Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 13/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce

Datum vyhlášení 28.02.2002
Uzavření smlouvy 14.12.2001
Platnost od 01.01.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dne 1. ledna 2002. Podle článku 7 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyly platnosti:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce, podepsaná v Bratislavě dne 22. února 1993, vyhlášená pod č. 172/1994 Sb.;

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsaná v Bratislavě dne 21. prosince 1996, vyhlášená pod č. 28/1997 Sb.;

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsaná v Bratislavě dne 7. prosince 1998, vyhlášená pod č. 8/1999 Sb.;

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsaná v Bratislavě dne 8. listopadu 1999, vyhlášená pod č. 331/1999 Sb.

a

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 8. listopadu 1999, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsaná v Bratislavě dne 16. listopadu 2000, vyhlášená pod č. 3/2001 Sb. m. s.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“) podle ustanovení článku 9 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, uzavřené v Praze dne 29. října 1992, a v návaznosti na Dohodu, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsanou v Bratislavě dne 21. prosince 1996,

na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsanou v Bratislavě dne 7. prosince 1998,

na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsanou v Bratislavě dne 8. listopadu 1999,

na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 8. listopadu 1999, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsanou v Bratislavě dne 16. listopadu 2000,

se dohodly takto:

Článek 1

Pravidla původu zboží a související administrativní spolupráce jsou upraveny v příloze k této dohodě v Protokolu týkajícím se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce.

Článek 2

Smluvní strany této dohody se zavazují se ve vzájemném obchodě řídit ustanoveními Protokolu uvedeného v článku 1 této dohody.

Článek 3 Příloha k této dohodě tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 4

Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu platnosti Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, uzavřené v Praze 29. října 1992.

Článek 5

Tato dohoda může být změněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Článek 6 Tato dohoda vstoupí v platnost 1. ledna 2002.

Článek 7

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbudou platnosti:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce, podepsaná v Bratislavě dne 22. února 1993;

Dohoda, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsaná v Bratislavě dne 21. prosince 1996;

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsaná v Bratislavě dne 7. prosince 1998;

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsaná v Bratislavě dne 8. listopadu 1999;

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 8. listopadu 1999, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, podepsaná v Bratislavě dne 16. listopadu 2000.


Dáno v Praze dne 14. prosince 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Slovenské republiky
doc. Ing. Eubomír Harach, CSc, v. r.
ministr hospodářství


PROTOKOL týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce

OBSAH

HLAVA IOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1Definice
HLAVA IIDEFINICE POJMU „PŮVODNÍ VÝROBKY“
Článek 2Všeobecné požadavky
Článek 3Zrušen
Článek 4Kumulace původu
Článek 5Zcela získané výrobky
Článek 6Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky
Článek 7Nedostatečné opracování nebo zpracování
Článek 8Určující jednotka
Článek 9Příslušenství, náhradní díly a nástroje
Článek 10Soupravy (sady)
Článek 11Neutrální prvky
HLAVA IIIÚZEMNÍ POŽADAVKY
Článek 12Územní princip
Článek 13Přímá doprava
Článek 14Výstavy
HLAVA IVNAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ
Článek 15Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla
HLAVA VDŮKAZ PŮVODU
Článek 16Všeobecné požadavky
Článek 17Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR. 1
Článek 18Průvodní osvědčení EUR. 1 vystavená dodatečně
Článek 19Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR. 1
Článek 20Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu
Článek 20aÚčetní rozlišování
Článek 21Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře
Článek 22Schválený vývozce
Článek 23Platnost důkazu původu
Článek 24Předkládání důkazu původu
Článek 25Dovoz po částech
Článek 26Osvobození od důkazu původu
Článek 27Podpůrné dokumenty
Článek 28Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů
Článek 29Nesrovnalosti a formální chyby
Článek 30Částky vyjádřené v euro
HLAVA VIUJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI
Článek 31Vzájemná spolupráce
Článek 32Ověřování důkazů původu
Článek 33Řešení sporů
Článek 34Sankce
Článek 35Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady
HLAVA VIIZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 36Přílohy I-V
Seznam příloh
Příloha I:Úvodní poznámky k příloze II
Příloha III:Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1
Příloha IV:Text prohlášení na faktuře
Příloha V:Alternativní podmínky pro získání statutu původu ve vzájemném obchodě mezi smluvními stranami
Společná deklaraceSpolečná deklarace týkající se přezkoumání změn v pravidlech původu, k nimž došlo následkem pozměnění Harmonizovaného systému

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu:

(a) „výroba“ znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

(b) „materiál“ znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;

(c) „výrobkem“ se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;

(d) „zboží“ znamená obojí, materiály i výrobky;

(e) „celní hodnotou“ se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);

(f) „cena ze závodu“ znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve smluvní straně, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;

(g) „hodnota materiálů“ znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve smluvní straně;

(h) „hodnotou původních materiálů“ se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene (g) mutatis mutandis;

(i) “přidanou hodnotou“ se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve smluvní straně;

(j) „kapitoly“ a „čísla“ znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného „Harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

(k) „zařazení“ znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;

(l) „zásilkou“ se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebojsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci nebo, neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;

(m) „území“ zahrnuje teritoriální vody.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ VÝROBKY“

Článek 2

Všeobecné požadavky

Pro účely provádění tohoto protokolu se následující výrobky pokládají za původní ve smluvní straně:

(a) výrobky zcela získané v této smluvní straně ve smyslu článku 5;

(b) výrobky získané v této smluvní straně obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této smluvní straně ve smyslu článku 6.

Článek 3

Zrušen

Článek 4

Kumulace původu

1. Bez dotčení ustanovení článku 2 se výrobky považují za původní ve smluvní straně, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v zemi, se kterou smluvní strana provádí dohodu o oblasti volného obchodu uzavřenou podle Článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994, v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi touto smluvní stranou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v této smluvní straně přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v této smluvní straně, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které původní materiály použité ve výrobě v této smluvní straně představují nejvyšší hodnotu.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí, se kterou smluvní strana provádí dohodu o oblasti volného obchodu uzavřenou podle Článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994, v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohody mezi touto smluvní stranou a touto zemí, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve smluvní straně, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

Článek 5

Zcela získané výrobky

1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve smluvní straně :

(a) nerostné produkty těžené z její půdy nebo z jejího mořského dna;

(b) rostlinné výrobky sklízené zde;

(c) živá zvířata narozená a chovaná zde;

(d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;

(e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;

(f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody smluvní strany, získané jejími plavidly;

(g) výrobky zhotovené na jejích rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmeni (f);

(h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad;

(i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;

(j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo její teritoriální vody za předpokladu, že má výhradní právaje využívat;

(k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).

2. Pojmy „její plavidla“ a „její rybářské zpracovatelské lodě“ uvedené v odstavci 1, písmenech f) a g), se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě:

(a) která jsou registrována nebo zaznamenána ve smluvní straně;

(b) která plují pod vlajkou této smluvní strany;

(c) která jsou vlastněna nejméně z 50 procent státními příslušníky této smluvní strany, nebo společností s ústředím v jedné ze smluvních stran, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci této smluvní strany a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří této smluvní straně, veřejným institucím nebo státním příslušníkům této smluvní strany;

(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci této smluvní strany; a

(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 procent státní příslušníci této smluvní strany.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II nebo v příloze V. Podmínky uvedené v příloze V lze uplatnit pro stanovení původu zboží určeného výhradně pro obchod, na který se vztahuje Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, uzavřené v Praze dne 29. 10. 1992, dále jen Smlouva. Výrobky, které získají původ pouze použitím pravidla z přílohy V nelze pokládat za původní pro účely vývozu mimo území smluvních stran.
Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje Smlouva, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá status původu splněním podmínek uvedených v příloze II nebo v příloze V, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II nebo v příloze V neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:

(a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 procent ceny výrobku ze závodu;

(b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II nebo v příloze V není překročeno uplatněním tohoto odstavce.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se uplatní bez dotčení ustanovení článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;

(b) rozebírání a sestavování balíků;

(c) mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

(d) žehlení nebo mandlování textilií;

(e) prosté natírání, malování, leštění;

(f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;

(g) operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;

(h) loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;

(i) broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;

(j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);

(k) prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;

(l) připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(m) prosté míšení výrobků, též různých druhů;

(n) prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;

(o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n); (p) porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve smluvní straně jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.

Článek 8

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro uplatnění ustanovení tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému.
Z toho vyplývá, že:

(a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;

(b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

Článek 10

Soupravy (sady)

Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 procent ceny soupravy (sady) ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

(a) elektrická energie a palivo;

(b) zařízení a vybavení;

(c) stroje a nástroje;

(d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní princip

1. Vyjma ustanovení článku 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve smluvní straně.

2. Vyjma ustanovení článku 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené z jedné ze smluvních stran do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

(a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

(b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených ze smluvní strany a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území smluvní strany, za předpokladu, že:

(a) uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze smluvních stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec operací uvedených v článku 7; a

(b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

(ii) celková hodnota přidaná mimo území smluvní strany uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 procent ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území smluvní strany. Nicméně stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na uzemí příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území smluvní strany uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem „celková přidaná hodnota“ rozumí všechny náklady vynaložené mimo smluvní stranu, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II, nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním všeobecné hodnotové tolerance stanovené v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku, a které bylo provedeno mimo území smluvní strany, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené Smlouvou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi smluvními stranami nebo přes území zemí uvedených v článku 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku, mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu.
Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území smluvních stran.

