121 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
30/2019 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
12/2019 Sb. m. s. Výpověď Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
42/2018 Sb. m. s. Výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
38/2018 Sb. m. s. Výpověď i Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
31/2018 Sb. m. s. Výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
15/2018 Sb. m. s. Odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
75/2017 Sb. m. s. Výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
51/2017 Sb. m. s. Pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos  
37/2017 Sb. m. s. Pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man  
17/2017 Sb. m. s. Výpověď Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Indickou republikou a Protokolu k této Dohodě
6/2017 Sb. m. s. Pozbytí platnosti Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky a Protokolu k Dohodě
68/2016 Sb. m. s. Neplatnost výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
44/2016 Sb. m. s. Výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
27/2016 Sb. m. s. Pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey
26/2016 Sb. m. s. Pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey
38/2015 Sb. m. s. Výpověď Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie Českou republikou
33/2015 Sb. m. s. Ukončení Dohody o bezvízovém styku mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky
10/2014 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
95/2012 Sb. m. s. Výpověď Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
83/2012 Sb. m. s. Výpověď České republiky Dohody o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů a konzulárních úřadů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
30/2012 Sb. m. s. Zrušení sdělení č. 16/2012 Sb. m. s.
105/2011 Sb. m. s. Dohoda o změnách a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Irskem
100/2011 Sb. m. s. Výpověď Českou republikou Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
96/2011 Sb. m. s. Výpověď Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí
55/2011 Sb. m. s. Ukončení platnosti Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů
35/2011 Sb. m. s. Ukončení platnosti Dohody o uskutečnění společných projektů na ochranu životního prostředí a Ujednání o uskutečnění společného projektu na ochranu životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro živ
6/2011 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Dohody o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně.služebních budov mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
89/2010 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Maltou
73/2010 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko
55/2010 Sb. m. s. Vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů
125/2009 Sb. m. s. Ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů
109/2009 Sb. m. s. Dohoda o změnách a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Dánským královstvím
105/2009 Sb. m. s. Platnost Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
98/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou
97/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
96/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Estonskou republikou
82/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií
81/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
80/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou
79/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
78/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
77/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
76/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou
75/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán
74/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem
73/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou
37/2009 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
3/2009 Sb. m. s. Ukončení platnosti Smlouvy o úpravě dvojího státního občanství mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
87/2008 Sb. m. s. Ukončení platnosti Dohody o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
66/2008 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Iráckou republikou