Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 102/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996

Datum vyhlášení 20.09.2002
Uzavření smlouvy 20.11.2000
Platnost od 25.01.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 20. listopadu 2000 a 23. ledna 2002 v Praze a ve Varšavě bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, vyhlášené pod č. 23/1998 Sb.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 25. ledna 2002.

České znění české nóty a polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Č. j.: 138734/2000-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Polské republiky v Praze a s odvoláním na výsledky rozhovorů expertní komise pro hraniční přechody ve dnech 18. - 19. října 2000 v Rychnově nad Kněžnou a na článek 10 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest navrhnout tuto změnu:

V Příloze č. 1 - Seznam otevřených hraničních přechodů

9.Zlaté Hory - Konradów1,3P, C, M, OA, B, N1ČR
11.Bílý Potok - Paczków1,3P, C, M, OA, B, NČRN - do celkové
hmotnosti 12 tun,
evidovaná v České
republice a Polské
republice

Pokud vláda Polské republiky vysloví s návrhem vlády České republiky souhlas, budou tato nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky, vyjadřující souhlas vlády Polské republiky, tvořit ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Polské republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 20. listopadu 2000

Velvyslanectví Polské republiky
Praha


PŘEKLAD

DPT. I 214-40-2000/15

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky zasílá projevy úcty Velvyslanectví České republiky a má čest potvrdit obdržení nóty č. 138734/2000 - MPO ze dne 23. listopadu 2000 následujícího znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zasílá projevy úcty Velvyslanectví Polské republiky v Praze a s odvoláním na závěry ze zasedání komise expertů pro otázky hraničních přechodů, které se konalo ve dnech 18. - 19. 10. 2000 v Rychnově nad Kněžnou, a také na základě článku 10 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, sjednané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest navrhnout tuto změnu:

V příloze č. 1 - Seznam otevřených hraničních přechodů

Poř. č.Hraniční přechodCharakter přechoduRozsah provozuMísto
hraničního
odbavení
Poznámka
9.Zlaté Hory - Konradów1,3P, C, M, OA, B, N1ČR
11.Bílý Potok - Paczków1,3P, C, M, OA, B, NČRN - do celkové hmotnosti 12 t, evidované v ČR a PR

Pokud vláda Polské republiky vyjádří souhlas s návrhem vlády České republiky, se tato nóta a příslušná nóta Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky stanou Ujednáním mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, sjednané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení příslušné nóty Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky při této příležitosti opětovně zasílá projevy hluboké úcty Velvyslanectví Polské republiky.“

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky má čest oznámit, že vláda Polské republiky vyjádřila souhlas s výše uvedeným a přijímá návrh, aby nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky a tato nóta se staly Ujednáním mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, sjednané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem obdržení této nóty.

Zároveň se Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky obrací se zdvořilou prosbou o předání informací o datu obdržení této nóty za účelem správného stanovení data vstoupení v platnost tohoto Ujednání.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky při této příležitosti ještě jednou zasílá projevy své hluboké úcty Velvyslanectví České republiky.

Varšava dne 23. ledna 2002

Velvyslanectví České republiky Ve Varšavě

Přesunout nahoru