56 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2019 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Polskou republikou
67/2017 Sb. m. s. Dodatek k Technické dohodě k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
45/2017 Sb. m. s. Změny č. 3 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky 
31/2017 Sb. m. s. Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
30/2017 Sb. m. s. Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
29/2017 Sb. m. s. Dodatek č. 4 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
28/2017 Sb. m. s. Dodatek č. 3 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
63/2015 Sb. m. s. Ujednání o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky
62/2015 Sb. m. s. Ujednání o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky
29/2015 Sb. m. s. Změny č. 2 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovensk
25/2015 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky
13/2015 Sb. m. s. Nóta o změně v oblasti předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
3/2015 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
2/2015 Sb. m. s. Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz mezi vládou České republiky a v
1/2015 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou
48/2014 Sb. m. s. Dohoda o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
29/2014 Sb. m. s. Dodatek o zastupování při udělování schengenských víz k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
11/2014 Sb. m. s. Dodatek č. 3 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
8/2014 Sb. m. s. Dodatková dohoda k Dohodě o podmínkách účasti České republiky v misi MFO mezi vládou České republiky a MFO
5/2014 Sb. m. s. Technická dohoda k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
103/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště z článku 5 Protokolu k provádění Dohody o předávání a přebírání občanů obou států mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
102/2013 Sb. m. s. Změna Dohody o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky
101/2013 Sb. m. s. Změna Prováděcí dohody k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska
100/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
84/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště z článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
80/2013 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
79/2013 Sb. m. s. Změna Ujednání o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska
78/2013 Sb. m. s. Změny Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské rep
61/2013 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
47/2013 Sb. m. s. Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů
46/2013 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
99/2012 Sb. m. s. Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
89/2010 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Maltou
44/2009 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při přesídlování uprchlíků mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
73/2008 Sb. m. s. Provádění bilaterálních mezinárodních smluv po zahájení plné aplikace schengenského acquis mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
57/2008 Sb. m. s. Provádění bilaterálních mezinárodních smluv po zahájení plné aplikace shengenského acquis mezi Českou republikou a Rakouskem
7/2008 Sb. m. s. Dohoda o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin a Dohody o zřízení společného podniku k provádění geologickopr
64/2007 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení určených míst na turistických stezkách mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
10/2007 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Protokolu o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
5/2007 Sb. m. s. Ujednání o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
61/2005 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky
37/2005 Sb. m. s. Ujednání o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace
89/2004 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky
79/2004 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Panamské republiky
128/2003 Sb. m. s. Prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky
126/2003 Sb. m. s. Ujednání o změně Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
120/2003 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 176/1995 Sb., o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky
117/2003 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie
91/2003 Sb. m. s. Úpravu rozsahu provozu na silničních hraničních přechodech v Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky s Rakouskou republikou
90/2003 Sb. m. s. Rozšíření provozu na silničním hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck uvedeném v Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky s Rakouskou republikou