Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 106/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996

Datum vyhlášení 20.09.2002
Uzavření smlouvy 06.02.2002
Platnost od 08.02.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 9. dubna 2001 a 6. února 2002 ve Varšavě bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, vyhlášené pod č. 23/1998 Sb.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 8. února 2002.

Polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DPr-I-214-40-2000/67

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a jménem Polské republiky na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě 22. listopadu 1996, má čest navrhnout změnu přílohy č. 3, obsahující seznam hraničních přechodů na turistických stezkách, takto:

1. Položka č. 4 vypadá takto:

Pol.Hraniční přechodHraniční znakDruh provozuOtevřen v doběPracovní doba
4.Jarnohówek (Biskupia Kopa)
Zlaté Hory (Biskupská Kupa)
IV/146P, R, N1. 4.-30.9.
1. 10.-31. 3.
8.00-20.00
8.00-18.00

2. Po položce 25 se připojují následující položky 26 a 27:

26.

Przesieka

Špindlerův Mlýn

VI/36 VI/36/6

P, R, N

1. 4.-30.9.

1. 10.-31. 3.

8.00-20.00

8.00-18.00

27.

Polána Jakuszycka

Harrachov

VI/52

P, R, N

1. 4.-30.9.

1. 10.-31. 3.

8.00-20.00

8.00-18.00

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby, pokud bude vláda České republiky s výše uvedeným souhlasit, se tato nóta společně s odpovědní nótou vlády České republiky stala Ujednáním mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky, které vstoupí v platnost dnem přijetí odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.

Varšava 9. dubna 2001

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě


Č. j.: 894/2002

Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit příjem jeho nóty č. j. DPr-I-214-40-2000/67 ze dne 9. dubna 2001 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 1996, má čest navrhnout změnu Přílohy č. 3, obsahující seznam hraničních přechodů na turistických stezkách, takto:

1. Položka 4 získává následující znění:

Poř. č.Hraniční přechodHraniční znakDruh provozuOtevřen v doběProvozní doba
4.Jarnohówek (Biskupia Kopa)
Zlaté Hory (Biskupská Kupa)
IV/146P, C, L1. 4.-30.9.
1. 10.-31. 3.
8.00-20.00
8.00-18.00

2. Po položce 25 se připojují položky 26 a 27 následujícího znění:

Poř. č.Hraniční přechodHraniční znakDruh provozuOtevřen v doběProvozní doba
26.Przesieka
Špindlerův Mlýn
VI/36 VI/36/6P, C, L1. 4.-30.9.
1. 10.-31. 3.
8.00-20.00
8.00-18.00
27.Polána Jakuszycka
Harrachov
VI/52P, C, L1. 4.-30.9. 1.
10.-31. 3.
8.00-20.00
8.00-18.00

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády České republiky s výše uvedeným tato nóta společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.“

Velvyslanectví České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s uzavřením Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této nóty.

Velvyslanectví České republiky dále žádá o potvrzení data doručení této nóty, aby mohl být správně stanoven den vstupu v platnost citovaného Ujednání.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava 6. února 2002

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Varšava

Přesunout nahoru