593 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
37/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi Českou republikou a Portugalskou republikou Rozbalit obsah předpisu
36/2020 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky Rozbalit obsah předpisu
34/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 2 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace Rozbalit obsah předpisu
33/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 1 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace Rozbalit obsah předpisu
29/2020 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropskou unií a Gruzií Rozbalit obsah předpisu
12/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci ve vojenském letectví mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
8/2020 Sb. m. s. Dohoda o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a Běloruské republiky Rozbalit obsah předpisu
50/2019 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory Rozbalit obsah předpisu
49/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory Rozbalit obsah předpisu
32/2019 Sb. m. s. Dohoda o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky Rozbalit obsah předpisu
28/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky Rozbalit obsah předpisu
24/2019 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky Rozbalit obsah předpisu
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Rozbalit obsah předpisu
20/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky Rozbalit obsah předpisu
16/2019 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin Rozbalit obsah předpisu
6/2019 Sb. m. s. Dodatek k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
5/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny Rozbalit obsah předpisu
55/2018 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky Rozbalit obsah předpisu
47/2018 Sb. m. s. Dohoda o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael Rozbalit obsah předpisu
40/2018 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v rozvoji mírového využití jaderné energie mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království Rozbalit obsah předpisu
39/2018 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky Rozbalit obsah předpisu
33/2018 Sb. m. s. Změny přílohy Dohody o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
19/2018 Sb. m. s. Pozastavení provádění Dohody o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky konající služební cesty mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky
8/2018 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království Rozbalit obsah předpisu
3/2018 Sb. m. s. Změny č. 4 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
78/2017 Sb. m. s. Protokol o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky Rozbalit obsah předpisu
77/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci při modernizaci železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem do Rozbalit obsah předpisu
69/2017 Sb. m. s. Dodatková dohoda o změně Dohody o úpravě některých otázek ohledně výstavby a provozu nádrže u Rauschenbachu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky Rozbalit obsah předpisu
68/2017 Sb. m. s. Dohoda o úpravě některých otázek ohledně výstavby a provozu nádrže u Rauschenbachu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky  Rozbalit obsah předpisu
67/2017 Sb. m. s. Dodatek k Technické dohodě k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
65/2017 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny Rozbalit obsah předpisu
61/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky Rozbalit obsah předpisu
60/2017 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska mezi Norským královstvím a Českou republikou   Rozbalit obsah předpisu
59/2017 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou   Rozbalit obsah předpisu
56/2017 Sb. m. s. Dohoda o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky Rozbalit obsah předpisu
55/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky Rozbalit obsah předpisu
52/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky Rozbalit obsah předpisu
50/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v záležitostech obrany mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky Rozbalit obsah předpisu
49/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky Rozbalit obsah předpisu
47/2017 Sb. m. s. Dohoda o válečných hrobech mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny Rozbalit obsah předpisu
41/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky Rozbalit obsah předpisu
36/2017 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky   Rozbalit obsah předpisu
25/2017 Sb. m. s. Dohoda o propojení české dálnice a rakouské rychlostní silnice mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou Rozbalit obsah předpisu
11/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království Rozbalit obsah předpisu
10/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt Rozbalit obsah předpisu
3/2017 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Albánskou republikou Rozbalit obsah předpisu
69/2016 Sb. m. s. Dohoda o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce Rozbalit obsah předpisu
52/2016 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory Rozbalit obsah předpisu
51/2016 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán Rozbalit obsah předpisu
33/2016 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky Rozbalit obsah předpisu