2. Celním orgánům dovážející smluvní strany je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:

(a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo

(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

(i) přesný popis výrobků;

(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a

(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo

(c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1. Původní výrobky zaslané na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článku 4, a následně prodané a dovezené do smluvní strany, mají při dovozu nárok na uplatnění preferencí podle Smlouvy za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(a) vývozce odeslal tyto výrobky ze smluvní strany do země, kde se koná výstava, a vystavil jev této zemi;

(b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve smluvní straně;

(c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu; a

(d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející smluvní strany obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV

NAVRACENÍ NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15

Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

1. Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve smluvní straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhají ve smluvní straně navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve smluvní straně pro materiály použité k výrobě, za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo de facto tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla (drawback) pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě, a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje Smlouva. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu se Smlouvou.

HLAVA V

DŮKAZ PŮVODU

Článek 16

Všeobecné požadavky

1. Výrobky původní v jedné smluvní straně mají při dovozu do druhé smluvní strany nárok na uplatnění výhod podle Smlouvy, pokud je předloženo:

(a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo

(b) v případech uvedených v článku 21 (1), prohlášení, dále uváděné jako „prohlášení na faktuře“, vyhotovené vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit; text prohlášení na faktuře je obsažen v příloze IV.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle Smlouvy, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.

Článek 17

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející smluvní strany na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.

2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků použitých v tomto protokolu a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející smluvní strany. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející smluvní strany, ve které je průvodní osvědčení EUR.1 vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány smluvní strany, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve smluvní straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR. 1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.

7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

8. Získají-li výrobky status původu použitím článku 4, musí osvědčení EUR.1 v oddíle 7 obsahovat jednu z těchto poznámek:

CZ „KUMULACE -...“

SK „KUMULÁCIA -...“

a název(-vy) země(-í), se kterou(-ými) byla uplatněna diagonální nebo mnohostranná kumulace původu.

9. Získají-li výrobky status původu použitím přílohy V, musí osvědčení EUR.1 v oddíle 7 obsahovat jednu z těchto poznámek:

CZ „PŘÍLOHA V“

SK „PŘÍLOHA V“

Osvědčení EUR.1 obsahující tuto poznámku může být použito výhradně pro účely preferenčního zacházení podle Smlouvy.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1. Nehledě na ustanovení článku 17 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:

(a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo

(b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:

CZ „VYSTAVENO DODATEČNĚ“

SK „VYSTAVENÉ DODATOČNE“.

5. Fráze zmíněná v odstavci 4 se uvede do oddílu „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR. 1.

Článek 19

Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat slovo:

CZ “DUPLIKÁT“

SK „DUPLIKÁT“.

3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR. 1, je platný od tohoto data.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů smluvní strany, je možno vyměnit původní důkaz původu zajedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1, pro účely zaslání všech nebo části těchto výrobků na jiné území v rámci smluvních stran. Nahrazující průvodní osvědčení EUR.1 vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.

Článek 20a

Účetní rozlišování

1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody “účetního rozlišování“ pro vedení takových zásob.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za “původní“, stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.

5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.

6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.

Článek 21

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16(1 )(b) může vystavit:

(a) schválený vývozce ve smyslu článku 22 nebo

(b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve smluvní straně nebo vjedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející smluvní strany předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející smluvní strany. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející smluvní strany, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.

7. Ustanovení odstavců 8, 9 a 10 článku 17 se použije mutatis mutandis. Příslušná(-é) poznámka(-y) se uvedou bezprostředně pod textem prohlášení.

Článek 22

Schválený vývozce

1. Celní orgány vyvážející smluvní strany mohou oprávnit vývozce dále jen 'schválený vývozce', který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje Smlouva, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který o takovéto oprávnění žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo oprávnění, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nadále nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.

Článek 23

Platnost důkazu původu

1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející smluvní straně a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející smluvní strany.

2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející smluvní strany po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející smluvní strany přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.

Článek 24

Předkládání důkazu původu

Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející smluvní strany v souladu s postupy platnými v této smluvní straně. Celní orgány mohou požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění Smlouvy.

Článek 25

Dovoz po částech

V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející smluvní strany, dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2(a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do třídy XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.

Článek 26

Osvobození od důkazu původu

1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.

3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 EUR v případě malých zásilek a 1 200 EUR v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.

Článek 27

Podpůrné dokumenty

Za dokumenty zmíněné v článcích 17 (3) a 21 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve smluvní straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:

(a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo účetnictví;

(b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve smluvní straně, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve smluvní straně, vydané nebo vystavené v této smluvní straně, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené v jedné ze smluvních stran v souladu s tímto protokolem, nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.

Článek 28

Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty zmíněné v článku 17 (3).

2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 (3).

3. Celní orgány vyvážející smluvní strany, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku 17 (2).

4. Celní orgány dovážející smluvní strany jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.

Článek 29

Nesrovnalosti a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeném v tomto důkazu.

Článek 30

Částky vyjádřené v euro

1. Pro uplatnění ustanovení článku 21 (l)(b) a článku 26 (3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách zemí uvedených v článku 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.

2. Zásilka může využít ustanovení článku 21 (l)(b) a článku 26 (3), je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.

3. Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Smluvním stranám jsou odpovídající částky oznámeny.

4. Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 procent. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 procent. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.

5. Částky vyjádřené v euro budou revidovány Radou celní unie, pokud o to smluvní strana požádá. Při revizi Rada celní unie posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31

Vzájemná spolupráce

1. Celní orgány smluvních stran si navzájem předají vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu smluvní strany vzájemně spolupracují prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.

Článek 32

Ověřování důkazů původu

1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející smluvní strany opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející smluvní strany průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející smluvní strany, je-li to možné, též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.

3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející smluvní strany. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející smluvní strany pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.

5. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve smluvní straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností žádající celní orgány žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření, nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.

Článek 33

Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu, budou řešeny v souladu se Smlouvou.

Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející smluvní strany se řídí právními předpisy této smluvní strany.

Článek 34

Sankce

Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.

Článek 35

Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

1. Smluvní strany učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nebo skladu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve smluvní straně dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové průvodní osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Přílohy I - V

Přílohy I - V tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.


PŘÍLOHA I

Úvodní poznámky k příloze II

Poznámka 1:

Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno „ex,„ znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3. Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4.

2.4. Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve smluvní straně.

Například:

Z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním„ čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40% ceny výrobku ze závodu.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve smluvní straně z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě v této smluvní straně. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2. Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3. Pokud, bez dotčení poznámky 3.2, pravidlo uvádí, že lze použít „materiály kteréhokoli čísla„, lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz „výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ...„nebo výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně ostatních materiálů stejného čísla jako výrobek“ znamená, že je možno použít materiály jakéhokoli čísla s výjimkou těch, jejichž popis je shodný s popisem výrobků uvedeného ve sloupci 2.

3.4. Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.

Například:

Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5. Určuje-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2 vztahující se k textilu).

Například:

Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin a mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin.

Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které, přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Například:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.

3.6. Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout vyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4:

4.1. Pojmem „přírodní vlákna„ se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2. Pojem „přírodní vlákna„ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilní vláknina„, „chemické materiály„ a „papírenské materiály„ se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4. Pojem „chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna„ se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10% celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2. Toleranci uvedenou v poznámce 5.1 lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.
Základními textilními materiály se rozumí:

• hedvábí,

• vlna,

• hrubé zvířecí chlupy,

• jemné zvířecí chlupy,

• žíně,

• bavlna,

• papírenské materiály a papír,

• len,

• pravé konopí,

• juta a jiná textilní lýková vlákna,

• sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agáve,

• kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

• syntetická chemická vlákna,

• umělá chemická vlákna,

• elektrovodivá vlákna

• syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,

• syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,

• syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,

• syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

• syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,

• syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

• syntetická chemická střižová vlákna z poly(fenylensulfidu),

• syntetická chemická střižová vlákna z poly(vinylchloridu),

• jiná syntetická chemická střižová vlákna,

• viskózová umělá chemická střižová vlákna,

• jiná umělá chemická střižová vlákna,

• polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

• polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

• výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

• ostatní výrobky čísla 5605.

Například:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10% hmotnosti příze.

Například:

Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10% hmotnosti tkaniny.

Například:

Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.

Například:

Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.

5.3. V případě výrobků obsahujících „polyuretanovou přízi s pružnými póly etherovým i součástmi, též opředenou“, je výše uvedená tolerance 20% ve vztahu k této přízi.

5.4. V případě výrobků „s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií“, je výše uvedená tolerance 30% ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6:

6.1. V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8% ceny výrobku ze závodu.

6.2. Bez dotčení poznámky 6.3 se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.

Například:

Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.

6.3. Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem „specifické procesy„ rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);

(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace;

(h) alkylace;

(i) izomerace.

7.2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem „specifické procesy„ rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);

(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace;

(h) alkylace;

(ij) izomerace;

(k) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85% obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266 - 59T);

(l) pouze ve vztahu k produktům čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

(m) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 bar a teplotě převyšující 250°C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování), jehož cílem je zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě pokládáno za specifický proces;

(n) pouze ve vztahu k topným olejům čísla ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 300°C destiluje méně než 30% objemu produktů, včetně ztrát (metoda ASTM D 86);

(o) pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního korónového výboje;

(p) pouze ve vztahu k surovým produktům (jiným než vazelína, ozokerit, lignitový vosk nebo rašelinový vosk, parafínový vosk obsahující méně než 0,75% hmotnostních oleje) pouze čísla ex 2712, zbavené oleje frakční krystalizací.

7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získání obsahu síry míšením produktů s různým obsahem síry, nebo jakékoli kombinace těchto nebo podobných operací.

PŘÍLOHA II

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu

Ne všechny výrobky uvedené v seznamu jsou předmětem Smlouvy.

Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statutu původu
(1)(2)(3) nebo (4)
kapitola 01Živá zvířataVšechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána
kapitola 02Maso a poživatelné drobyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 1 a 2 musí být zcela získány
kapitola 03Ryby a korýši, měkkýši
a ostatní vodní bezobratlí
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 04Mléko a mlékárenské výrobky;
ptačí vejce; přírodní med;
jedlé výrobky živočišného původu,
jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma:
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány
0403Podmáslí, kyselé mléko
a smetana, jogurt, kefír
a ostatní kysané nebo
acidofilní mléko a smetana,
též zahuštěné nebo
s přídavkem cukru nebo
jiných sladidel nebo ochucené
nebo s přídavkem ovoce,
ořechů nebo kakaa
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;
- jakékoli použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limettové nebo grapefruitové)
čísla 2009 již musí být původní a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje
30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 05Produkty živočišného původu
jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma:
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány
ex 0502Štětiny a chlupy z domácích
nebo z divokých prasat
Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů
kapitola 06Dřeviny a jiné rostliny;
hlízy, kořeny a podobné;
řezané květiny a dekorativní zeleň
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 07Zelenina, poživatelné rostliny,
kořeny a hlízy
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány
kapitola 08Jedlé ovoce a ořechy;
slupky citrusových plodů a melounů
Výroba, v níž:
- všechno použité ovoce a ořechy musí být zcela získány a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 09Káva, čaj, maté a koření;
vyjma:
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány
0901Káva, též pražená či
dekofeinovaná; kávové slupky
a pulpy; kávové náhražky
s jakýmkoli obsahem kávy
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
0902Čaj, též aromatizovanýVýroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 0910Směsi kořeníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla
kapitola 10ObilovinyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány
ex kapitola 11Mlýnské výrobky; slad;
škroby; inulin; pšeničný lepek;
vyjma:
Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy
čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány
ex 1106Mouka, krupice a prášek ze sušených,
vyluštěných luštěnin čísla 0713
Sušení a mletí luštěnin čísla 0708
kapitola 12Olejnatá semena a olejnaté plody;
různá semena a plody; průmyslové a
léčivé rostliny; pícniny
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány
1301Šelak; přírodní gumy, pryskyřice,
klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné
oleje (například balzámy)
Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 1301
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
1302Rostlinné šťávy a výtažky;
pektinové látky, pektináty a pektany;
agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla
získané z rostlin, též upravené:
- Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravenéVýroba z neupravených slizů a zahušťovadel
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 14Rostlinné pletací materiály
a jiné produkty rostlinného původu,
jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány
ex kapitola 15Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje;
výrobky vzniklé jejich štěpením;
upravené jedlé tuky; živočišné nebo
rostlinné vosky;
vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
1501Vepřový tuk (včetně sádla) a
drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:
- Tuky z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207
nebo kostí čísla 0506
- OstatníVýroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206
nebo z drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla 0207
1502Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:
- Tuky z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204
nebo 0206 nebo kostí čísla 0506
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1504Tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo
z mořských savců, též rafinované,
avšak chemicky neupravené:
- Pevné frakceVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1504
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
ex 1505Rafinovaný lanolinVýroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505
1506Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce,
též rafinované, ale chemicky neupravené:
- Pevné frakceVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1506
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1507 až 1515Rostlinné oleje a jejich frakce:
- Sójový, podzemnicový, palmový,
kokosový, palmojádrový, babassuový,
tungový a ojticikový olej, myrtový vosk
a japonský vosk, frakce j oj obového
oleje a oleje pro technické nebo
průmyslové účely, jiné než pro
výrobu potravin pro lidskou výživu
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Pevné frakce, vyjma frakce jojobového olejeVýroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
- OstatníVýroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány
1516Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné
a jejich frakce, částečně nebo úplně
hydrogenované, interesterifikované,
reesterifikované nebo elaidinizované,
též rafinované, ale jinak neupravené
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány a
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
1517Margarin; přípravky nebo směsi
jedlých živočišných nebo rostlinných
tuků nebo olejů nebo frakcí různých
tuků nebo olejů této kapitoly, jiné
než jedlé tuky nebo oleje nebo
jejich frakce čísla 1516
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 4 musí být zcela získány a
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
kapitola 16Přípravky z masa, ryb nebo korýšů,
měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
Výroba z živočichů kapitoly 1 a/nebo
- všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 17Cukr a cukrovinky;
vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky
čistá sacharóza, v pevném stavu,
ochucené nebo barvené
Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1702Ostatní cukry, včetně chemicky čisté
laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy,
v pevném stavu; cukerné sirupy
(tekuté cukry) bez přísad aromatických
přípravků nebo barviva; umělý med,
též smíšený s přírodním medem; karamel:
- Chemicky čistá maltóza a fruktózaVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1702
- Jiné cukry v pevné formě, ochucené nebo barvenéVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní
ex 1703Melasy získané extrahováním
nebo rafinací cukru, ochucené
nebo barvené
Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády)
neobsahující kakao
Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje
30% ceny výrobku ze závodu
kapitola 18Kakao a kakaové přípravkyVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje
30% ceny výrobku ze závodu
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky
z mouky, krupice, škrobu nebo sladových
výtažků, neobsahující kakao nebo
obsahující méně než 40% hmotnostních
kakaa ve zcela odtučněném základu,
jinde neuvedené ani nezahrnuté;
potravinové přípravky ze zboží
čísel 0401 až 0404, neobsahující
kakao nebo obsahující méně než
5% hmotnostních kakaa ve zcela
odtučněném základu, jinde neuvedené
ani nezahrnuté:
- Sladový výtažekVýroba z obilovin kapitoly 10
- OstatníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje
30% ceny výrobku ze závodu
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané
(masem nebo jinými nádivkami)
nebo jinak upravené jako špagety,
makaróny, nudle, lasagne (široké nudle),
noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky),
cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený:
- Obsahující nejvýše 20% hmotnostních masa,
drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich
(vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány
- Obsahující více než 20% hmotnostních masa,
drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Výroba:
- v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich
(vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány a
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
1903Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček,
zrn, perel, prachu a v podobných tvarech
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením
(např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes);
obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo
ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna
(kromě mouky a krupice), předvařené nebo
jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806,
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a kukuřici odrůdy
Zea Indurata a výrobky z nich) musí být zcela získány a
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo,
též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky
používané pro farmaceutické účely, oplatky,
areliový (rýžový) papír a podobné výrobky
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11
ex kapitola 20Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů
nebo jiných částí rostlin; vyjma:
Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány
ex 2001Hlízy smldince (jam), sladké brambory
a podobné jedlé části rostlin s obsahem
škrobu 5% hmotnostních nebo více,
připravené nebo konzervované v octě
nebo v kyselině octové
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2004 a ex 2005Brambory ve formě mouly, šrotu nebo
vloček, připravené nebo konzervované
jinak než v octě nebo v kyselině octové
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
2006Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry
a slupky a jiné části rostlin, konzervované
cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)
Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
2007Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky,
ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené
vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 2008- Ořechy bez přídavku cukru nebo přísady alkoholuVýroba, v níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen
čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60% ceny výrobku ze závodu
- Arašídové máslo; směsi založené na obilovinách;
palmová jádra; kukuřice
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Ostatní, vyjma ovoce a ořechy vařené jinak
než v páře nebo vodě, bez přídavku cukru, zmrazené
Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
2009Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové
šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu,
též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 21Různé potravinové přípravky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
2101Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy,
čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků
nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka
a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence
(tresti) a koncentráty z nich
Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- veškerá použitá čekanka musí být zcela získána
2103Přípravky pro omáčky a připravené omáčky; kořenité směsi
a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:
- Přípravky pro omáčky a připravené omáčky,
kořenité směsi a směsi přísad pro ochucení
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít hořčičnou moučku nebo krupici nebo připravenou hořčici
- Hořčičná moučka a připravená hořčiceVýroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 2104Přípravky pro polévky a bujóny a připravené polévky a bujónyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005
2106Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 22Nápoje, lihové tekutiny a ocet; vyjma:Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek,
s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo
aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje
vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu;
- jakákoli použitá ovocná šťáva (kromě ananasové, limettové a grapefruitové) již musí být původní
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým
obsahem alkoholu 80% vol nebo více; ethylalkohol
a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
Výroba:
- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208 a
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené
z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5% objemových
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým
obsahem alkoholu menším než 80% vol;
destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
Výroba:
- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208 a
- v níž všechny použité hrozny nebo jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány,
nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5% objemových
ex kapitola 23Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu;
připravené krmivo;
vyjma
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2301Velrybí moučka; moučka, šrot a pelety z ryb nebo korýšů,
měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé
k lidskému požívání
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
ex 2303Zbytky z výroby kukuřičného škrobu
(vyjma koncentrovanou vodu z máčení)
s obsahem proteinu, počítáno v sušině,
převyšujícím 40% hmotnostních
Výroba, v níž veškerá použitá kukuřice již musí být zcela získána
ex 2306Olivové pokrutiny a jiné pevné zbytky
po extrakci olivového oleje, obsahující
více než 3% hmotnostní olivového oleje
Výroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány
2309Přípravky používané k výživě zvířatVýroba, v níž:
- všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní a
- všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 24Tabák a vyrobené tabákové náhražky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány
2402Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky
(cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
Výroba, v níž nejméně 70% hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo
tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní
ex 2403Tabák ke kouřeníVýroba, v níž nejméně 70% hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo
tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní
ex kapitola 25Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra;
vápno a cement; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2504Přírodní krystalický grafit
s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý
Obohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu
ex 2515Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak pouze
do bloků nebo desek pravoúhlého
(včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm
Řezání mramoru (též rozřezaného), o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak
ex 2516Žula, portýr, čedič, pískovec a jiné kameny
pro výtvarné nebo stavební účely rozřezané
pilou nebo jinak pouze do bloků nebo
desek pravoúhlého (včetně čtvercového)
tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm
Řezání kamene (též rozřezaného), o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak
ex 2518Dolomit kalcinovanýKalcinace nekalcinovaného dolomitu
ex 2519Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
v hermeticky uzavřených kontejnerech a oxid
hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo
přepálená (slinutá) magnézie
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
ex 2520Sádry speciálně připravené pro zubní lékařstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2524Přírodní osinková (azbestová) vláknaVýroba z azbestového koncentrátu
ex 2525Slídový prachMletí slídy nebo slídového odpadu
ex 2530Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě práškuKalcinace nebo mletí barevných hlinek
kapitola 26Rudy kovů, strusky a popelyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 27Nerostná paliva, minerální oleje a produkty
jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2707Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek
převažuje nad hmotností nearomatických složek,
přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům
získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu,
u kterých více než 65% objemu destiluje při teplotě do
250°C (včetně směsí lakového benzínu a surového benzenu),
k použití jako energetická nebo topná paliva
Rafmace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2709Surové oleje ze živičných nerostůDestruktivní destilace živičných nerostů
2710Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové;
přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující
nejméně 70% hmotnostních nebo více ropných olejů
nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje
podstatnou složkou těchto přípravků
Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíkyRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2712Vazelína, parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč,
ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální
vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené
Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2713Petrolejový koks, petrolejová živice a jiné zbytky ropných
olejů nebo olejů ze živičných nerostů
Rafinace a/nebo jeden nebo více specifícký(ch) proces(ů)1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2714Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné a ropné břidlice
a živičné písky; asfaltity a asfaltové horniny
Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2715Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice,
petrolejové (naftové) živice, zemního dehtu nebo smoly
ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné výrobky)
Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 28Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické
sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních
prvků nebo izotopů; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2805Smíšený kov („Mischmetall„)Výroba elektrolytickým nebo termickým postupem, ve které hodnota všech použitých
materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2811Oxid sírovýVýroba z oxidu siřičitéhoVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2833Síran hlinitýVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2840Perboritan sodnýVýroba z pentahydrátu tetraboritanu sodnéhoVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 29Organické chemické výrobky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu,
