialistické Republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Moskvě dne 25. března 1991;

74. Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ruské Sovětské Federativní Socialistické Republiky o dodávkách zboží a poskytování služeb podle indikativních seznamů zboží a služeb v roce 1991, podepsaný v Moskvě dne 25. března 1991.

Přesunout nahoru