Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 139/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prvního doplňku k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR)

Datum vyhlášení 05.12.2002
Uzavření smlouvy 18.09.2002
Platnost od 02.10.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. září 2002 v Praze a dne 2. října 2002 v Bratislavě byl podepsán První doplněk k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR).*)

První doplněk vstoupil v platnost na základě svého článku 3 dne 2. října 2002.

České znění Prvního doplňku se vyhlašuje současně.


PRVNÍ DOPLNĚK

k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky

o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky

v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR)

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce z článku 18 odst. 2 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR), podepsaného dne 18. října 2001 v Praze (dále jen „Ujednání“),

se dohodly takto:

Článek 1

Článek 4 odstavec 1 Ujednání zní:

1. Maximální počet příslušníků jednotky o velikosti praporu nepřesáhne 600 osob. Česká strana poskytne maximálně 500 vojáků z povolání a slovenská strana maximálně 100 profesionálních vojáků.“.

Článek 7 Ujednání zní:

1. Každá smluvní strana bude zejména zabezpečovat:

- údržbu a opravy vlastní výzbroje, techniky a materiálu (ISO kontejnery) používaného při plnění úkolů jednotky;

- náhradní díly související se servisním systémem oprav výzbroje, techniky a materiálu, který je používán pouze vlastními příslušníky jednotky;

- ubytování vlastních příslušníků jednotky.

2. Každá ze smluvních stran bude odpovědná za výstrojní vybavení vlastních příslušníků jednotky.

3. Česká strana bude zejména zabezpečovat:

- zásobování jednotky pohonnými hmotami a střelivem;

- proviantní zabezpečení jednotky včetně zásobování z České republiky a nákup potravin v místě nasazení;

- náhradní díly pro běžnou údržbu výzbroje, techniky a materiálu;

- materiál a techniku pro zabezpečení běžné činnosti jednotky.

4. Česká strana bude slovenské straně poskytovat prostředky uvedené v odstavci 3 tohoto článku za stejných podmínek, za jakých jsou tyto prostředky poskytovány příslušníkům Armády České republiky.“.

Článek 2

V celém textu Ujednání se pojem „Armáda Slovenské republiky“ ve všech tvarech nahrazuje pojmem „ozbrojené sily Slovenské republiky“.

Článek 3

Tento První doplněk k Ujednání vstoupí v platnost dnem posledního podpisu a zůstane v platnosti po dobu platnosti Ujednání.


Dáno v Praze dne 18. září 2002 a v Bratislavě dne 2. října 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
armádní generál Ing. Jiří Šedivý v. r.
náčelník Generálního štábu Armády České republiky

Za Ministerstvo obrany Slovenské republiky
generálporučík Ing. Milan Cerovský v. r.
náčelník Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky

Poznámky pod čarou

*) Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR) ze dne 18. října 2001 bylo vyhlášeno pod č. 118/2001 Sb. m. s.

Přesunout nahoru