že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2901Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná palivaRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2902Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen,
xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva
Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2905Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu nebo glyceroluVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905.
Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla, za předpokladu, že jejich celková hodnota
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2915Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy,
halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny;
jejich halogen-, sulfo-, nitro-nebo nitrosoderiváty
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů
čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2932- Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů
čísla 2909 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly
a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
Výroba z materiálů jakéhokoli číslaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2933Heterocyklické sloučeniny pouze
s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů
čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2934Nukleové kyseliny a jejich soli; chemicky
definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů
čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex2939Koncentráty z makové slámy obsahující nejméně
50% hmotnosti alkaloidů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 30Farmaceutické výrobky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3002Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické,
profylaktické nebo diagnostické účely; antisera
a ostatní krevní složky a modifikované imunologické
výrobky, též získané biotechnologickými procesy;
očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů
(vyjma kvasnice) a podobné výrobky:
- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek,
které byly smíchány pro terapeutické nebo
profylaktické použití, nebo nesmíchané výrobky
pro tato použití, v odměřených dávkách nebo
v balení pro drobný prodej
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002.
Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní:
-- Lidská krevVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002.
Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Zvířecí krev připravená pro terapeutická nebo profylaktická použitíVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002.
Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Krevní složky jiné než antisera, hemoglobin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002.
Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Hemoglobin, krevní globulin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002.
Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002.
Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3003 a 3004Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):
- Získané z amikacinu čísla 2941Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
OstatníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 3006Farmaceutický odpad uvedený v poznámce 4 (k) k této kapitolePůvod výrobku zůstane zachován dle jeho původního zařazení
ex kapitola 31Hnojiva; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich
celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3105Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo
tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík;
jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, v tabletách nebo
v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím
celkovou hmotnost 10 kg, vyjma:
- dusičnan sodný
- kyanamid vápenatý
- síran draselný
- síran hořečnato draselný
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 32Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty;
barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; nátěrové barvy
a laky; tmely; inkousty; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3201Taniny a jejich soli, estery, ethery a ostatní derivátyVýroba z tříselných výtažků rostlinného původuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3205Barevné laky; přípravky založené na barevných
lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole 3
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205.
Lze však použít materiály zařazené v čísle 3205, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 33Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické
přípravky a přípravky pro osobní hygienu; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3301Silice (s terpénem i bez něho), včetně pevných
a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové
pryskyřice; koncentráty silic v tucích, v nevysychavých
olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží
nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající
při deterpenaci silic; aromatické vodné destiláty
a vodné roztoky silic
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny„4 tohoto čísla.
Lze však použít materiály stejné skupiny, za předpokladu, že jejich
celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 34Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky,
prací a čisticí prostředky, mazací přípravky,
syntetické vosky, připravené vosky, leštící
a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky,
modelovací pasty, „dentální vosky„ a zubní
přípravky na bázi sádry; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich
celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3403Mazací přípravky obsahující ropné oleje nebo oleje
získané ze živičných nerostů, za předpokladu,
že tyto oleje nepřesahují 70% hmotnostních
Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu,
že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3404Syntetické vosky a připravené vosky:
- Na bázi parafinu, ropných vosků, vosků
ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, vyjma:
- hydrogenované oleje, které mají charakter vosků čísla 1516,
- mastné kyseliny chemicky nedefinované nebo technické mastné alkoholy,
které mají charakter vosků čísla 3823 a
- materiály čísla 3404.
Tyto materiály však lze použít, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 35Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich
celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3505Dextriny a jiné modifikované škroby
(například předželati-nované nebo esterifikované škroby);
klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
- Škrobové ethery a esteryVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3505Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3507Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 36Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky;
pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle,
za předpokladu, že jejich celková
hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 37Fotografické nebo kinematografické výrobky;
vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle,
za předpokladu, že jejich celková
hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3701Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované,
z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií;
ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách:
- Okamžité kopírovací filmy pro barevnou fotografii, ve svitcíchVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než 3701 nebo 3702.
Lze však použít materiály zařazené v čísle 3702,
za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje
30% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než 3701 nebo 3702.
Lze však použít materiály zařazené v číslech 3701 a 3702,
za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje
20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3702Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované,
z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky
nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích,
citlivé, neexponované
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než 3701 nebo 3702
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3704Fotografické desky, filmy, papír, kartón,
lepenka a textilie, exponované, ale nevyvolané
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než 3701 až 3704
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 38Různé chemické výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle,
za předpokladu, že jejich celková
hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3801- Koloidní grafit v olejové suspenzi a semikoloidní grafit;
uhlíkaté pasty pro elektrody
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
- Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem,
která obsahuje více než 30% hmotnosti grafitu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje
20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3803Rafinovaný talový olejRafinace surového talového olejeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3805Sulfátové terpentýnové silice, čištěnéČištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinacíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3806Estery pryskyřicVýroba z pryskyřičných kyselinVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3807Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)Destilace dřevného dehtuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3808Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky
proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky
a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako přípravky nebo zboží (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3809Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky
ke zrychlení barvení nebo ustálení barvy a jiné výrobky
a přípravky (např. apretury a mořidla) užívané v textilním,
papírenském, kožedělném a podobném průmyslu,
jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3810Přípravky k čištění kovových povrchů; tavidla a jiné
pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo
nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování
sestávající z kovu nebo jiných materiálů; přípravky užívané
k opláštění nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3811Antidetonační přípravky (proti klepání motoru),
oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory,
zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky
a jiné přísady do minerálních olejů (včetně benzinu)
nebo do jiných tekutin užívaných pro stejné účely
jako minerální oleje:
- Připravené přísady do mazacích olejů obsahující
ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3812Syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory
pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3813Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bombyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3814Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená
ani nezahrnutá; přípravky k odstraňování nátěrů a laků
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3818Chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití
v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech;
chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3819Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny
pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující
méně než 70% hmotnostních ropných olejů nebo olejů
získaných ze živičných nerostů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3820Přípravky proti zamrzání a upravené tekutiny k odmrazováníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3822Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce,
připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie,
též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006;
certifikované referenční materiály
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
3823Technické monokarboxylové mastné kyseliny;
kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:
- Technické monokarboxylové mastné kyseliny;
kyselé oleje z rafinace
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Technické mastné alkoholyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 3823
3824Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra;
chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu
nebo příbuzných průmyslových odvětví
(včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků),
jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty
chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových
odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Následující výrobky tohoto čísla:
-- Připravená pojivá pro licí formy nebo jádra na
bázi přírodních pryskyřičných výrobků
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
-- Kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
-- Sorbitol jiný než čísla 2905
-- Ropné sulfonáty s výjimkou ropných sulfonátů
alkalických kovů, amonia nebo etanolaminů;
thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných
ze živičných nerostů a jejich soli
-- Iontoměniče
-- Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
-- Alkalický oxid železa pro čištění plynu
-- Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid,
získané při čistění uhelného plynu
-- Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli
nerozpustné ve vodě a jejich estery
-- Přiboudlina a Dippelův olej
-- Směsi solí, které mají různé anionty
-- Kopírovací pasty na bázi želatiny,
též na papírové nebo textilní podložce
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3901 až 3915Plasty v primárních formách, odpady, úlomky
a odřezky z plastů; vyjma čísla ex 3907 a 3912,
pro která jsou pravidla stanovena níže:
- Adiční homopolymery, ve kterých jeden monomer
představuje více než 99% hmotnostních celkového obsahu polymeru
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci limitu uvedeného výše, hodnota všech použitých materiálů
kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu5
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu5Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3907- Kopolymer, vyrobený z polykarbonátu
a kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS)
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich
celková hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu5
- PolyesterVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku
ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)
3912Celulóza a její chemické deriváty, jinde
neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek,
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3916 až 3921Polotovary a výrobky z plastů; vyjma čísla
ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921,
pro která jsou pravidla stanovena níže:
- Ploché výrobky, více než pouze povrchově
upravené nebo rozřezané do tvarů jiných než pravoúhlých
(včetně čtvercových); ostatní výrobky více než pouze povrchově upravené
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní:
-- Výrobky adiční homopolymerizace, ve kterých
jeden monomer představuje více než 99%
hmotnostních celkového obsahu polymeru
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci limitu uvedeného výše, hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu5
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
-- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu5
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3916 a ex 3917Profily a trubkyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci limitu uvedeného výše, hodnota všech materiálů zařazených ve stejném čísle
jako výrobek nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3920- Ionomerní listy nebo fólieVýroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a metakrylové
kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- Listy z regenerované celulózy,
polyamidů nebo polyethylenu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek,
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
ex 3921Plastové fólie, pokovenéVýroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce
nepřesahující 23 mikronů6
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
3922 až 3926Výrobky z plastůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 40Kaučuk a výrobky z něj; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4001Vrstvené pláty nebo krepy pro botyVrstvení listů přírodního kaučuku
4005Kaučukové plasty, nevulkanizované,
v primárních formách nebo v deskách,
listech nebo pásech
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku,
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
4012Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku;
komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště,
běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku
- Protektorované pneumatiky, komorové (plné)
obruče nebo nízkotlaké pláště, pryžové
Protektorování použitých pneumatik
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě materiálů čísel 4011 a 4012
ex 4017Výrobky z tvrdé pryžeVýroba z tvrdé pryže
ex kapitola 41Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4102Surové ovčí nebo jehněčí kůže bez vlnyOdstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou
4104 až 4106Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky,
odchlupené, též štípané, avšak jinak neupravené
Činění předčiněné usně, nebo
výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4107,4112a
4113
Usně dále upravené po vyčinění nebo poločinění (crust),
včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené,
též štípané, jiné než kůže čísla 4114
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, vyjma čísel 4104 až 4113
ex 4114Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usněVýroba z materiálů čísel 4104 až 4106, za předpokladu, že jejich celková hodnota
nepřesahuje 50 % ceny výrobku za závodu
kapitola 42Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky;
cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 43Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4302Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:
- Díly, kříže a podobné formyBělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
- OstatníVýroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
4303Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinVýroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
ex kapitola 44Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4403Dřevo nahrubo opracovanéVýroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně ohrubovaného
ex 4407Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy,
loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích
spojované, o tloušťce přesahující 6 mm
Hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích
ex 4408Listy na dýhování (včetně těch, které jsou získány krájením
na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na jiné
podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo rozřezané podélně,
krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem,
sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm
Spojování, hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích
ex 4409Dřevo souvisle profilované podél jakékoli z jeho hran,
konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem
nebo na koncích spojované:
- Broušené pískem nebo na koncích spojovanéBroušení pískem nebo spojování na koncích
- Lišty a tvarované lištyLištování nebo tvarování
ex 4410 až ex 4413Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkénekLištování nebo tvarování
ex 4415Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obalyVýroba z prken neřezaných na míru
ex 4416Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřevaVýroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy
ex 4418- Výrobky stavebního truhlářství a tesařstvíVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít voštinové desky a šindele
- Lišty a tvarované lištyLištování nebo tvarování
ex 4421Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuviVýroba ze dřeva jakéhokoli čísla, vyjma protahované dřevo čísla 4409
ex kapitola 45Korek a korkové výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4503Výrobky z přírodního korkuVýroba z korku čísla 4501
kapitola 46Výrobky ze slámy, esparta nebo jiného materiálu na úplety;
košíkářské a proutěné výrobky
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
kapitola 47Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin;
sběrový papír, kartón nebo lepenka, též odpad a výmět
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 48Papír, kartón a lepenka;výrobky z papírenských vláknin,
papíru, kartónu nebo lepenky; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4811Papír, kartón a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkovanéVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4816Karbonový papír, samokopírovací papír a jiný kopírovací
nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809),
rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicích
Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4817Obálky, dopisní karty, neilustrované dopisnice
a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo
lepenky; krabice, sáčky, tašky a kazety z papíru,
kartónu nebo lepenky, obsahující sady dopisních potřeb
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4818Toaletní papírVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex 4819Kartony, krabice, pytle, sáčky a jiné obaly z papíru,
kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4820Složky dopisních papírůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4823Jiný papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy
z buničinových vláken, řezané do formátu nebo do tvaru
Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex kapitola 49Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky
polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4909Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice;
tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo
oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami
Výroba z materiálů z jakéhokoli čísla s výjimkou čísel 4909 nebo 4911
4910Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:
- Kalendáře „věčného„ typu nebo s vyměnitelnými bloky,
na základně jiné než z papíru, lepenky nebo kartónu
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z materiálů z jakéhokoli čísla s výjimkou čísel 4909 nebo 4911
ex kapitola 50Přírodní hedvábí; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 5003Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých
k smotávání, přízového odpadu a trhaného materiálu), mykaný nebo česaný
Mykání nebo česání hedvábného odpadu
5004 až ex 5006Hedvábná příze a příze spředená z hedvábného odpaduVýroba z7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5007Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze7
- OstatníVýroba z7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní
vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování,
úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 51Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a žíněné tkaniny;
vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5106 až 5110Vlněná příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo z žíníVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5111 až 5113Tkaniny z vlněné příze, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování,
úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování),
za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 52Bavlna; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5204 až 5207Bavlněná příze a nitěVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5208 až 5212Bavlněné tkaniny:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken, - chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo
nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování,
úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace,
zašívání a nopování),
za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje
47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 53 Jiná rostlinná textilní vlákna; papírová příze
a tkaniny z papírové příze; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5306 až 5308Příze z jiných rostlinných textilních vláken; papírová přízeVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5309 až 5311 Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken;
tkaniny z papírové příze:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- jutové příze,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti
srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování),
za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5401 až 5406Příze, monofil a nitě z chemického hedvábíVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5407 a 5408Tkaniny z chemické příze:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování,
úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování),
za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5501 až 5507Chemická střižová vláknaVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5508 až 5511Příze a nitě z chemických střižových vlákenVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo - papírenských materiálů
5512 až 5516Tkaniny z chemických střižových vláken:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti,
trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování),
za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 56Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy,
šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; vyjma:
Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5602Plsť, též impregnovaná, povrstvená, povlečená nebo laminovaná:
- Vpichovaná plsťVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.
Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- z chemických střižových vláken vyrobených z kaseinu, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5604 Kaučukové a kordové nitě, pokryté textilem;
textilní příze a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405,
impregnované, povrstvené, povlečené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:
- Kaučukové a kordové nitě pokryté textilním materiálemVýroba z kaučukových nebo kordových nití, nepokrytých textilním materiálem
- OstatníVýroba z 7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5605 Metalizovaná příze, též opředená, určená k použití jako
textilní příze, nebo pásek nebo podobný tvar
čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě
vlákna, pásku nebo prášku nebo pokryté kovem
Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5606 Opředená nit, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405,
opředené (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné příze);
žinylková příze (včetně povločkované žinylkové příze); smyčková pletená nit
Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plstiVýroba z 7:
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex,
lze použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku
ze závodu Jutová tkanina může být použita jak) podložka
- Z jiné plsti Výroba z 7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Z ostatních textilních materiálůVýroba z 7:
- příze z kokosových nebo jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Jutová tkanina může být použita jako
podložka
ex kapitola 58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; vyjma:
- Kombinované s gumovou nitíVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování,
úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování),
za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5805Ručně tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén,
Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou pracované tapiserie
(např. stehem zvaným „petit point„ nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5810Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
5901 Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami,
používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely;
kopírovací průsvitné plátno; připravené malířské plátno;
ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané
jako kloboučnické podložky
Výroba z příze
5902 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních
nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů
nebo viskózového hedvábí:
- S obsahem textilních materiálů nepřesahujícím 90% hmotnostníchVýroba z příze
- OstatníVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5903 Textilie impregnované, povrstvené, povlečené
nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902
Výroba z příze nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování,
úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování),
za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5904 Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny
sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladu, též přiříznuté do tvaru
Výroba z příze 7
5905Textilní tapety:
- Impregnované, povrstvené, povlečené
nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiály
Výroba z příze
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných
jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování,
úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování),
za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5906Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902:
- Pletené nebo háčkované textilieVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Jiné textilie vyrobené ze syntetické příze,
obsahující více než 90% hmotnostních textilních materiálů
Výroba z chemických materiálů
- OstatníVýroba z příze
5907 Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené
nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu,
textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie
Výroba z příze nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi
(jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti,
trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu,
že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5908 Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené, pro lampy,
vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky;
žárové plynové punčošky a duté úplety pro výrobu
žárových plynových punčošek, též impregnované:
- Žárové plynové punčošky, impregnovanéVýroba z trubkovité pletené textilie pro žárové plynové punčošky
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5909 až 5911Textilní výrobky vhodné pro technické použití:
- Leštící kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911Výroba z příze nebo z odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310
- Tkaniny, používané obvykle pro papírenské
nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované
nebo potažené, trubkovité nebo nekonečné
s jednoduchou nebo násobnou osnovou a/nebo útkem,
nebo plošně tkané s násobnou osnovou a/nebo útkem, čísla 5911
Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- následujících materiálů:
- polytetrafluorethylenová příze8,
- násobná polyamidová příze, povrstvená, impregnovaná
nebo povlečená fenolickou pryskyřicí,
- příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů,
získaných polykondenzací m-fenylenediaminu a kyseliny isoftalové,
- polytetrafluorethylenový monofil8,
- příze ze syntetických textilních vláken z poly-p-fenylen tereftalamidu,
- příze ze skleněných vláken povrstvená fenolovou pryskyřicí a opředená akrylovou přízí8,
- kopolyesterový monofil z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny
a 1,4 cyklohexandi-methanolu a kyseliny isoftalové,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
kapitola 60Pletené nebo háčkované textilieVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:
- Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo
více kusů pletené nebo háčkované textilie, které
byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejich tvar byl získán přímo
Výroba z příze 7, 9
- OstatníVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex kapitola 62Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; vyjma:Výroba z příze 7, 9
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 a
ex 6211
Dámské, dívčí a kojenecké oblečení a oděvní doplňky pro děti, vyšívanéVýroba z příze 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité
nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
ex 6210 a
ex 6216
Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteruVýroba z příze 9
nebo
výroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité
nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
6213 a 6214Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:
- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché příze 7, 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité
nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze 7, 9
nebo
zhotovení, kterému následuje potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými
nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava,
počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava,
dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota
použité nepotisknuté textilie čísel 6213 a 6214 nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
6217 Jiné zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů
nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212:
- VyšívanéVýroba z příze 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané
textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
- Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií
z hliníkovaného polyesteru
Výroba z příze 9
nebo
výroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité nepotažené
textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
- Mezipodšívka pro límce a manžety, nařezanáVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z příze 9
ex kapitola 63 Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené
oděvy a opotřebované textilní výrobky; hadry; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6301 až 6304 Přikrývky, cestovní koberečky, ložní prádlo atd.;
záclony atd.; jiné bytové textilie:
- Plstěné, netkanéVýroba z 7:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Ostatní:
-- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché
příze 9, 10
nebo výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), za předpokladu,
že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
-- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze 9, 10
6305Pytle a pytlíky k balení zbožíVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných
ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
6306 Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany;
lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě
nebo na souši; kempingové výrobky:
- Z netkaných textiliíVýroba z 7, 9:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze 7, 9
6307Jiné zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablonVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
6308 Soupravy sestávající z tkanin a z přízí, též s doplňky,
pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních
ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků,
v balení pro drobný prodej
Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy.
Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich celková hodnota
nepřesahuje 15% ceny soupravy ze závodu
ex kapitola 64 Obuv, kamaše a podobné výrobky;
části a součásti těchto výrobků; vyjma:
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě sestav svršků připojených k vnitřním
podrážkám nebo jiným komponentům podrážky čísla 6406
6406 Části obuvi (včetně svršků, též spojených
s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky,
pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše,
chrániče holeně a podobné výrobky a jejich součásti
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 65Pokrývky hlavy a jejich součásti; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6503 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti,
zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů
čísla 6501, též podšívané nebo zdobené
Výroba z příze nebo textilních vláken9
6505 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo
háčkované nebo zcela zhotovené z krajek,
plsti nebo z jiné textilní tkaniny v kusech (ne však v pásech),
též podšívané a obroubené; síťky na vlasy
z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené
Výroba z příze nebo textilních vláken9
ex kapitola 66 Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče,
jezdecké bičíky a jejich součásti; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6601 Deštníky a slunečníky (včetně deštníků ve formě
vycházkové hole, zahradních slunečníků a podobných výrobků)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 67 Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich;
umělé květiny; výrobky z lidských vlasů
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 68 Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu),
slídy nebo podobných materiálů; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 6803Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidliceVýroba z opracované břidlice
ex 6812 Výrobky z osinku (azbestu) nebo směsi na podkladě
osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 6814 Výrobky ze slídy; včetně lisované nebo rekonstituované
