64 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
33/2019 Sb. m. s. Smlouva o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
23/2018 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Turkmenistánem
48/2016 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a usnadnění jejího používání
20/2016 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
58/2015 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
20/2015 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
65/2014 Sb. m. s. Protokol o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejího Závěrečného protokolu
57/2014 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ruskou federací
45/2014 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
40/2014 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
12/2013 Sb. m. s. Smlouva o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
46/2011 Sb. m. s. Smlouva o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
44/2011 Sb. m. s. Smlouva o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
33/2011 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o společných státních hranicích
14/2011 Sb. m. s. Smlouva o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou
8/2010 Sb. m. s. Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
7/2010 Sb. m. s. Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
121/2009 Sb. m. s. Smlouva o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích mezi Českou republikou a Polskou republikou
115/2009 Sb. m. s. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku a Protokolu k ní mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky
62/2007 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou
65/2006 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
45/2006 Sb. m. s. Smlouva o překračování státních hranic na turistických stezkách a ve zvláštních případech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
2/2006 Sb. m. s. Smlouva o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Českou republikou a Polskou republikou
75/2005 Sb. m. s. Smlouva o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
45/2005 Sb. m. s. Dohoda o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Glucholazy mezi republikou Československou a republikou Polskou
26/2005 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
135/2004 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tureckou republikou
102/2004 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Dohodě o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
85/2004 Sb. m. s. Smlouva o změnách průběhu státních hranic mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
83/2004 Sb. m. s. Smlouva, kterou se mění a doplňuje Smlouva o společných státních hranicích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
23/2004 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Chilskou republikou
133/2003 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán
103/2003 Sb. m. s. Smlouva o propojení české a německé dálnice výstavou mostu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
102/2003 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Českou republikou a Polskou republikou
81/2003 Sb. m. s. Smlouva o železniční dopravě v mimořádných situacích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
29/2003 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ukrajinou
10/2003 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
140/2002 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci při pohraničním odbavování mezi Českou republikou a Polskou republikou
130/2002 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení a Správní ujednání k jejímu provádění mezi mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
123/2002 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
107/2002 Sb. m. s. Dohoda o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků mezi Českou republikou a Thajským královstvím
96/2002 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v hraničních otázkách mezi Českou republikou a Polskou republikou
94/2002 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
93/2002 Sb. m. s. Smlouva o exportu dávek sociálního pojištění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
92/2002 Sb. m. s. Smlouva o propojení české dálnice a německé dálnice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
91/2002 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
89/2002 Sb. m. s. Smlouva o stavbě hraničního mostu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
79/2002 Sb. m. s. Smlouva, měnící Smlouvu o malém pohraničním styku mezi Českou republikou a Polskou republikou
68/2002 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo