Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 3/99 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“ ze dne 2. prosince 1999 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán Usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru

Datum vyhlášení 04.02.2000
Uzavření smlouvy 02.12.1999
Platnost od 01.01.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. prosince 1999 bylo v Lillehammeru přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ Usnesení č. 3/99 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán Usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ ze dne 5. července 1996, vyhlášenými pod č. 211/1996 Sb. a naposledy prodlouženými a změněnými Usnesením č. 1/98 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ ze dne 23. listopadu 1998, vyhlášeným pod č. 310/1998 Sb.*)

Usnesení č. 3/99 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 2000 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění a český překlad Usnesení se vyhlašují současně.


USNESENÍ č. 3/99 SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO

„Společný tranzitní režim“

ze dne 2. prosince 1999

k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán Usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru

Smíšený výbor „Společný tranzitní režim“,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu,1) zvláště o článek 34b přílohy II,2)

při uvážení že:

(1) Na základě Usnesení č. 1/963) a č. 2/96,4) naposledy prodlouženými a změněnými Usneseními č. 1/975) a č. 1/98,6) přijal Smíšený výbor opatření, kterými dočasně zakázal použití globální záruky pro přepravu cigaret podpoložky 2402 20 Harmonizovaného systému a některého dalšího citlivého zboží, které představuje mimořádné nebezpečí podvodu;

(2) Ochrana ohrožených finančních zájmů, při použití těchto režimů, vyžaduje prodloužení opatření pozastavujících plné provádění nových pravidel týkajících se globální záruky v rámci reformy společného tranzitního režimu o dalších 12 měsíců;

se usnesl:

Článek 1

Opatření vydaná Usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“ se prodlužují na dobu 12 měsíců.

Článek 2

Toto usnesení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2000.


Dáno v Lillehammeru dne 2. prosince 1999.

Za Smíšený výbor
Stein DØRUM v. r.
předseda

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., č. 211/1996 Sb., č. 34/1997 Sb., č. 66/1997 Sb., č. 124/1997 Sb., č. 182/1997 Sb., č. 240/1997 Sb., č. 8/1998 Sb., č. 310/1998 Sb., č. 112/1999 Sb. a č. 113/1999 Sb.

1) OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 2. (Sdělení MZV č. 179/1996 Sb.)

2) OJ No L 238, 29. 8. 1997, p. 27. (Sdělení MZV č. 240/1997 Sb.)

3) OJ No L 226, 7. 9. 1996, p. 20. (Sdělení MZV č. 211/1996 Sb.)

4) OJ No L 226, 7. 9. 1996, p. 22. (Sdělení MZV č. 211/1996 Sb.)

5) OJ No L 186, 16. 7. 1997, p. 27. (Sdělení MZV č. 182/1997 Sb.)

6) OJ No L 325, 3. 12. 1998, p. 22. (Sdělení MZV č. 310/1998 Sb.)

Přesunout nahoru