slídy na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů
Výroba z opracované slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy)
kapitola 69Keramické výrobkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 70Sklo a skleněné výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7003, ex 7004 a ex 7005Sklo s nereflexní vrstvouVýroba z materiálů čísla 7001
7006 Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami,
ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované
nebo nespojované s jinými materiály:
- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem,
polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII11
Výroba z nepotažených plochých skleněných podložek čísla 7006
- OstatníVýroba z materiálů čísla 7001
7007Bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvenéVýroba z materiálů čísla 7001
7008Izolační jednotky z několika skleněných tabulíVýroba z materiálů čísla 7001
7009Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátekVýroba z materiálů čísla 7001
7010 Demižony, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice
a zavařovačky, kelímky, lékovky, trubičky na tablety,
ampulky a jiné skleněné obaly používané pro dopravu
nebo k balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
nebo
broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že celková hodnota nebroušených
skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7013Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží
toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely
(vyjma zboží čísel 7010 nebo 7018)
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
nebo
broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že celková hodnota nebroušených
skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
nebo
ruční dekorování (vyjma zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků,
za předpokladu, že celková hodnota ručně foukaných skleněných výrobků
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 7019Výrobky (jiné než příze) ze skleněných vlákenVýroba z:
- nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, nebo
- skleněné vlny
ex kapitola 71 Pravé perly (přírodní nebo uměle pěstované), drahokamy
a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými
kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
ex 7101 Přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné a dočasně
navlečené na nit pro usnadnění jejich dopravy
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50%
ceny výrobku ze závodu
ex 7102,
ex 7103 a
ex 7104
Opracované drahokamy a polodrahokamy
(přírodní, umělé nebo rekonstituované)
Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů
7106, 7108 a 7110
ex 7107, ex 7109 a ex 7111
Drahé kovy :
- Netvářené
- Ve formě polotovarů nebo prachu
Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů
Výroba z materiálů nezařazených v čísle 7106, 7108 a 7110
nebo
elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106,
7108 a 7110
nebo
slévání drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy
Výroba z netvářených drahých kovů
Výroba z netvářených kovů plátovaných drahými kovy
7116Výrobky z pravých perel (přírodních nebo uměle pěstovaných),
drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, umělých nebo rekonstituovaných)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50%
ceny výrobku ze závodu
7117BižuterieVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
nebo
výroba z částí z obecných kovů, neplátovaných nebo nepovlečených drahými kovy,
za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50%
ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 72Železo a ocel; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
7207Polotovary ze železa nebo nelegované oceliVýroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205
7208 až 7216 Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky,
tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli
Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206
7217Dráty ze železa nebo nelegované oceliVýroba z polotovarů čísla 7207
ex 7218, 7219 až 7222 Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty,
úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli
Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218
7223Dráty z nerezavějící oceliVýroba z polotovarů čísla 7218
ex 7224, 7225 až 7228 Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty
válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích;
úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli;
duté vrtné tyče a pruty na vrtáky z legované nebo nelegované oceli
Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224
7229Dráty z ostatní legované oceliVýroba z polotovarů čísla 7224
ex kapitola 73Výrobky ze železa nebo oceli;
vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
ex 7301ŠtětovniceVýroba z materiálů čísla 7206
7302 Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí,
ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice,
hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní
přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky,
kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice
(podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla)
a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování
nebo upevňování kolejnic
Výroba z materiálů čísla 7206
7304, 7305 a 7306Trouby, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo oceliVýroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224
ex 7307 Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli,
(ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí
Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování)
kovaných polotovarů, za předpokladu, že celková hodnota kovaných polotovarů
nepřesahuje 35% ceny výrobku ze závodu
7308 Konstrukce (vyjma montované stavby čísla 9406)
a části konstrukcí (např. mosty a části mostů, stavidla,
věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy a střešní rámové konstrukce,
dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí),
ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, úhelníky, tvarovky, profily,
trubky a podobné výrobky pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceli
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Avšak nelze použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301
ex 7315Protismykové řetězyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 74Měď a výrobky z mědi; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7401Měděný lech (měděný kamínek); cementová měď (srážená měď)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7402Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaciVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7403Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené:
- Rafinovaná měďVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvkyVýroba z netvářené rafinované mědi j nebo z měděného odpadu a šrotu
7404
7405
Měděný odpad a šrot
Předslitiny mědi
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 75Nikl a výrobky z niklu; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7501 až 7503 Niklový lech (niklový kamínek), slinuté výrobky oxidu nikelnatého
a jiné meziprodukty metalurgie niklu; surový (neopracovaný) nikl;
niklový odpad a šrot
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 76Hliník a výrobky z hliníku; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7601Surový (nezpracovaný) hliníkVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
nebo
výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu
7602Hliníkový odpad a šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7616Výrobky z hliníku jiné než gáza, tkaniny, mřížovina, síťovina, pletivo,
ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů)
z hliníkového drátu, a lehčený hliník
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít gázu, tkaniny, mřížovinu, síťovinu, pletivo, ztužující tkaniny
a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, nebo lze použít lehčený hliník; a - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 77Je určena pro eventuální budoucí potřebu Harmonizovaného systému
ex kapitola 78Olovo a výrobky z olova; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7801Surové (neopracované) olovo:
- Rafinované olovoVýroba z prutů („bullion„) nebo ze surového olova
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7802
7802Olověný odpad a šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7901Surový (neopracovaný) zinekVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7902
7902Zinkový odpad a šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 80Cín a výrobky z cínu; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
8001Surový (neopracovaný) cínVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 8002
8002 a 8007Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínuVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
kapitola 81Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich:
- Ostatní obecné kovy, tvářené; výrobky z nichVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 82 Nástroje, náčiní, nožířské výrobky a jídelní příbory,
z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
8206 Sady nástrojů obsahující dva nebo více nástrojů
čísel 8202 až 8205, sestavené pro drobný prodej
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v číslech jiných než 8202 až 8205.
Sada však může obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje 15% ceny sady ze závodu
8207 Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky
poháněné, nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování,
ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání,
vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů),
včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž
při zemních pracích
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8208Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízeníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8211 Nože s hladkou nebo vroubkovanou řeznou čepelí,
(včetně zahradnických žabek), jiné než čísla 8208
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů
8214 Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů,
řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery
a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na
manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít rukojeti z obecných kovů
8215 Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce,
rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr
a podobné kuchyňské a jídelní výrobky
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít rukojeti z obecných kovů
ex kapitola 83Různé výrobky z obecných kovů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 8302 Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky,
pro stavby a pro zařízení k automatickému zavírání dveří
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, za předpokladu, že jejich celková hodnota
nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
ex 8306Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovůVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, za předpokladu, že jejich celková hodnota
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 84Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje;
jejich části a součásti; vyjma:
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 8401Jaderné palivové článkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku 12Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8402 Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné
dodávat jak teplou vodu tak i nízkotlakou páru);
kotle zvané „na přehřátou vodu„
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8403 a ex 8404 Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než kotle čísla 8402,
a pomocná zařízení pro kotle k ústřednímu vytápění
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8403 a 8404Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8406Parní turbinyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8407 Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové
motory s vnitřním spalováním
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8408 Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním
(dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8409 Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména
pro motory čísla 8407 nebo 8408
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8411 Proudové motory, turbovrtulové pohony
a ostatní plynové turbiny
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8412Ostatní motory a pohonyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8413Objemová rotační čerpadlaVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 8414Průmyslové ventilátory, fukary a podobnéVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8415 Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru
s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty
a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže
být vlhkost vzduchu regulována odděleně
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8418Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení,
elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 8419Stroje pro zpracování dřeva, pro výrobu buničiny,
papíru, lepenky a kartónu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle
jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8420Kalandry a jiné válcovací stroje, vyjma stroje pro válcování kovů
nebo skla, válce pro tyto stroje
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle
jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8423 Přístroje a zařízení k určování hmotnosti
(vyjma váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější),
včetně vah spojených s počítacími nebo
kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhů
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8425 až 8428Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízeníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431
použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8429 Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry),
stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače
(skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače,
dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem:
- Silniční válceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity
pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8430 Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační),
škrabací, hloubící, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací)
nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů;
beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a rozmetače sněhu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity
pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 8431Části a součásti vhodné k použití výhradně nebo zejména k silničním válcůmVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8439 Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny)
z celulózových vláken nebo pro výrobu nebo
konečnou úpravu papíru, kartónu či lepenky
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle
jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8441 Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny
(papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle
jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8444 až 8447Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmysluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8448 Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro použití
ke strojům čísel 8444 a 8445
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8452 Šicí stroje, vyjma stroje pro vazbu a sešívání knih
čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť
upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů:
- Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavou
o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru
nebo 17 kg včetně motoru
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu,
- hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru)
nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů a
- použitá zařízení pro napínání nitě, háčkování a entlování jsou původní
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8456 až 8466 Obráběcí stroje a nástroje a jejich části
a příslušenství čísel 8456 až 8466
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8469 až 8472 Kancelářské stroje (například psací stroje,
počítací stroje, stroje pro automatizované zpracování dat,
kopírovací stroje, drátové šičky)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8480 Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny;
modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy),
karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
8482Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8484 Kovoplastická těsnění; soupravy a sestavy těsnění různého
složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech
nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8485 Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické
svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické
prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 85 Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části
a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku,
přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu
a zvuku, části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; vyjma:
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8501Elektrické motory a generátory (vyjma generátorová soustrojí)Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8503
použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8502Elektrická generátorová soustrojí a rotační měničeVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8501 a 8503
použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 8504Napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování datVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8518 Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné;
elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8519 Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové
přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje,
bez zařízení pro záznam zvuku
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8520Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku,
též s reprodukčním zařízením
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8521Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci,
též s vestavěným videotunerem
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8522 Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně
