75 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
11/2020 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
51/2019 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)
35/2017 Sb. m. s. Změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci  
34/2017 Sb. m. s. Změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci  
32/2016 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
29/2016 Sb. m. s. Změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
37/2015 Sb. m. s. Změny pravidel 49ter, 76, 90 a Sazebníku poplatků prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
34/2014 Sb. m. s. Změny pravidel 44ter, 66, 70 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
3/2014 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 8/2011 Sb. m. s. Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
19/2013 Sb. m. s. Změny článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
18/2013 Sb. m. s. Změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
101/2012 Sb. m. s. Změny pravidel 4, 51bis, 53 a 90bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
63/2012 Sb. m. s. Změny pravidel 17, 20, 34, 82 a 82quater prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
62/2012 Sb. m. s. Dodatek k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
60/2011 Sb. m. s. Změna a doplnění Smlouvy o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
32/2011 Sb. m. s. Příloha I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
13/2011 Sb. m. s. Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
8/2011 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
53/2010 Sb. m. s. Změna a doplnění Smlouvy o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
47/2010 Sb. m. s. Změna limitů odpovědnosti v návaznosti na Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
28/2010 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
52/2009 Sb. m. s. Změna a doplněné sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
88/2008 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
41/2008 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
36/2006 Sb. m. s. Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
41/2005 Sb. m. s. Doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
64/2004 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích pro přepravy (ATP)
50/2004 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2004 Rady přidružení EU-Česká republika, kterým se mění přílohy Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
49/2004 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2004 Rady přidružení EU-Česká republika o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
22/2004 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcí předpis k ní
21/2004 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
20/2004 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
107/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2003 Rady přidružení EU - Česká republika pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce
90/2003 Sb. m. s. Rozšíření provozu na silničním hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck uvedeném v Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky s Rakouskou republikou
82/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2002 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
41/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2003 Rady přidružení EU-Česká republika o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly
39/2003 Sb. m. s. Usnesení č. 2/2002 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO), které mění Úmluvu o společném tranzitním režimu
37/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 2/2002
36/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 1/2002
21/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
141/2002 Sb. m. s. Doplnění Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu o změně Protokolu 3 mezi Českou republikou a Tureckou republikou
122/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
121/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu zemědělskými výrobky mezi Českou republikou a Litevskou republikou
113/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu o změně Protokolu 3 mezi Českou republikou a Tureckou republikou
109/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 3/2002 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika o přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství
84/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech Společenství
77/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2002 Rady přidružení EU - Česká republika o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly
66/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu o jeho procedurálních pravidel mezi Českou republikou a Tureckou republikou
44/2002 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu k ní
27/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 5/2001 Rady přidružení Evropská unie - Česká republiky o přijetí podmínek účasti České republiky v programu „Kultura 2000“