Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 98/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 4/2001 Rady přidružení Evropská společenství - Česká republika ze dne 29. 6. 2001 o stanovení výše finančního příspěvku České republiky k účasti v programech Socrates II a Mládež v letech 2001 až 2006

Datum vyhlášení 02.10.2001
Uzavření smlouvy 29.06.2001
Platnost od 29.06.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 2001 bylo v Bruselu přijato Rozhodnutí č. 4/2001 Rady přidružení Evropská společenství - Česká republika ze dne 29/06/2001 o stanovení výše finančního příspěvku České republiky k účasti v programech Socrates II a Mládež v letech 2001 až 2006.*)

Rozhodnutí č. 4/2001 vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 dne 29. června 2001.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ Č. 4/2001 RADY PŘIDRUŽENÍ EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ - ČESKÁ REPUBLIKA

ze dne 29/06/2001

o stanovení výše finančního příspěvku České republiky k účasti v programech Socrates II a Mládež v letech 2001 až 2006

RADA PŘIDRUŽENÍ

s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) týkající se účasti České republiky v programech Společenství, především na články 1 a 2 tohoto Protokolu;

vzhledem k tomu, že

1. Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 31. srpna 20001) přijalo podmínky účasti České republiky ve druhé fázi programů Leonardo da Vinci a Socrates a platí po dobu trvání těchto programů.

2. Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 16. října 20002) přijalo podmínky účasti České republiky v programu Mládež a platí po dobu trvání tohoto programu.

3. Příloha II bod 2 Rozhodnutí č. 2/2000 a Příloha II bod 1 Rozhodnutí č. 3/2000 stanoví, že o výši finančního příspěvku, který bude Česká republika hradit do rozpočtu Evropské unie na účast v programech Socrates II a Mládež v letech 2001 až 2006, rozhodne Rada přidružení v průběhu roku 2000,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu Socrates II v letech 2001 až 2006, bude následující (v euro):

Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005Rok 2006
574200058890006026000619600063890006639000

Článek 2

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu Mládež v letech 2001 až 2006, bude následující (v euro):

Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005Rok 2006
104700011110001177000123600012960001377000

Článek 3

Prostředky PHARE budou nárokovány následovně:

- následující roční částky na finanční příspěvek do programu Socrates II (v euro):

Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005Rok 2006
39840003795000částka bude upřesněna pozdějičástka bude upřesněna pozdějičástka bude upřesněna pozdějičástka bude upřesněna později

- následující roční částky na finanční příspěvek do programu Mládež (v euro):

Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005Rok 2006
720000710000částka bude upřesněna pozdějičástka bude upřesněna pozdějičástka bude upřesněna pozdějičástka bude upřesněna později

Zbývající část příspěvku České republiky bude uhrazena ze státního rozpočtu České republiky.

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla výhláčšna pod č. 7/1995 Sb.

1) Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.

1) Úř. věst. č. L 248, 3. 10. 2000, str. 32.

2) Úř. věst. č. L 303, 2. 12. 2000, str. 31.

Přesunout nahoru