nebo zejména k přístrojům čísel 8519 až 8521
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8523 Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo
podobný záznam, vyjma výrobky kapitoly 37
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8524 Gramofonové desky, magnetické pásky
a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy,
včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek,
avšak vyjma výrobky kapitoly 37:
- Matrice a galvanické otisky pro výrobu gramofonových desekVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8523 použity
pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8525 Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii,
rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením
nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku;
televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery
se záznamem obrazu i zvuku (camcordery), digitální kamery
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8526 Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary),
radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8527 Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii
nebo rozhlasové vysílání, též kombinované
v jednom uzavření s přístrojem pro záznam
nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8528 Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými
rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam
nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; video-monitory a videoprojektory
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8529 Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména
k přístrojům čísel 8525 až 8528:
- Vhodné výhradně nebo zejména k přístrojům
pro záznam nebo reprodukci obrazu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8535 a 8536 Elektrická zařízení k vypínání, ke spínání nebo
k ochraně elektrických obvodů, k jejich zapojování,
spojování a připojování
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8538 použity
pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně
a jiné základny, vybavené dvěma nebo více
zařízeními čísla 8535 nebo 8536, pro elektrické
řídící zařízení nebo rozvod elektrického proudu,
včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů
kapitoly 90, a číslicově řízené přístroje,
jiné než spínací přístroje čísla 8517
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8538 použity
pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 8541Diody, tranzistory a obdobná polovodičová
zařízení, vyjma destičky ještě nerozřezané na čipy
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8542Elektronické integrované obvody a mikrosoustavy:
- Monolitické integrované obvody
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v číslech 8541 a 8542
použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
nebo
difusní operace (při níž jsou integrované obvody vytvářeny na polovodičové podložce
selektivní introdukcí příslušné legovací látky), též sestavené a/nebo testované
v jiné zemi, než jsou země uvedené v článku 4
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v číslech 8541 a 8542
použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
8544 Dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované
(též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením)
a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami;
kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě
opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči
nebo s přípojkami
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8545 Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky,
uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky zhotovené
z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8546Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiáluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8547 Izolační části a součásti pro elektrické stroje,
přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela
z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými,
do materiálu vlisovanými drobnými kovovými
součástmi (např. s objímkami se závitem),
sloužícími výhradně k připevňování, vyjma izolátory
čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky
z obecných kovů, s vnitřní izolací
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8548 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií
a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články,
baterie a elektrické akumulátory; elektrické části
a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této
kapitole neuvedené ani nezahrnuté
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 86 Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový
park a jeho části a součásti; kolejový svrškový
upevňovací materiál a upevňovací zařízení
a jejich části a součásti; dopravní signalizační
mechanická (též elektromechanická)
zařízení všech druhů; vyjma:
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8608 Kolejový svrškový upevňovací materiál
a upevňovací zařízení; mechanické
(též elektromechanické) přístroje návěstní,
bezpečnostní, kontrolní, ovládací, pro železniční
nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu
silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní
nebo letištní zařízení; jejich části
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 87 Motorová vozidla, traktory, motorová kola
a jízdní kola a jiná pozemní vozidla (vyjma kolejová),
jejich části, součásti a příslušenství; vyjma:
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8709 Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího
nebo manipulačního zařízení, typů používaných
v továrnách, skladech, přístavech nebo
na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti;
malé tahače používané na železničních nástupištích;
jejich části a součásti
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých
materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8710Tanky a jiná obrněná bojová vozidla, motorová,
též vybavená zbraněmi; jejich části a součásti
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých
materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8711 Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola
s pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky;
přívěsné vozíky:
- S pístovým motorem s obsahem válců:
-- Nepřesahujícím 50 cm3Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých
materiálů nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Přesahujícím 50 cm3Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech
použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých
materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých
materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 8712Jízdní kola bez kuličkových ložisekVýroba z materiálů nezařazených v čísle 8714Výroba, v níž hodnota všech použitých
materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8715Dětské kočárky, dětské sportovní kočárky
a podobná dětská vozidla a jejich části a součásti
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých
materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8716Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla
bez mechanického pohonu; jejich části a součásti
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 88 Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti;
vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8804Rotující padákyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 8804Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8805 Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení;
přístroje a zařízení pro přistání aerodynů
na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení;
pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
kapitola 89Námořní a říční plavidlaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku. Avšak nelze požít trupy čísla 8906
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 90 Nástroje a přístroje optické, fotografické nebo kinematografické,
měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské
a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů; vyjma:
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9001 Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely
z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační
materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky, též kontaktní,
hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv
materiálu, nezasažené, jiné než z opticky neopracovaného skla
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9002 Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv
materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje,
jiné než z opticky neopracovaného skla
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9004Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobkyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
ex 9005Binokulární a monokulární dalekohledy a ostatní optické
teleskopy, jejich podstavce a rámy, vyjma astronomické
refrakční teleskopy a jejich rámy a podstavce
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 9006Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo, jiné než elektricky zapalované bleskové žárovkyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9007 Kinematografické kamery a promítací přístroje,
též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9011 Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů
pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 9014Jiné navigační nástroje a přístrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9015 Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační,
fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické,
hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje
a přístroje, vyjma kompasy; dálkoměry
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9016Váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažímiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9017Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje
(např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla,
logaritmická pravítka a počítací kotouče);
ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma,
mikrometry, posuvná měřítka a kalibry),
jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9018Lékařské, chirurgické, zubolékařské
nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje,
včetně scintigrafických přístrojů, ostatní
elektroléčebné přístroje a přístroje ke zkoušení zraku:
- Dentistická křesla se zabudovanými dentistickými
přístroji a nástroji, včetně plivátek
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 9018Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
9019 Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje;
psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem,
kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací
nebo jiné léčebné dýchací přístroje
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
9020 Ostatní dýchací přístroje a plynové masky,
vyjma ochranné masky bez mechanických částí
a vyměnitelných filtrů
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
9024 Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu,
stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo
jiných mechanických vlastností materiálů
(např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9025 Hydrometry a podobné plovoucí přístroje,
teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry
a psychrometry, též registrační i navzájem kombinované
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9026 Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku,
hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik
kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry,
manometry, měřiče spotřeby tepla), vyjma přístroje
a nástroje čísel 9014, 9015,9028 nebo 9032
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9027 Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory
(např. polarimetry, refraktometry, spektrometry,
analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje
pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti,
roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné;
přístroje a nástroje ke kalometrickým, akustickým
nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů);
mikrotomy
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9028 Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin
a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů:
- Části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu
všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9029 Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry,
měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje;
rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015;
stroboskopy
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje
a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin,
vyjma měřiče čísla 9028; přístroje a nástroje
na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama,
rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9031 Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje,
jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté;
projektory na kontrolu profilů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9032Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9033 Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole
neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje
a přístroje kapitoly 90
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 91Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; vyjma:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
9105Ostatní hodinyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiál
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9109Hodinové stroje, úplné a smontovanéVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů
nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9110 Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované
nebo částečně smontované (soupravy); hodinové
nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné,
nedokončené hodinové nebo hodinkové strojky
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené
v čísle 9114 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9111Hodinková pouzdra a jejich částiVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9112Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich části a součástiVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9113Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti:
- Z obecných kovů, též pokovených nebo plátovaných drahými kovyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 92Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
40% ceny výrobku ze závodu
kapitola 93Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 94 Nábytek; lékařsko-chirurgický nábytek; lůžkoviny
a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená
ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy,
světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky;
montované stavby; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 9401 a
ex 9403
Nábytek z obecných kovů, jehož části jsou zhotoveny
z bavlněné tkaniny bez vycpávky o hmotnosti
nepřesahující 300 g/m2
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku
nebo
výroba z bavlněné tkaniny již zhotovené ve formě připravené
k použití pro zboží čísla 9401 nebo 9403,
za předpokladu, že:
- hodnota tkaniny nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu a
- všechny ostatní použité materiály jsou již původní a jsou zařazeny
v čísle jiném, než 9401 nebo 9403
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9405 Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti,
jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy,
světelné znaky, světelné ukazatele a podobné
výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím
zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
9406Montované stavbyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 95 Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části,
součásti a příslušenství; vyjma:
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály
zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
9503 Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely
na hraní, též mechanické; skládanky všeho druhu
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50% ceny výrobku ze závodu
ex 9506Golfové hole a jejich částiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Lze však použít nahrubo tvarované bloky pro výrobu
hlavic golfových holí
ex kapitola 96Různé výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 9601 a ex 9602 Výrobky z živočišných, rostlinných nebo
nerostných řezbářských materiálů
Výroba z opracovaných řezbářských materiálů stejného
čísla jako je číslo výrobku
ex 9603 Košťata a kartáče (vyjma proutěná košťata apod.
a kartáče vyrobené z kuních nebo veverčích chlupů),
ruční mechanické zametače bez motoru, malířské
podložky a válečky, pryžové stěrky a mopy
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
9605 Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo
čištění obuvi nebo oděvů
Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo,
kdyby nebyla zařazena do soupravy.
Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu,
že jejich celková hodnota nepřesahuje
15% ceny soupravy ze závodu
9606 Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky
a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích
knoflíků; knoflíkové polotovary
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50%
ceny výrobku ze závodu
9608 Kuličková pera; popisovače, značkovače
a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným
pórovitým hrotem; plnicí pera s perem
a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače;
patentní tužky; násadky na pero, držátka
na tužku a podobné výrobky; části a součásti
těchto výrobků, včetně ochranných krytů a příchytek,
vyjma výrobků čísla 9609
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny
v čísle jiném, než je číslo výrobku.
Avšak hroty per zařazené ve stejném čísle mohou být použity
9612 Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky
napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené
k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách;
razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 9613Zapalovače s piezoelektrickým zapalovacím systémemVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613
nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 9614Dýmky a dýmkové hlavyVýroba z nahrubo opracovaných bloků
kapitola 97Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnostiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku

