Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 104/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996

Datum vyhlášení 20.09.2002
Uzavření smlouvy 23.01.2002
Platnost od 25.01.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 10. dubna 2001 a 23. ledna 2002 v Praze a ve Varšavě bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, vyhlášené pod č. 23/1998 Sb.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 25. ledna 2002.

České znění české nóty a polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Č. j. 111867/2001-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Polské republiky a má čest na základě článku 10 v návaznosti na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě 22. listopadu 1996, navrhnout změnu Přílohy č. 1 uvedené Dohody takto:

V Příloze č. 1 - Seznam otevřených hraničních přechodů - pod písmenem a) silniční přechody:

16.Královec
- Lubawka
1,3P, C, M, OA, B, NČRN - do 6 tun užitečné hmotnosti

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uvedeným návrhem tato nóta a odpovědní nóta, vyjadřující souhlas vlády Polské republiky, tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Polské republiky svou hlubokou úctou.

V Praze dne 10. dubna 2001

Velvyslanectví Polské republiky
Praha


PŘEKLAD

DPT. I 214-40-2000/14

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky zasílá projevy úcty Velvyslanectví České republiky a má čest potvrdit obdržení nóty Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 111867/2001 - MPO ze dne 10. dubna 2001 následujícího znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zasílá projevy úcty Velvyslanectví Polské republiky a podle článku 10 a v souvislosti s článkem 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, sjednané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest navrhnut tuto změnu Přílohy č. 1 zmíněné Dohody:

V Příloze č. 1 - Seznam otevřených hraničních přechodů - u písmene a) silniční přechody:

16.Královec
- Lubawka
1,3P, C, M, OA, B, NČRN - do 6 t užitečné hmotnosti

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uvedeným návrhem tato nóta a nóta, která bude odpovědí vyjadřující souhlas vlády Polské republiky, se staly Ujednáním mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky, které vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědi.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky při této příležitosti ještě jednou zasílá projevy hluboké úcty Velvyslanectví Polské republiky.“

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky má čest oznámit, že vláda Polské republiky vyjádřila souhlas s výše uvedeným návrhem, aby nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky a tato nóta se staly Ujednáním mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, sjednané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem obdržení této nóty.

Zároveň se Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky obrací se zdvořilou prosbou o předání informací o datu obdržení této nóty za účelem správného stanovení data vstoupení tohoto Ujednání v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky při této příležitosti ještě jednou zasílá projevy své hluboké úcty Velvyslanectví České republiky.

Varšava dne 23. ledna 2002

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Přesunout nahoru