Poznámky pod čarou

1 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají „specifických procesů“.

2 Viz úvodní poznámku 7.2, která se týká „specifických procesů“.

3 Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakéhokoli materiálu nebo jako přísady při výrobě barvicích přípravků, za předpokladu, že tyto přípravky nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32.

4 „Skupinou” se rozumí jakákoli část čísla, která je od zbývající části oddělena středníkem.

5 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911, platí toto omezení pouze na tu skupinu materiálů, jejíž hmotnostní podíl ve výrobku převládá.

6 Za vysoce transparentní se považují fólie, jejichž optická absorbce je menší než 2%, měřeno podle metody ASTM-D 1003-16 Gardnera Hazemetera (tzv. Hazefaktor).

7 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

8 Použití tohoto materiálu je omezeno na výrobu tkanin určených pro papírenský průmysl.

9 Viz úvodní poznámku 6.

10 Viz úvodní poznámku 6, v níž jsou uvedeny podmínky pro pletené nebo háčkované výrobky, nepružné nebo nepogumované, získané sešitím nebo sestavením pletených nebo háčkovaných částí (nastříhaných nebo pletených přímo ve tvaru).

11 SEMII - Semiconductor Equipment and materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).

12 Toto pravidlo se použije do 31. prosince 2005.

PŘÍLOHA III

Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1

Tiskařské pokyny

1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevo vinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Kompetentní orgány smluvních stran si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

Průvodní osvědčení

Žádost o průvodní osvědčení

Prohlášení vývozce

PŘÍLOHA IV

Text prohlášení na faktuře

Text prohlášení na faktuře

PŘÍLOHA V

Alternativní podmínky pro získání statutu původu ve vzájemném obchodě mezi smluvními stranami

Pravidla uvedená v této příloze se použijí výhradně pro účely preferenčního zacházení podle Smlouvy a v souladu s ustanovením článků 6, 17 (10) a 21 (7) tohoto protokolu.

Číslo HS Popis výrobku Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné
pro získání statutu původu v obchodě mezi smluvními stranami
(1) (2) (3)
kapitola 06 Dřeviny a jiné rostliny; hlízy,
kořeny a podobné; řezané
květiny a dekorativní zeleň
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
kapitola 07 Zelenina, poživatelné rostliny,
kořeny a hlízy
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
kapitola 08 Jedlé ovoce a ořechy; slupky
citrusových plodů a melounů
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
ex 1507 až 1515 Rostlinné oleje a jejich frakce:
- Ostatní, jiné než:
-- Sójový, podzemnicový,
palmový, kokosový,
palmojádrový, babassuový,
tungový a ojticikový olej,
myrtový vosk a japonský vosk,
frakce jojobového oleje a oleje
pro technické nebo průmyslové účely,
jiné než pro výrobu potravin
pro lidskou výživu
-- Pevné frakce,
vyjma frakce jojobového oleje
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
ex kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, ovoce,
ořechů nebo jiných částí rostlin;
vyjma 2001, 2004, 2005,2006, 2007,
ex 2008 a 2009
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
ex 2008 Ořechy s přídavkem cukru
nebo alkoholu
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
kapitola 24 Tabák a vyrobené
tabákové náhražky
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
ex 2707 Oleje, ve kterých hmotnost
aromatických složek převažuje
nad hmotností nearomatických
složek, přičemž se tyto oleje
podobají minerálním olejům
získaným destilací
vysokoteplotního
uhelného dehtu,
u kterých více než 65%
objemu destiluje při teplotě
do 250°C (včetně směsí
lakového benzínu
a surového benzenu),
k využití pro energetické
nebo topné účely
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla
2710 Ropné oleje a oleje ze
živičných nerostů, jiné
než surové; přípravky
jinde neuvedené ani
nezahrnuté, obsahující
nejméně 70% hmotnostních
nebo více ropných
olejů nebo olejů
ze živičných nerostů,
jsou-li tyto oleje
podstatnou složkou
těchto přípravků
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla
ex 7003,
ex 7004 a ex 7005
Sklo s nereflexní vrstvou Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku
8482 Valivá ložiska
(kuličková, válečková,
jehlová apod.)
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku
fco závod, a
- v rámci výše uvedené meze jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako
výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku fco závod

Společná deklarace týkající se přezkoumání změn v pravidlech původu, k nimž došlo následkem pozměnění Harmonizovaného systému

V případech, kdy změny pravidel původu zavedené Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 14. prosince 2001, vyvolané pozměněním nomenklatury, představují změnu podstaty jakéhokoliv pravidla existujícího před Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 14. prosince 2001 a je zřejmé, že taková změna vede k poškození zájmů dotčených sektorů, pak, pokud o to jedna ze smluvních stran požádá v období do 31. prosince 2004, Rada celní unie urgentně přezkoumá potřebu uvést podstatu příslušného pravidla do stavu, ve kterém byla před Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 14. prosince 2001.

V každém případě Rada celní unie rozhodne o uvedení nebo neuvedení podstaty příslušného pravidla do původního stavu ve lhůtě 3 měsíců poté, kdy jí byla doručena žádost jedné ze smluvních stran.

Pokud je podstata příslušného pravidla uvedena do původního stavu, pak smluvní strany také zajistí právní rámec nezbytný k zajištění, aby jakákoliv cla zaplacená z dotčených výrobků dovezených po 1. lednu 2002 mohla být vrácena.

Přesunout nahoru